Arkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 3 juni, 2018

Verkar det som om alla dina gamla mönster är aktiverade just nu?

Jag har verkligen blivit varse det här fenomenet, speciell de sista två månaderna. Det verkar som om vi ges möjlighet att rensa, för att kunna göra nya hälsosamma val.

Vad jag också har noterat, är att om jag inte ger dessa gamla mönster någon ”näring” när de dyker upp, så försvinner de väldigt snabbt. Faktiskt så försvinner de så pass att jag inte ens kan minnas efteråt vad det var som pågick stunden innan.

Nej, jag tror inte att det bara beror på min ansenliga ålder. Jag hör om detta glömskefenomen från många människor i alla åldrar och också från lärare som jag respekterar. När vi plötsligt blir medvetna om gamla mönster, så är de faktiskt på väg att lämna vårt medvetande. De kommer inte att stanna, om vi inte ”grabbar tag” i dem med våra känslor. Vi kan verkligen släppa taget om minnen och mönster från förr, mycket snabbare nuförtiden. Det måste ha att göra med den emotionella energi som vi applicerar på minnet och att vi gör vårt bästa för att se på det obekväma bagaget med ett större mått av neutralitet än någonsin tidigare.

Känslor har en stark magnetisk resonans, vilket innebär att de kommer att attrahera situationer till er som håller samma vibrationer. Känslor från förr, har ingen betydelse i nutid, om vi inte väljer att ta in dem i ”vår värld”. Det är en väldigt snabb manifestationsprocess som pågår nu mellan våra starka känslor och vad vi upplever i våra liv.

Om vi inte vill upprepa det förgångna, är det extra viktigt att vi inte tar med oss ”det gamla bagaget” in i dessa nya tider. Vi har en chans att uppleva en nivå av frihet nu, som vi aldrig har haft tidigare. Saker och ting har blivit enklare sedan 2012. Det som vi lägger vårt fokus på, är det vi får. Helt enkelt så. Det är våra vanor som fortsätter att släpa med våra gamla sätt in i nutid och till våra framtida händelser.

Jag har en överraskande framgång med att se på några av mina mest smärtsamma mönster (återigen) och ser att jag verkligen kan släppa taget och förlåta mig själv, om det är nödvändigt. Det finns en ny nivå av ”neutralitet” kring situationen, som aldrig varit där tidigare för mig. Förstås, hade jag gjort saker annorlunda på den tiden, om jag hade varit mer utvecklad. Men, nu finns en ny nivå av acceptans, villighet och en kapacitet att gå vidare i mitt liv, utan att släpa med mig det gamla.

Vi ges alla exceptionella möjligheter att uppleva Sann Frihet i våra liv. Mitt liv rymmer nu en nästan magisk kvalitet, genom att alla gamla bördor lyfts bort och nya möjligheter fortsätter att finnas i överflöd. Det här är sant för alla. Det är en speciellt kreativ tidpunkt och vi har massor av stöd om vi är närvarande. Detta kan betyda att man lägger mer uppmärksamhet på vilka tankar och känslor som kommer, så att vi inte sveps iväg ut på stormiga vatten.

Det kan betyda att lägga mer uppmärksamhet på vårt ”andliga utövande”. När vi tar in stark bön i livet just nu, finns det mer medvetenhet om den massiva stödjande energin som är tillgänglig under Jordens uppstigningsprocess. Det kan verkligen vara så lätt som att Ansluta sig själv till Källenergin och Tillåta gamla mönster att falla bort i den här nya resonansen.

Bit för bit, må vi alla vakna upp och se de gåvor som ges till oss i den här kraftfulla tiden av Nya Livets Uppvaknande.

Gudomliga Närvaro!

Tack för att du hjälper mig att föra in mer Välmående i mitt liv genom att ansluta mig till visdomen i min SJäls högsta verklighet i den här tiden. Tack för att du hjälper mig att se på de gamla mönstren utifrån en neutralitet och att tillåta dem att transformeras (transmuteras) till Ljuset av Gudomlig Kärlek. 

Tacksamt förankrar jag en ny nivå av Frihet, Rådighet och Stabilitet i varje del av mitt liv just nu. Tack Gud och så är det. 


June 3, 2018


Översättare: Marie Silja

Du gillar kanske också...