Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 20 mars

angelgabriel2
Ärkeängeln Gabriel, 20 mars 2016
Via Shanta Gabriel
I era hjärtan är ni fria. Denna frihetsenergi kan uttryckas i ert
dagliga liv eller hållas som en helig tro inom er. Den här energin
är Gud som arbetar genom er och uppmuntrar er att låta ert
ljus lysa.
När ni känner er fria att vara er själva, det är då ert ljus lyser
som starkast. Det är då ni är som mest avslappnade och
lyckliga, vilket är så er Själ vill att ni ska leva.
När ni låter ert ljus skina i världen, lyses mörkret upp. De delar
av samhället som erbjuder de största utmaningarna, är de som
behöver mest ljus. Att låta Guds Kärlek strömma genom er som
Gudomligt Ljus, är ett av de bästa sätten att skapa den
förändring ni vill se i världen. Denna kärleksfyllda energi kan ge
helhet och healing i varje situation.
När ni kommer till den här ljusplatsen inom er, kommer den att
påminna er om det glada tillståndet hos ett lyckligt barn. Ni har
blivit uppmuntrade att uttrycka denna glada energi i er familj
och i ert världsliga liv. Det är en spontan frihet att tala sanning
från ert hjärta med vänlighet och medkänsla. Det är
hänförande att göra det som man mest av allt vill göra, i
vetskap om att man är gudomligt inspirerad i varje ögonblick.
Det är dessa gåvor ni har blivit ombedda att ge till världen.
Upplev det Gudomliga Ljusets frihet när ni arbetar med ert inre.
Tveka inte att be om så mycket kärlek att det översvämmar
andra. Be om rikligt med glädje inom er, så att ni kan dela den
med andra. Be om att veta i ert hjärta vad som är rätt för er att
göra och säga i varje ögonblick.
Be om att få vara ett kärl för Gudomligt Ljus som kommer in i
världen. När ni tillåter er själva att ta emot de gåvor som
kommer från era böner ger det er total yttrandefrihet, samtidigt
som ni känner de Gudomliga resurserna inom er hela tiden.
Ni är en gåva till världen när ni uttrycker all den skönhet som
finns inom er. Dela med er av ert heligaste jag när ni känner
vägledning att göra så. Låt Guds Ljus skina genom er och kom
ihåg:
Att känna frihet att vara er själva är den största gåva ni
kan ge.
Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se
TheGabrielMessages.com

You may also like...