Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 19 december 2021

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 19 december 2021
Ta Tillbaka Er Makt
https://tinyurl.com/yckwfhre
Ingen har makt över er såvida ni inte tillåter det.
När ni befinner i en situation där ni börjar känna er maktlösa och mindre värda än andra, kan det ses som en väckarklocka. Vi syftar här på alla situationer där ni känner er nedvärderade, inte nödvändigtvis en situation av uppenbara övergrepp.
Om det finns en annan person som vill ha makt över er, medvetet eller omedvetet, är er fysiska kropp ofta en god indikator på att något är fel. Ni kan få en känsla av obehag i ert solar plexus-område. Kanske en tyngd känns på era axlar och ert huvud hänger ner. Att vara uppmärksam på sitt kroppsliga obehag kan hjälpa er att bli mer medvetna och få er att frigöra er från situationen.
När ni känner er starka i er själva, är det mindre troligt att ni stannar i situationer som kan skada er, eller låta andra behandla er respektlöst. Ni behöver inte stanna på platser eller runt personer som inte ger er den respekt ni förtjänar. Men det är heller inte nödvändigt att reagera med ilska. Var i ert hjärta så mycket som möjligt och välsigna personen eller människorna som är inblandade, och vänd situationen ryggen.
När ni känner er starka inombords och mår bra med er själva och är centrerade, är området kring ert solar plexus fyllt med energi. När ni börjar känna er uttömda, är det bokstavligen det som händer med er. När ni säger att ingen har makt över er om ni inte tillåter det, är det här den första platsen där er makt ges bort. Det är nu dags att ta tillbaka den.
Ibland är människor så vana vid att bli nedvärderade, maktlösa och tilltalade på ett nedlåtande sätt, att de accepterar det som ett naturligt tillstånd. Det är det inte! Varje själ på Jorden förtjänar att behandlas med respekt. För att förbli starka i er själva måste steg tas så att ni känner er inre kraft, den där kopplingen till ljuset av Ren Ande som finns inom er. Solar plexus är det område som påverkas mest av en annan persons kraftmanövrar, så följande visualisering hjälper till att uppnå och bibehålla ert balanscentrum.
Övning:
Andas in med medveten medvetenhet i området från er bröstkorg till området under er navel. Föreställ er detta område fyllt med det varma skenet från en enorm sol, och låt det här gyllene ljuset stråla ut från denna platsen inom er och fylla hela er kropp. Se eller känn sedan hur detta ljus rör sig från basen av er ryggrad och in i Jorden, så att ni kan anslutas till den rika, närande Jordnärvaron. Fortsätt att visualisera hur solens gyllene ljus fyller ert solar plexus och centrerar er med en tydlig, stabil kraft som kommer att låta er ta de nödvändiga stegen för att ta hand om er själva. Med övning kan ni närma er det här ljusets lugnande kraft och Jordens stadiga närvaro, när helst det behövs.
Börja idag med att respektera er själva. Kom ihåg att ni är ett strålande Guds barn och att ni står i förbindelse med all kärlek i Universum. Kalla på era Skyddsänglar och var medvetna om att ni är vägledda och skyddade av Guds ljus. Börja känna er personliga koppling till en Högre Makt, den sanna kraften som innehåller all den energi ni behöver för att göra vad som krävs i ert liv. Fyll er själva med solens gyllene ljus och känn Jorden vårdande närvaro under era fötter. Återta er sanna makt och kom ihåg att ni aldrig är ensamma.
Ert budskap från Ärkeängeln Gabriel idag är:
Ingen har makt över er om ni inte tillåter det.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...