Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 11 september

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 11 september 2016

Via Shanta Gabriel

 

Var beredda på att möta rädslorna från det förflutna och höja er till nya dimensioner av Kärlek.

 

Ni har kommit till en punkt där ni vet, att så som ni alltid har uppfattat er värld inte längre verkar fungera. Det kan till och med kännas som om era barndomstrauman eller andra händelser från ert förflutna som ni inte är stolta över, trängs i ert nuvarande medvetande. Det här är ett mycket gott tecken, eftersom alla minnen som kommer upp gör det för att släppas, så att ni kan leva i nuet.

Vi uppmuntrar dessa frigöranden av gamla minnen och rädslor så att ni kan gå vidare med era liv. Vare sig ni gör det genom bön, dagbok, talar med en vän eller personlig rådgivare, är det viktigt att ni är villiga att möta era rädslor, släppa taget om dem och skicka dem till ljuset.

När det helande ljuset av Kärlek, Medkänsla och Acceptans lyser på gamla rädslomönster, förlorar de sin makt och är lättare att släppa. När ni släpper taget om gamla tanke- och känslovanor blir ni fria att vända er uppmärksamhet bort från det förflutna och fokusera på att skapa den framtid ni vill ha för er själva och er värld.

Slöjorna mellan himmel och jord är tunnare nu. Det betyder att ert hjärtas önskningar och ert sinnes fokusering kan åstadkomma en manifestation av det som är allra bäst för er. Era tankar skapar nu er nuvarande och framtida verklighet.

Oavsett vad ni fokuserar på så höjer det energin och blir den dominerande kraften i världen. Ni kan välja att fokusera på det goda, det vackra och kärleken som finns inneboende i allt. Eller så kan ni välja att öka nivåerna av rädsla inom er. Om ni börjar leta efter det goda i världen kommer ni att finna det, och ju mer ni letar desto mer kommer det att öka, eftersom ni ger det energi genom er fokusering.

Änglarna är också tillgängliga för er nu på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Vi kommer att hjälpa till med hela processen med att ändra ert sätt att se på världen, om ni bara ber om det. Era tankar är böner som flödar ut i etern och ger er det som ni fokuserar på. Vad har ni att förlora genom att kalla på era Skyddsänglar och be om mer Kärlek, Frid och Harmoni i era liv?

Hur skulle det kunna skada er om ni ber om att få se det som är bra, istället för det som orsakar er smärta? Det finns en otrolig enkelhet i sanningen om universell lag. Ni behöver inte vara ensamma i er kamp. Hjälp från Änglarna finns alltid tillgänglig för att föra in Gudomlig Kärlek och Ljus i världen. Vårt budskap är alltid Frid och Harmoni. Vi strävar efter att föra in Gud i era liv.

Undersök möjligheten att det vi säger faktiskt kan vara sant, att det ni fokuserar på kan skapa er framtida verklighet. Lägg märke till era tankemönster – är detta vad ni vill ha i framtiden? Börja med att fokusera era tankar på det som ni vill har i era liv. När ni märker att ni tänker negativa tankar, säg då till er själva: ”Det är inte en acceptabel verklighet, utan det är detta som jag vill ha – mer Kärlek, mer överflöd och harmoni i mina relationer och Skönhet i min värld.”

Det kommer inte att dröja så länge förrän ni märker förändringar i era liv, när det som ni ber om manifesteras. Det är de nya dimensionerna av kärlek som ni är utlovade. Ni är de som har nyckeln till er framtid genom det ni harmoniserar med idag.

Kom ihåg att ert budskap från Ärkeängeln Gabriel idag är:

Var beredda på att möta rädslorna från det förflutna och höja er till nya dimensioner av Kärlek.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...