Ärkeängel Gabriel via Shelley Young, 6 februari, 2016

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

via Shelley Young

6 februari, 2016

Hälsningar, Kära Ni!

Hur glada vi är, över att få vara med er i början av detta nya och spännande år. Vi ärar er för att ni har kommit för att förankra gruppens energier och naturligtvis, när vi säger grupp så menar vi inte bara de som nu befinner sig i detta rum, utan också de som vid ett senare tillfälle på ert internet kommer att ta del av detta budskap.

Nu är det verkligen härliga tider på gång! Ni har uppnått så mycket på er planet. Så mycket, så att ni har kunnat stiga upp på en helt ny gyllene plattform från vilken ni kan skapa och uppleva detta år. Det sker ett märkbart energiskifte till en mycket högre vibration, från energierna under 2015 till energierna under 2016. Denna gyllene plattform som ni finner er själva på, är otroligt viktig för den erbjuder er en helt ny utsiktspunkt, från vilken ni kan skapa och navigera era liv.

Ni har gått igenom en cykel av renande, av att släppa taget om många, många livstider av energier som har vibrerat på en lägre nivå; av gamla trossystem och av sår. Ni har fått hjälp av planeten som ni bor på, ni har fått hjälp av yttre planetariska influenser, så väl som att ni har fått aktiv hjälp av era guider och ert högsta jag.

Ni har träffats av våg efter våg av transformerande energier, vilket har lämnat er lättare och lättare och som har lämnat er med ett utrymme som ni nu kan fylla upp, när ni har rensat ut så mycket. Detta tillåter er att stå på den helt nya plattformen och blicka framåt som aldrig förr. Vi kallar 2016 ”Året av Skapande genom Integration och Kärlek.” Tillåt det sjunka in ett ögonblick – integration och kärlek.

Många av er har blivit tillvanda att ha utkik på det som ni inte önskar. Ni har blivit fostrade av människor som har upplevt brist och krig, som har kämpat för att få tillräckligt för att överleva. På grund av bisterheten i deras verklighet så kände de sig mycket kraftlösa och det ledde till att de blev mycket alerta inför nästa kris. Genom sin anpassning och sitt offermedvetande blev de omedvetna skapare, ständigt vaksamma på det som var oönskat.

När ni började utvecklas och experimentera med er skaparroll, så skapade ni genom kontraster, genom att identifiera vad ni inte längre ville uppleva och bestämde er för vad ni önskade utesluta och släppa taget om från era kroppar och ur era liv. Kontrast spelade en mycket stor roll och tillät människor bli på det klara med över vad de inte ville ha och sedan, från den platsen kunna göra ett annorlunda val.

Att skapa genom kontraster kan vara mycket obehagligt. Upplevelsen av det som ni inte önskar, genom att skapa på ett omedvetet sätt, kan vara smärtsamt, minst sagt. Massförståelsen om attraktionslagen har gjort mycket för att hjälpa människor att börja förändra sitt medvetande och i och med de många skiftena och nerladdningarna som ni har fått, har ni blivit mycket mer medvetna.

Att leva genom uteslutande var en mycket gammal 3D energi. Det är det som har pågått, på er planet under en mycket, mycket lång tid – ni har sett er själva som varande separata från Källan, ni har sett andra som separata från er, och ni har försökt styra era liv genom att undvika det som ni inte har velat få.

Nu är ni här. Ni har stigit framåt, upp på en plattform som ser på saker på ett helt annat sätt. Ni är underbara farkoster, redo att bli fyllda och ni väljer nu det som ni önskar inkludera där. Ni väljer att navigera genom integration och kärlek, den stora förenaren och den stora förstärkaren.

Ni behöver inte längre navigera genom djupt obehag. Ni behöver inte skapa en enorm kris i era liv för att få er uppmärksamhet. Ni skapar medvetet, ert fokus skiftar från det som ni önskar släppa taget om, till det som ni önskar fylla er själva upp med. Ni är mycket mer kraftfulla när ni börjar skapa genom det som ni önskar uppleva. Känn skiftet i energin när ni känner in i hur det är att nu navigera genom integration och kärlek. När ni gör skiftet från uteslutande till integration gör ni ett kvantskifte från separationsmedvetande till enhetsmedvetande. Förstår ni?

Att utvecklas bortom uteslutande innebär att ni inte längre behöver känna behovet att skydda er själva från andra personers energier. Det innebär att ni helt enkelt håller fast vid ert ljus, er justering, den energi ni föredrar, vart ni än går. Ni ställer in er energimässiga ton. Med andra ord, så omfattar ni den energi som ni har valt på ett kraftfullt sätt, snarare än att kraftlöst bli påverkade av de energier som ni blir utsatta för.

Det tillåter er att acceptera andra för vad de är. Ni integrerar dem, ni älskar dem, för ni kan från den nya energi-plattformen se deras gudomlighet och mästarskap och respektera att de befinner sig exakt där de behöver vara.

Naturligtvis befinner sig människor på olika steg på sina resor, men för dem av er som flitigt har utfört ert arbete, som har arbetat hårt för att förflytta er in i medvetenhet, så är ni redo att navigera på detta nya kraftfulla sätt.

