Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 13 december 2015

 

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 13 december 2015

Via Shanta Gabriel

 

Ibland känns det som om bön är det enda ni kan göra för en annan människa, även om ni skulle vilja göra mer. Bönen är dock den största gåvan ni kan ge.

När ni ber för någon annan sänder ni ut en välsignelse av Gudomlig Kärlek och Ljusfylld energi. Detta kan ge dem ett utvidgat perspektiv på deras liv – en medvetenhet om en Större Kraft som finns inom dem och som är Kärlek. De kanske inte vet varför de mår bättre, de vet bara att de gör det. Guds Kärlek är den kraft som kan bota allting. Allt ni behöver göra i era böner är att be att personen i fråga fylls med Gudomlig Kärlek, och det kommer att ske ett perfekt utflöde av energi från en Högre Källa.

Bönen är det sista man tänker på när man hamnar i krissituationer, men faktum är att bönen är till stor hjälp som den första och inte den sista utvägen. Ni kanske inte vet vad som är bäst för någon annan, men deras Högre Jag vet.

Varje person har en skyddsängel som är redo att svara på böner som uttalas för någon annan. Det är mycket enkelt att bara be att Änglarna välsignar någon och leder dem till det högsta goda. Att be för ett sådant utfall har en enorm potential och kraft. Det öppnar dörren för att mirakler ska inträffa.

När ni ber om ett mirakel i någon situation, låter ni Universum veta att ni är villiga att ta emot det. En medveten öppning sker. Vägar öppnar sig som ni tidigare inte har tänkt på. Er medvetenhet om denna sanning ökar er tillit och tro på Gudomliga Lösningar. Det är denna övertygelse som öppnar dörren. Er tillit är det helande elixiret i alla situationer och bönen sätter allt i rörelse.

Allt som sänds ut till den Gudomliga Källan i avsikt att få ett perfekt utfall för alla inblandade, är välsignat. Denna välsignelse ökar energin hos den person som ber. Det finns inget bra sätt att mäta energin i Guds Välsignelser, men tiofalt verkar vara en siffra som hjärnan kan acceptera.

Att erbjuda böner med baktanken om att få tiofalt tillbaka, bär inte på den kraftfulla energin av ett mirakulöst utfall. Ett rent överlämnande till den Gudomliga Viljan är nödvändigt, med intentionen att låta en större makt arbeta genom varje person och situation. Det är så man skapar mirakler.

Bön är en enkel tanke, en välsignelse som ges frivilligt. Den behöver ingen speciell plats, tid eller ord. Era hjärtan bär på denna andliga energi. Det är allt ni behöver för att ge välsignelse till någon annan och till er värld. Som en bonus blir ni själva välsignade. Det här är en universell gåva till er för att ni önskar det bästa för er värld och för andra. Det är Guds Nåd. Ta emot den frivilligt, med tacksamhet.

Kom ihåg Ärkeängeln Gabriels meddelande för idag:

De böner ni ber för andra är en biljett till ett Högre Medvetande, eftersom de gåvor och välsignelser ni sänder ut i Ljus och Kärlek kommer tillbaka tiofalt.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

www.TheGabrielMessages.com

 

Du gillar kanske också...