Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 15 augusti 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 15 augusti 2022
Gud Finns i Alla Omständigheter
https://tinyurl.com/5jkx4ffx
Var medvetna om den enkla sanningen att Gud finns i alla omständigheter.
Guds Ljus lyser alltid och det Gudomliga Ljuset finns i alla människor, alla saker och alla omständigheter. Medvetenhet om detta Ljus kommer att föra in det i ert medvetande, vilket gör det möjligt för er att förstå från ett upplyst perspektiv.
Den Gudomliga Närvaron är själva energin som ni lever, rör er och har er varelse i. Den här energin är oändlig och allomfattande och finns i alla situationer. Denna sanning kan ibland vara svår att komma ihåg. I själva verket kan det verka som om det inte finns något annat än mörker. Men att komma ihåg att denna Gudomliga Kraft är tillgänglig, kommer att föra in ljus i varje mörk omständighet.
Energi följer tankar. Om ni tänker på Gud i någon situation, producerar själva tanken ljus som om en lampa tänds i ett mörkt rum. När ni ber om Gudomlig Ordning, styr den bönen denna högfrekventa energi så att ni kommer att omges av himmelskt ljus, och andliga lösningar kommer att flöda genom hela er varelse.
Medvetenhet om Gudomligt Ljus lyser upp varje situation. Varje gång ni vänder er till Källans sanna Ljus, blir ni välsignade. Även om bara en person vänder sig till Guds Ljus, blir Jorden välsignad. Denna välsignelse skapar förändring. Ibland kan förändringen vara omedelbar, ibland kan läkning ske på ett mindre uppenbart sätt. Ha tillit och var medvetna om att helandet sker i enlighet med Gudomlig Timing. Bekräfta alltid den större sanningen i varje situation för att föra er medvetenhet tillbaka till den Gudomliga Närvaron.
När ni kallar på er Skyddsängel, fokuserar ni på det Gudomliga Ljuset i ert mörker. Er Skyddsängel, och alla änglalika budbärare från Gud, är här för att hjälpa er att föra in mer Ljus och Kärlek i era liv. Oavsett hur det ser ut, eller hur svåra omständigheterna kan tyckas vara, kommer ni att ta emot omedelbar assistans när ni kallar på Änglarna för hjälp. Gör ert bästa för att inte fokusera på hur svåra saker och ting verkar vara, utan rikta er uppmärksamhet mot ljuset och ni kommer att finna att situationen blir upplyst.
Genom att vara medvetna om den enkla sanningen att Gud existerar i alla situationer, kan ni föra in Ljus i era liv. Att vända er uppmärksamhet mot det Gudomliga genom att använda er andning, kan förändra energifrekvensen i er värld. Kom ihåg att skapa en skyddskokong och närande ljus omkring er, genom att ge er själva tid att andas balanserade andetag och be för de egenskaper ni vill se manifestera sig i ert liv. Dessa kan ni placera med avsiktlig respekt i ert skyddande energifält.
Dit där ni riktar ert fokus, flödar energin. Frågan är, vill ni vistas i mörker eller i ljus? Det är ert val. Återvänd genom era andetag till en Gudomlig Kokong av Gyllene Ljus. Ni kommer att komma till en plats där ni är säkra, omgivna och fyllda med Guds Kärlek hela tiden. Er värld kommer att börja förändras när ni riktar er uppmärksamhet till denna kärleksfulla Närvaro av Gudomligt och Evigt Ljus.
Det här kan tyckas för lätt, men vi kommer att be er komma ihåg att budskapet från Änglarna idag är:
Var medvetna om den enkla sanningen att Gud finns i alla omständigheter.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...