Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 10 oktober 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 10 oktober 2022
https://tinyurl.com/2jbny2mp
Sola er i livets under – gå djupt, sväva högt, följ er kärlek, och glädjen över fullgörandet är er.
Livet är en speciell gåva från Gud, fylld med oändlig skönhet. Er uppskattning och tacksamhet för denna skönhet tar fram en ny dimension av kärlek inom er. Ta er tid att sträva efter kärlek. Hitta en blomma och titta med förundrande ögon på detta gudomliga mirakel.
Lägg märke till elegansen hos ett träd, styrkan i dess stam, kraften i rotsystemet som letar sig djupt ner i marken, och lövens spel i solljuset. Lägg era armar runt ett träd och känn livskraften som pulserar inuti. Denna långsamma, stadiga puls kommer att lugna er i upprörda tider. Försök att sitta med ryggen mot stammen och känn hur lugnet växer inom er.
Lyssna på fåglarnas sång. De sjunger i ren glädje. Det här är naturen i all dess glans, och naturen kommer alltid att påminna er om Själens skönhet och under.
Naturen är ett av de enklaste sätten att sola sig i livets under. Bara genom att vara medveten om de mirakulösa händelserna i naturen, kommer att röra om livskraften inom er. Det kommer att vara en påminnelse om tider när ni var ett barn, då det fanns så många frågor och undringar om allting.
Gå djupt in i de känslor som förbinder er med Själen. Var medvetna om att ni är ett barn av ett välvilligt Universum. Vet att ni vägleds och skyddas av Änglarna och att ni är betydelsefulla för Världen.
Sväva högt och upplev de otroliga möjligheter som finns tillgängliga för er hela tiden. Vad som helst är möjligt. Att uppleva mirakler är det naturliga tillståndet av att vara i Universum. Begränsa inte er själva genom att tro att ni inte kan göra det som är viktigt för er. Ta er tid att låta er skyddsängel visa er hur ni kan förverkliga alla era drömmar. Be om det från ert Högsta Jag, i er meditation. Ni förtjänar att få det som gör er lyckliga i ert liv.
Livet är inte menat att vara en smärtsam kamp utan hopp. Tillåt nya möjligheter i ert medvetande och det kommer att börja processen med att öppna sig för fullständiga mirakler. Det är en process som handlar om att tillåta.
Det krävs vilja för att få ert liv att bli lyckligare och mer tillfredsställande, även om ni inte vet hur ni ska göra det. Denna vilja låter Universums krafter arbeta för er. Tillåt er själva att öppna upp för mirakler och för underbar glädje och tacksamhet för allt som är tillgängligt för er just nu. Kalla på era Änglar för att öppna vägen för de mirakler ni förtjänar.
Det är därför vi säger:
Sola er i livets under – gå djupt, sväva högt, följ er kärlek, och glädjen över fullgörandet kommer att bli ert.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...