Uppstigna Mästares Mysterieskola via Sharon Rose och Kamala Everett 9 september 2016-09-13

sacredgeometry

Uppstigna Mästares Mysterieskola via Sharon Rose och Kamala Everett

9 september 2016-09-13

Att leva i Partnerskap med Gud, del 1

När jag var Avataren på er planet för över två tusen år sedan lärde jag mig snabbt att det enda sätt jag kunde fullfölja mitt uppdrag på var att vara i konstant förbindelse och gemenskap med Gud. Jag visste i djupet av min varelse att det var nödvändigt att leva och tjäna i ett aktivt partnerskap med Gud och om ni ska lyckas med er uppstigning gäller nu samma sak för er. /Jeshua(Jesus Kristus)

Under den härliga tid ni alla nu upplever i förberedelse för uppstigning till en ny Gyllene Ålder av Frihet är ni inbjudna att tillsammans tjäna som medlemmar i en Avatar Grupp. Ingen enda människa i en fysisk kropp kommer att bli en Avatar så som det tidigare varit. Några av er har verkligen gjort avtryck och fått era namn skrivna i historieböckerna, men med tiden kommer detta bara att betraktas som en del av vad ni behövde vara eller göra för er egen själs tillväxt.

Som uppstigna själar kommer ni alla att ses som jämlikar arbetande i partnerskap med Gud. När er planet fullgör sin uppstigning inom er galax kommer ni att tjäna er värld som Galaktiska Varelser. Denna tid väntar vi fortfarande på men det kan vara till hjälp för er att veta vad som i framtiden väntar. Detta är en del av er återresa till de nivåer av medvetande som ni kände före Atlantis fall.

Många Ljusarbetare har erbjudit sina tjänster för att hjälpa mänskligheten genom den kommande tidens förändringar, och var och en kommer att tjäna i enlighet med sin erfarenhet. Som ni kan föreställa er, så snart förändringarna på ett säkert sätt kan genomföras, kommer det att bli enormt mycket att göra. Till exempel kommer varje själ att förses med en anständig levnadsstandard och fler val angående hur de sant och glädjefyllt ska stötta sig själva och leva i partnerskap med Gud.

Det finns två huvudsakliga sätt på vilka mänskligheten nu fungerar: ett är centrerat kring handling baserad på dess äldre trossystem av brist, begränsning och separation, det andra grundas på att var och en lever i enlighet med sin egen andliga förståelse om obegränsat överflöd, samförstånd och Enhet. Dessa två sätt är inte kompatibla och har lett till mycket förvirring och många missförstånd. För att tjäna i partnerskap med Gud är det nödvändigt att göra val som ni vet kommer att manifesteras för det högsta bästa för alla.

Er grad av deltagande kommer att vara olika och er del blir klarare och klarare ju närmare ni kommer tiden för er uppstigning. Allt detta har blivit arrangerat med ert medgivande, i samförstånd med er Närvaro, före er inkarnation på Jorden. Allas livsplan läggs alltid upp för att tjäna deras högre syfte för vistelsen på Jorden, speciellt i denna tid. Många själar som nu lever på Jorden är här därför att de har utvecklats tillräckligt för att kandidera för sin uppstigning. Det bedömdes också att de skulle utvecklas andligen av att leva under detta stora Skifte i Åldrar.

En del av er vet att detta är er sista inkarnation i de lägre vibrationerna och några känner att det också är en tid att fira även om ni kanske inte kommer ihåg alla de liv och lektioner som förberett er att vara där ni är nu. Det blir en återblick och genomgång för varje själ för att försäkra att nödvändiga lektioner genomförts så att de inte behöver göras om. Som en alltid-uppstigande själ finns det alltid mer att lära och ni har alltid nya och högre nivåer att uppleva.

Vet, mina kära, att er framtid är ljus och att det är högt uppskattat att ni kommit till Jorden för att gå genom allt ni måste gå genom för att nå denna punkt, att bli inbjuden till ett mycket större partnerskap med Gud. Ni har gått genom de många prövningar och vedermödor som de lägre vibrationerna erbjudit för er andliga tillväxt, nu kan ni gå vidare med tillförsikt.

Ni har nu inbjudan och den härliga möjligheten att fullt ut förkroppsliga er Gudsnärvaro. Era mål rör sig nu mot en mycket starkare orientering med er uppstigning och dessa högre mål stöds av många på planeten och i himmelssfärerna. Ju mer ni lever i medvetet partnerskap med Gud, desto starkare blir ni som medlemmar av en magnifik Avatar Grupp.

Från Sharon Rose och Kamala Everett

Copyright © 2016 Diamond Light Foundation. Copy freely and share. However, we ask that you share this newsletter in its entirety, including the copyright.

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...