Det betyder inte att ni kommer att sticka huvudet i sanden och ignorera det som är fel på er planet, utan ni kommer inte längre att försöka engagera er i det som är fel genom att trycka på det. Ni har lärt er att det inte är något bra sätt att använda ert fokus på och det kommer bara att fortsättningsvis hålla er kvar i det som ni inte önskar uppleva. Ni kommer helt enkelt att veta att det bästa sättet att använda er energi är att omfatta det som ni önskar och det är att ställa upp i er högsta tjänst.

Ni kommer att skapa genom uppmärksamhet och genom att ni medvetet väljer de energier som ni önskar inkludera i ert livsuttryck. Det förverkligar ert val, för det står i linje med er sanning. Vi önskar tala om för er att ingen medveten människa på planeten skulle välja krig. Medvetna människor inkluderar och hedrar varandra och väljer fred. Det faktum att ni nu är beredda att betrakta varandra med kärlek och acceptans och integration kommer att bana vägarna för fred.

Att acceptera och hedra andra och att omfatta er sanning kommer att leda till att ni får uppleva tålamod som aldrig förr. Ni får uppleva tålamod genom att inte trycka på otålighet, utan genom att omfamna acceptansens grunder. Det är acceptans som föder fred och tålamod.

Mer än det, ni kommer därtill att navigera med integration, acceptans och kärlek för er själva. Ni kommer inte längre att försöka utföra tjänster som tjänar alla andra utom er själva. Ni kommer att se att ni själva är exakt lika viktiga, inkludera er själva med kärleksfull omsorg, med er medvetna närvaro, med er kärlek, med er acceptans, vilket kommer att tillföra en underbar balans till era liv. Ni kommer att i sanning se er själva som en del av det större hela, som gudomliga varelser, som individuella aspekter av Källans energi och sålunda kraftfulla skapare. Detta kommer att tillåta er att börja uppleva mycket större nåd och lätthet än någonsin tidigare.

På grund av de djupa energiförändringarna kommer ni att få se att många människor förändrar sin service. De som deltog i den första vågen, som har varit med i aktiv tjänst genom den första delen i det stora skiftet på er planet, kommer att se att deras tjänster förändras, det skiftar till att återspegla var de idag befinner sig. Många kommer att skifta till service som inkluderar mindre görande och mera varande. Ni kommer att få se att de som deltar i den andra vågen helt och fullt stiger in i aktiv tjänst, i sitt gudomliga arbete, de kommer att dela med sig av sina gåvor, de kommer att lära sig att leva med ett syfte och arbeta på sätt som nu passar dem.

Några kommer att lämna planeten för när deras tjänstekontrakt kommer till ett slut, beslutar de sig för att åka Hem, de kommer att se att de har utfört ett bra arbete, vilket är varför ni får se att några av era nära och kära utförare gör sina övergångar nu. Allt är en underbar gudomlig dans som är andäktig att beskåda.

Kära Ni, det kommer alltid att finnas skiften i energierna. Ni befinner er på en upplevelsernas planet. Ni kommer att ha myriader upplevelser men skillnaden är nu att från den nya plattformen som ni nu vistas på, så kommer ni att se händelserna med en djupare insikt, med acceptans, förstående syfte, medan ni ser den större bilden och stadigt står fast på er väg av integration och kärlek.

Ni kommer inte att fastna i att försöka stå emot det som är oönskat i längden. Om ni faller tillbaka i de gamla vanorna så kommer ni att märka att det är omöjligt att bli kvar där under någon längre tid, för det kommer att kännas alldeles för obekvämt. Ni kommer rekordsnabbt att minnas att dessa energier inte längre får understöd och ni kan då helt enkelt göra en omjustering.

Med er nya nivå av självkärlek och medvetande, kommer ni att minnas att obehag inte behövs för att ni ska bli medvetna om vad ni föredrar. Kära Ni, ni har haft århundraden av kontraster! Lita på oss när vi säger att ni mycket väl vet vad ni vid det här laget önskar skapa och att ni kan nå den inre sanningen närhelst ni så önskar.

Det som nu får understöd är att ni ger er själva tillåtelse att skapa genom val, vilket innebär att ni äntligen kommer att bli mer bekväma med er gudomliga förmåga att omfamna och skapa skönhet, nåd, lätthet, kärlek och glädje. Ni befinner er på en ny plats som stöttar er i att medvetet välja en väg av kärlek, glädje och förening!

Så bli på det klara med vad ni önskar innefatta som en del av er livsupplevelse som tar er framåt. Se allt som en underbar buffé, fyll era tallrikar med det som genljuder med er, det som känns bra för er, det som stöttar er, det som ni älskar och det som innebär ert sanna uttryck.

Dessa tider som ni har skapat är underbara! Ni har jobbat på med skiftet som har tillåtit allt detta att ske. Ni är strålande varelser, magnifika människor som gör ett fantastiskt arbete! Ni är så älskade för allt ni gör och för allt som ni fortsätter göra. Detta är vad vi idag önskade dela med oss till er. Det har varit ett stort nöje för oss.

Ärkeängel Gabriel genom Shelley Young.

trinityesoterics.com
on facebook
on twitter

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...