Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 18 januari

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 18 januari 2016
via Shanta Gabriel


Stärk er medvetna kännedom om andra tillstånd utöver det fysiska, kommunicera djupt inom er själv och lär er att lita på era egna svar.

Kära Ni!

Ni är här på den här planeten för att utveckla er själv fullt ut. När de gamla filosoferna sade, ”Känn Er Själv”, talade de om kraften i Självkännedom. Detta innebär inte bara ens medvetande om det fysiska eller ens de mentala och emotionella jagen. Att verkligen känna sig själv innebär en verklig uppfattning av er själv som en multi-dimensionell varelse.

Ni har kraften inom er att känna till verklighetsplan bortom den tredimensionella värld där ni bor. Att utveckla en medvetenhet om dessa andra tillstånd skapar i själva verket en länk till den glädje och kärlek som så många söker. Dessa kvaliteter som ni verkligen önskar i livet är bortom det fysiska planet. De finns i det utvidgade medvetandetillståndet som är ert band till Gud, Källan till ert innersta Väsen. Att kommunicera inom er själv är att hitta dessa kvaliteter. Det krävs en vilja att se bortom ert yttre jag och att ta den tid som krävs för att skapa en medveten kännedom om kärleken och ljuset inom er.

Öva:

När ni sitter stilla och andas balanserade andetag djupt och långsamt blir det omedelbara resultat i sinne, kropp och ande. Föreställ er att ni sitter i en pelare av gyllene ljus som förenar Himmel med Jord genom er. Detta gör att ni kan förstora ert medvetande. När ni dessutom ber om vad ni vill ha i ert liv tillåter ni Änglarnas nåd att arbeta för er.

På denna fria viljans plan av existens måste ni be om deras hjälp, annars kommer de inte ingripa. Detta betyder inte nödvänertvis en formell bön. Bönen kan vara så enkel som att säga orden för de egenskaper ni vill ha i ert liv såsom Kärlek, Fred och Harmoni. Att meditera på dessa egenskaper kan bokstavligen förändra ert liv och skapa en mer riklig, glädjefylld tillvaro. Det gör att ni kan ha tillgång till ert Högre Jag och era Skyddsänglar så att ni kommunicerar med de djupaste nivåerna av ert väsen.

Från denna plats kommer de svar ni får, vara från en nivå av Gudomlig Ordning och allt som följer kommer att vara för det högsta goda för alla berörda. Ni kommer att ta emot intuition och veta vilka åtgärder och ord som bäst kan hjälpa er i de utmaningar ni ställs inför. När ni börjar agera på er intuitiva vägledning kommer ni att börja lita på er själv. Livet kommer att kännas enklare. Ni behöver inte behöva fortsätta se till andra för att få svaren. Med varje fiber av er varelse kommer ni att veta vad som är sanning i ert liv.

Att lita på er själv betyder inte att ni är ensam, för ni är aldrig ensam. I alla tider har ni med er Änglar som hjälper er. Några har varit med er under eoner av tid. Eftersom de arbetar i harmoni med Guds Ljus känner de er på den djupaste nivån av er själ. Det är tröstande att veta att ni alltid är insvept i deras vingar av ren kärlek och vårdad bortom er förmåga att förstå.

Det är den här länken inom jaget som de flesta människor söker. De hungrar efter kunskap om den kärlek som finns inom dem. Den är lätt tillgänglig genom bön och att man tar sig tid att sitta och andas in ljus och kärlek på ett medvetet sätt. Så ge er själv gåvan att sitta i ljus och kärlek varje dag under fem minuter. Det är en enkel sak som kommer ge er underbar glädje.

Änglarna är redo nu att leda er in i ljuset av ert sanna Jag. Skapa en medveten relation med er Högre Kraft och hitta glädjen ni så önskar ha. Be om hjälp från Änglarna. Börja med att göra detta varje dag och mirakel kommer säkert uppstå, för mirakel är er födslorätt och det naturliga tillståndet för er varelse. Vet att ni förtjänar att ha ert liv fyllt med Kärlek, Glädje och Mirakel. Lär er att kommunicera inombords och lita på er egen sanning. Detta är det sätt som ni kommer att leva i er fulla potential och uppfylla ert högsta öde på Jorden.

Änglarna älskar er och välsignar er med allt som är gott. Kom ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:

Stärk er medvetna kännedom om andra tillstånd utöver det fysiska, kommunicera djupt inom er själv och lär er att lita på era egna svar.

 

http://www.TheGabrielMessages.com

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...