Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 5 juni 2022

 

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 5 juni 2022

 

Gåvan från att Be Böner | Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

 

5 juni 2022, shantagabriel.com

https://tinyurl.com/3t234w2z

Bönerna du ber för andra är en biljett till Högre Medvetande, eftersom gåvorna och välsignelserna som skickas ut i Ljus och Kärlek har en tiofaldig avkastning.

Kära Du,

Ibland känns det som att bön är det enda man kan göra för en annan person, även om man önskar att man kunde göra mer. Bön är dock den största gåvan du kan ge.

När du ber för en annan, sänder du en välsignelse av Gudomlig Kärlek och ökad ljusfylld energi. Detta kan ge dem ett utökat perspektiv på deras liv, en medvetenhet om en Större Kraft som arbetar inom dem som Kärlek.

De kanske inte vet varför de mår bättre, de vet bara att de gör det. Guds kärlek är kraften som kan hela allt. Allt du behöver göra i bön är att be att en annan ska fyllas med Gudomlig Kärlek och ett perfekt utflöde av energi från en Högre Källa kommer att inträffa.

Bön är ofta det sista man tänker på när situationer blir störande. I sanning är bön till stor hjälp som den första och inte den sista utvägen. Du kanske inte vet vad som är bäst för en annan, men deras Högre Kraft gör det. Varje person har en Skyddsängel redo att svara på bönerna för en annan.

Det är väldigt enkelt att bara be att Änglarna välsignar någon och leder dem till deras högsta goda. Att be om ett sådant gudomligt arbete har en enorm potential och kraft. Det öppnar dörren till platsen där mirakel sker.

När du ber om ett mirakel i vilken situation som helst, låter du Universum veta att du är villig att ta emot det. En medveten öppning uppstår. Vägar avslöjas som man inte tidigare har tänkt på. Det är den naturliga ordningen för att få mirakulösa händelser i livet. Din medvetenhet om denna sanning ökar ditt förtroende och din tro på Gudomliga Lösningar. Det är denna övertygelse som öppnar dörren. Din tro är det helande elixiret i alla situationer och bönen sätter allt i rörelse.

Allt som frigörs till Gudomlig Ande, med avsikten att fullkomligt arbeta för det högsta bästa för alla berörda, är välsignat. Denna välsignelse ökar återgången av energi till personen som ber bönen.

Det finns inget riktigt sätt att mäta energin i Guds returvälsignelser, men tio gånger verkar vara något som sinnet kan acceptera. Men böner som framförs endast med tanken på ett tiofaldigt återvändande har inte den kraftfulla avsikten att göra ett mirakulöst utarbetande. Ett rent överlämnande till den Gudomliga Viljan är nödvändig, med avsikten att tillåta en större kraft att arbeta genom varje person och varje situation. Detta är sättet att skapa mirakel.

Bön är en enkel tanke, en välsignelse som ges fritt. Den behöver ingen speciell plats, tid eller ord. Ditt hjärta bär denna andliga energi och har avsikten för det goda. Detta är allt du behöver för att ge välsignelser till en annans liv och in i din värld. Som en bonus är du också välsignad. Detta är en universell gåva till dig för att önska gott i din värld och i andras liv. Det är Guds nåd. Ta emot det fritt, med tacksamhet.

Kom ihåg ditt meddelande från Ärkeängel Gabriel idag:

Bönerna du ger för andra är en biljett till Högre Medvetande, eftersom gåvorna och välsignelserna som skickas ut i Ljus och Kärlek har en tiofaldig avkastning.

 

Shanta Gabriel för Ärkeängel Gabriel

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...