Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 10 januari

angelgabriel2 

Ärkeängeln Gabriel, 10 januari 2016
via Shanta Gabriel

Allt som ni har lärt er och allt som har hänt er har fört er dit ni är nu. Var tacksam.

Kära ni!

Ni har kommit till en tid då erkännandet av er själv är nödvändigt. Det måste bli en vapenvila mellan de stridande parterna i ert sinne. En del av er bevakar er flitigt för att se till att ni aldrig gör ett misstag. När ni oundvikligen gör ett hoppar den fram för att tukta er och påminna er om alla de sätt ni är fel på. Detta fördömande sinne är aldrig nöjt med era framsteg. Ingenting ni gör skulle någonsin kunna vara tillräckligt bra. Det är obevekligt i sin jakt på era felaktigheter. Det är dags att tala om för denna del av ert sinne att ta semester. Det behöver förlora sig i den vackra naturen och lämna resten av er i fred.

Ni är här på detta jordeplan för att lära er. Att göra misstag är ett sätt på vilket människor lär sig läxor. Det är omöjligt att göra saker rätt och perfekt varje gång. Den Gudomliga Närvaron förväntar sig inte detta av er. Vad som krävs är att ni följer ert hjärta och er inre vägledning. Det finns mycket visdom inom er. Men det är ofta som en liten röst som ropar i vildmarken, drunknande under kritiska och dömande tankar. Ändå är det att lyssna på denna tystare röst som skulle hjälpa er mest i ert liv. Denna röst talar om för er att ni är ett barn av en kärleksfull Gud och att det finns inget ni kan göra som kan stoppa flödet av Oändlig Kärlek.

Det finns också samhällets röst som kräver att ni lever upp till vissa förväntningar. När ni är i linje med ert Högre Jag finns det ett flöde av kärleksfylld energi som gör att ni kan kliva in i ett sätt att vara som är helt kopplad till den Gudomliga Kraften inom och omkring er. Denna energi erbjuder er att vara, snarare än att göra. Ni ombeds att släppa den begränsande rustningen från samhällets förväntningar och ert fördömande sinne som har betingats av den. Ni ombeds att se med förbarmande på er själv och att lägga märke till de många saker som ni lär er vid den här tiden. Det är en kraftfull tid på Jorden när, även om det finns stort lidande och rädsla, det också finns fantastiska möjligheter att bryta igenom, till stor kärlek och fred.

Övning:

Vad ni ser i världen färgas av hur ni ser er själv. Kan ni se att i det förflutna tog ni de steg som tycktes lämpliga för er då? Är ni varse om att det fanns tider när ert hjärta sa till er att göra ett visst val, men att ni av olika skäl inte följde er intuition? Alla dessa erfarenheter har hjälpt er att lära er läxor som krävdes för er utveckling. Det är dags att helt förlåta er själv om ni betett er på ett sätt som ni bedömer som fel eller dåligt. Ni skulle ha gjort andra val om ni hade vetat bättre men ni agerade från er medvetenhet vid den tiden. Förlåt er själv och gå vidare med ert liv. Slösa inte mer dyrbar tid på självkritik. Ni gör val i detta ögonblick för att skapa er framtid. Allt ni har är detta nu. Låt det förflutna gå och var inte rädd för framtiden. Vet att ni är precis där ni behöver vara för era perfekta läxor i livet. Det är upp till er att lyfta på dömandets mantel och tillåta er att växa till den ni helst skulle vilja vara.

Föreställ er att ni agerar på ett sätt som ger er glädje. Föreställ er er värld omgiven av kärlek. Vet att ni är en god, ärlig och omtänksam person och ge er själv den kärleksfulla respekt ni förtjänar. Er fantasi kan ställa in en kraftfull avsikt för ert liv när ni använder den för att visualisera ett nytt och mer harmoniskt sätt att vara. När ni sätter en avsikt ansluter sig alla krafter i universum för att manifestera det som ni visualiserar. Det är klokt att vara försiktig med hur ni använder detta kraftfulla verktyg. Ni får vad ni än fokuserar på, om ert fokus och önskan är stark nog. Det är en Universell Lag.

Kom ihåg att vara tacksam för ert liv. Det är en otrolig gåva att vara i en fysisk kropp. Med denna kropp kan ni göra så många saker för att njuta av denna värld av skönhet. Var tacksam för allt som ni lär er nu, även om det ibland känns obehagligt. Var tacksam för allt ni har, även om det inte verkar vara tillräckligt. Tacksamhet väcker ert sinne till den högre sanningen inom allting och lyfter er ande till uppskattning och glädje.

Så kom ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:

Allt som ni har lärt er och allt som har hänt er förde er dit där ni är nu. Var tacksam.

 

http://www.TheGabrielMessages.com

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

You may also like...