Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 21 juli 2019

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel

21 juli 2019

Guds ljus skiner alltid, och detta Gudomliga Ljus existerar i alla människor, alla saker och alla omständigheter. Medvetenhet om detta Ljus kommer att föra det in i ert medvetande och gör det möjligt för er att se från ett upplyst perspektiv.

Den Gudomliga Närvaron är själva den energi i vilken ni lever, rör er och har er varelse. Denna energi är oändlig och allomfattande och existerar i alla situationer. Denna sanning kan ibland vara svår att komma ihåg. Faktiskt kan det förefalla som om det inte finns något annat än mörker. Emellertid, att minnas att denna Gudomliga Kraft finns tillgänglig kommer att föra Ljus till varje mörk omständighet.

Energi följer tanken. Om ni tänker på Gud i varje situation, producerar själva tanken upplysning, som om ett ljus tänds i ett mörkt rum. När ni ber om Gudomlig Ordning, riktar den bönen denna högfrekventa energi så att ni blir omgivna med himmelskt ljus och andliga lösningar kommer att flöda genom hela er varelse.

Medvetenhet om Gudomligt Ljus upplyser varje situation. Varje gång ni vänder er till källan av sant ljus, blir ni välsignade. När bara en endaste person vänder sig till Guds ljus, blir Jorden välsignad. Denna välsignelse skapar förändring. Ibland är denna förändring omedelbar, vid andra tillfällen kan healing ske på ett mindre uppenbart sätt. Tro på det, och vet att healing sker i enlighet med Gudomlig Timing.

Bekräfta alltid den högre sanningen i varje situation för att föra er medvetenhet tillbaka till den Gudomliga Närvaron.

När ni kallar på er vaktande Ängel, fokuserar ni på Gudomligt Ljus mitt i ert mörker. Er vaktande Ängel, och alla Angeliska budbärare från Gud, är här för att hjälpa er att föra mer Ljus och Kärlek in i era liv.

Oavsett hur det ser ut, oavsett hur svåra omständigheterna kan verka vara, kommer ni att få omedelbar hjälp när ni kallar på Änglarna. Be om det ni verkligen vill ha i era liv. Gör ert bästa för att inte fokusera på hur illa saker verkar vara, utan vänd er uppmärksamhet mot ljuset, och ni kommer verkligen att finna situationen upplyst.

Genom att vara medveten om den enkla sanningen att Gud existerar i alla situationer, kan ni föra Ljus in i ert liv. Att vända er uppmärksamhet mot Himlen genom användande av er andning kan förändra energifrekvensen i er värld. Kom ihåg att skapa en kokong av skyddande, närande ljus omkring er genom att ge er själva tid att ta balanserade andetag och att be om de kvaliteter ni vill se manifestera i ert liv. Dessa kan ni placera med avsiktlig respekt i ert skyddande energifält.

Dit ert fokus går, dit flödar energi. Frågan är: vill ni vistas i mörker eller i ljus? Det är ert val. Återvänd genom ert andetag till en gudomlig Kokong av Gyllene Ljus. Ni kommer att komma till den plats där ni är trygga, omgivna och alltid fyllda av Guds kärlek. Er värld kommer att börja förändras när ni vänder er uppmärksamhet mot denna kärleksfulla Närvaro av Gudomligt Evigt Ljus.

Allt det här kan förefalla för enkelt. Vi ber er dock komma ihåg att ert meddelande från Änglarna idag är:

Var medvetna om den enkla sanningen att Gud existerar i alla omständigheter.

 

ShantaGabriel.com

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...