Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 14 juni 2021

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 14 juni 2021
Att Veta Svaren
Sann Visdom och Ren Kärlek går hand i hand. Ni måste älska allt hos er själva innan Ren Kärlek kan slå rot inom er.
Mina Kära, när ni tar emot ren kärlek från er Gudomliga Källa och ger den till er själva, kommer ert liv att förändras. Att älska er själva betyder att ni accepterar er själva som en som studerar livet. Ni vet att ni växer varje dag, och djupt inom er finns en gnista av upplyst medvetande som är Gud.
Att fokusera på den här platsen av Gudomligt Ljus kommer att hjälpa den att växa. När ljuset av Gudomlig Kärlek växer, så lyser det upp ert sinne och hjärta, så att ni ser ert liv från ett mer utvidgat perspektiv. Det gör att ni kan nyttja Universums flöde och leva i mer frid och harmoni.
Att älska sig själv innebär att kunna se egots alla trick och delar av er personlighet som kan förbättras. När ni ser klart, välsigna då dessa delar av er själva. Denna välsignande energi kommer att låta Guds Kärlek flöda genom er. Era rädslor kommer att försvinna och ni kommer att agera utifrån ett kärleksfullt hjärta i varje situation.
Om självkritik skapade perfektion skulle ni vara perfekta. Det fungerar inte så, så var snälla mot er själva. Ni är i en mänsklig kropp på Jorden för att få utbildning. Er själs tillväxt är på väg mot perfektion, men det är en process.
Ni kan liknas vid ett stycke kol som håller på att bli en diamant. Det hjälper inte att hata den grova formen och önska att den var en diamant. Vad som krävs är en steg-för-steg-process med rätt verktyg som används flitigt och med omsorg.
Godta att ni har en otrolig potential att bli en diamant. Låt Änglarna hjälpa er med processen att slipa era grova kanter. Var medvetna om att det tar lite tid, och älska er själva för att ni bryr er tillräckligt mycket om er värld för att vilja vara de bästa ni kan vara.
Var lika tålmodiga och omtänksamma mot er själva som ni skulle vara med ett litet barn. Håll fast vid Guds Ljus inom er. Be om hjälp från Änglarna och lita på processen. Ni blir starkare och vackrare för varje dag. Vet att ni är otroligt älskade, och att ni förtjänar allt gott som livet har att erbjuda.
Kom ihåg Ärkeängeln Gabriels meddelande från idag:
Sann Visdom och Ren Kärlek går hand i hand. Ni måste älska allt hos er själva innan Ren Kärlek kan slå rot inom er.
https://tinyurl.com/3xwu9hnh
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...