Arkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 16 juni, 2019

Arkeängel Gabriel

via Shanta Gabriel

”Att känna till alla svar”

16 juni, 2019

 

Var medveten om att svaren på allt som du eftersöker finns inom dig.

När du befinner dig i harmoni med hjärtats intelligens, så blir det sällan nödvändigt att leta efter svaren på dina livsfrågor utanför dig själv. För dig verkar detta vara omöjligt och ändå är detta en tid när människorna inte längre behöver en förmedlare för att vara i samklang med Gud, Källan för allt Liv.

En ökning i vibrationsfrekvensernas takt har ägt rum på och runtomkring planeten Jorden.

På grund av att du är en elektrisk varelse, så blir du i hög grad påverkad av detta förhöjda Ljus. En högre energinivå gör det möjligt för dig att tona in dig till en finare vibration, som låter dig medvetet ta emot resonansen av visdom och kärlek från det Gudomliga Sinnet. Visdom och kärlek kommer genom ditt energifält i egenskap av ljusenergi som bär med sig information, vilket gör det möjligt för dig att leva alltmer i harmoni med din själs behov.

Det här innebär att när du ber och mediterar, så höjer du din vibration och likt en magnet drar du till dig själv en hög frekvens av ljus- och kärleksfylld energi. När denna energi genomtränger din gestalt, öppnas ditt sinne till att ta emot svaren på vilka frågor som helst som du framställer. Du har förmågan att vara en kanal för information, såväl som extasen i Guds kärlek.

Det kanske inte verkar vara möjligt att ta emot svar på komplicerade frågor. Men detta stämmer bara när rädsla och tvivel grumlar din uppmärksamhet. Be om att tydligt få ta emot och be om att få veta den sanning som ligger i ditt högsta goda. Du kan be om att få veta bortom skuggan av ett tvivel. Då kan du följa ”Moses innersta kontrakt”.

Detta förkunnar att du är villig att göra allt som uppenbaras för dig, när du vet, bortom skuggan av ett tvivel, vad som är för ditt högsta goda. Denna villighet att följa din inre vägledning skapar ett energiflöde genom dig, som gör det möjligt för ditt Högre Själv att hålla sig intonat till ditt medvetna sinne.

När du befinner dig i ett avslappnat och utvidgat sinnestillstånd, så har du tillgång till Universums hela visdom. Änglarna finns tillgängliga för att överösa ditt sinne med kärlek och ljus, ifall du ber om det. När din gestalt är fylld med kärlek och ljus så förstår du medvetet vilka steg du ska ta i alla situationer. Denna inre vetskap kanske inte omedelbart är tillgänglig för ditt medvetna sinne. Men när du framskrider genom din dag, så kommer du börja svara på alla situationer med större lugn och säkerhet.

När du blickar tillbaka så kommer du att märka hur du helt enkelt ”visste” vad du skulle göra.

Övning:

Försök skriva din fråga på en papperslapp. Håll den och en penna i närheten när du mediterar och be om att få ta del av sanningen bortom skuggorna av tvivel. Be ditt Högre Själv att tona in sig med det Gudomliga Sinnet. Sitt nu ner, andas regelbundet och låt sinnet och kroppen slappna av. Visualisera dig själv sittande i en pelare av gyllene ljus som förenar Himlen och Jorden. Efter en tillräckligt lång oavbruten tid kan du känna en impuls till att börja skriva.

Medan du ber och mediterar så befinner du dig i ett utvidgat medvetande. Utifrån denna plats är alla svar uppenbara, men hjärnans kritiska natur gillar att döma. Läs inte dina svar omedelbart. Detta kommer att ta udden av din inre kritiker. Efter cirka en timme kan du återvända och läsa vad du har antecknat. Högst sannolikt kommer du att överraska dig själv med de enkla, praktiska lösningarna på dina frågor. Med övning blir den här övningen lättare när du bildar en direkt kanal till ditt högre själv, den del av dig som är i kontakt med Änglarnas Dimension och den Gudomliga Vägledningen.

Detta är den gryende tidsåldern för direkt vägledning och visdom. Du behöver inte längre några präster, gurus eller några utanför dig själv för att visa dig vad som är för ditt högsta goda. Det betyder inte att lärare eller rollmodeller skulle vara viktiga. Det betyder att du inte behöver leta utanför dig själv för att hitta svaren på dina viktigaste frågor. Ingen annan vet mer än du vad som är rätt för ditt liv. När du står i linje med Gud och tillbringar stilla stunder i bön och meditation, så finns allt som du vill veta där för dig.

Så kom ihåg ditt meddelande från Ärkeängel Gabriel idag:

Var medveten om att svaren på allt som du efterfrågar finns inom dig.

 

by Shanta Gabriel for Archangel Gabriel, June 16, 2019, ShantaGabriel.com

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...