Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle

 

nidle071112

7 Can, 17 Chen, 12 Manik

Selamat Jalwa! Allt är väl och underbart med Gaia! De som är utnämnda att leverera era godbitar står redo att fullborda denna uppgift. Förseningen som pådyvlades dessa tappra krigare är slut. Operationen för att ta ned den mörka oligarkin återupptas. Dessutom så står processen för att installera nya regeringsskick i väntan med full förväntning på att leveranserna når de tidigare överenskomna magiska siffrorna. Vid denna punkt kommer regeringarna som är för kabalen att falla och snabbt efterföljas av de nya utnämnda regeringarna. De nya styrande kommer att upplösa de nuvarande lagstiftarna och domstolarna och påbörja en process som storslaget kommer att ändra på hur dessa departement för närvarande är konstruerade. Nya regler för allmänna val och offentliga riktlinjer för processer kommer att byggas in i dessa offentliga organisationer. Detta kommer låta dessa regeringsorgan att i sanning bestå av medvetna lagstiftare och domare som villigt följer de ärliga föreskrifterna av Gemensam Lag (Common Law). Detta kommer att formellt signalera att er frihet från tyranniet från bankmän och deras många allierade nu är här.

Er del i detta stora äventyr i upplärning är att stödja dessa förändringar och att välkomna den storslagna början på ert välstånd. Det kommer också att betyda starten på ett nya och friare bank och valutaoperationer. Ni kommer att bli välbärgade och mästarna av ett system som kommer att låta er sätta upp ert helande och låta de olika humanitära projekten som kommer att hjälpa era medmänniskor och förändra denna världs ekologiska ansträngningar. Milliontals av arter, vilka representerar denna världs flora och fauna kommer att räddas från utrotning. Dessutom kommer många arter som var nästa redo att decimeras att räddas. Den stora mängden av föroreningar kommer att elimineras. Problemet med soppor som för närvarande förstoppar era avlopp och förhindrar er från att få de mängder av dricksvatten som behövs kan lätt rättas till. Ni kommer att kunna använda er av teknologier som kommer att transformera er värld. Dessutom kommer ni att introducera metoder som kommer att ändra på den osäkra karaktären av ert transportsystem. Ni går in i en ny och dynamisk verklighet!

Som ni kan se så står ni på randen till en enorm reformerad verklighet. Denna verklighet kommer att adoptera nytt regeringsskick och ett mycket mer transparant finansiellt system. Denna process kommer att till sist ge erkännandet som Västvärlden länge har förnekat Kina och resten av den tredje världen. Dessa sedan länge underbetalda nationer kommer att kunna utveckla och konstruera vatten och avloppssystem som tidigare ansågs alltför dyra för att genomföra. Dessa humanitära projekt kommer att transformera er värld och låta alla åtnjuta moderna levnadssystem som länge har förnekats dem. I denna nya värld kan all mänsklighet bidra till projekten som kan transformera era hav, land och luft. Ni kommer förse Gaia med medlen för att återställa henne till full hälsa och låta hela mänskligheten leva i en högst underbar ålder. I denna reformerade miljö kommer alla att ha välstånd, vara lärorika och förmögna att delta i de nya tiderna. Detta är en tid som kommer att ge er en hel mängd av olika sätt att vara sanna landväktare för Moder Jord! Allt detta är enbart ett förspel till vårt formella anländande.

Vår ankomst, som har noterats i ett antal tidigare rapporter, kommer att föra till er våra speciella handledare. Innan dem kommer de Uppstigna Mästarna att ge behövliga lektioner. Dessa lektioner kommer att låta er lära er om er sanna historia i detalj: att få lära er om anledningarna till att ni är här och hur Atlanterna plötsligt slungade er in i begränsat medvetande. Ni kommer också att få lära er hur era olika språk, kulturer och religioner bildades. Den tidigare rollen av Anunnaki och deras undersåtar kommer att exponeras, likväl hur er transformation tillbaka till fullt medvetande kommer att ske. När dessa många sanningar väl har absorberats så är ni förberedda för vad våra handledare skall säga till er rakt på sak. Allt detta kommer att vara något chockerande för er. Den viktigaste biten är att inse hur nära förbundna ni är till varandra. Av nyckelvikt är att verkligen Älska varandra. Bli medvetna om varandra på detta nya kärleksfulla sätt och uppskatta hur ni i sanning tillsammans kan rädda Gaia och varandra!

Namaste! Vi är era uppstigna Mästare! Detta är en högst lysande tid för Gaia och för hela mänskligheten. Anunnaki och deras mörka undersåtar isoleras till slut. För länge sedan, när vi påbörjade vår speciella resa, så befann sig mänskligheten under tummen av dessa onda oligarker. Tidvis föreföll det som att de var allsmäktiga. Med Himlens guidande uthärdade vi och började sakta att bilda hemliga samfund för att hjälpa Ljuset och för att börja föra mänskligheten tillbaka till Ljuset. Denna utdragna operation började för flera decennier sedan att bli framgångsrik och låta Ljuset tryggt ta ned den mörka kabalen. För något mer än ett årtionde sedan så kom våra välsignade hjälpare på Jorden och i Himlen på en metodologi, som är framgångsrik såsom planerat. Det viktiga här är därför att ni förblir positiva och förmögna att kunna stöda dessa högst nobla ansträngningar. Fantastiska ting är i sanning redo att hända!

Allt detta är absoluta bevis på graden av ära som Himlen rättfärdigt består av. De mörka oligarkerna var starkt inriktade på att göra er till enbart redskap för en metod att permanent isolera er från era familjer i Spirit och rymden. Dessa möjligheter har nu stoppats. Vad vi ber er om är att förbli positivt stödjande av vad våra allierade arbetar så hårt för att uppnå. Ett nytt finansiellt system som helt och fullt stöder ett tillstånd av permanent välstånd är nu praktiskt taget på plats. Det finns ett antal program som snabbt kommer att bilda nya och upplysta regeringsskick. Dessa operationer är också fullbordade och står redo att gå i effekt. Dessa storslagna välsignelser är enbart början på hur denna tidigare mörka verklighet kommer att förändras. Därför, kära hjärtan, så är er tid för att lysa till sist här. Var visa i era beslut och briljanta i ert handlande.

Kom ihåg vilka ni verkligen är. Ni är inte en som glatt följer åtgärder inpräntade i er av mörkret. Ni är verkligen en som kan se förvridningarna som de mörka har infört för att ändra era uppfattningar till mer vänliga gentemot deras. Denna tid är en full av befrielse från dessa mörka sätt och en omvändning till munterhet gentemot de sanna uppfattningarna inbäddade i Ljusets moraliska sätt. Denna process sker nu då ni vänder er bort från krig och egensinnigt missnöje till ett nytt sätt som betonar er förbindelse med varandra och med Ljuset. Denna växande sanning kommer möjliggöra för er att komma samman och framgångsrikt förvalta de många typerna av Gaias fauna och flora. Vi är stolta över er och är högst förtjusta att övervaka var och en av er. Framtiden för denna storslagna verklighet är i sanning ljus och fylld med ert heliga Ljus!

Idag fortsatte vi med vår rapport om vad som händer i världen. Var lyckliga och vet att stora tillgångar och en mycket försenad tid för er frigörelse nu är på gång. Ljuset gör det också möjligt för er att återgå till fullt medvetande! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...