Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel 21 mars 2019

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel

21 mars 2019

Ett Meddelande för Vårdagjämningen från Ärkeängeln Gabriel: Plantera Er Själs Trädgård

Att plantera er Själs Trädgård inbjuder Änglarnas Nåd att arbeta i ert dagliga liv. Denna fokuserade aktivitet visar er önskan att sam-skapa det ni behöver för att skörda ett rikare liv.

Vårdagjämningen är alltid ett ögonblick av Djup Balans – en tid att omvärdera ert liv och välja på nytt. Ni är i Vårdagjämningens portal den 21 mars 2019. När ni planterar tydliga avsikter för er mest bemyndigade framtid, kan manifestation av era drömmar bli er nya verklighet.

Den norra hemisfären kommer att uppleva Vårdagjämningen på onsdag 20 mars vid 02.58, och kickar igång en årstid av födelse och förnyelse. Om ni finns på den södra hemisfären, kommer plantering i er inre trädgård nu att tillåta er att skapa ett vinterfokus som kommer att blomstra i sin rätta tid.

Dagjämningen är den optimala tiden att plantera er personliga trädgård av kraftfulla intentioner inom er varelse. Denna tidsmässiga handling kommer att föra med sig stora belöningar, då ni till den rika och fertila jorden i er själ, höjer upp era tankar och aktiverar nytt liv inom och omkring er.

Dagjämningen är alltid ett ögonblick av Djup Balans – en tid att omvärdera ert liv och välja på nytt. När ni planterar tydliga avsikter för er mest bemyndigade framtid, kan manifestation av era drömmar bli er nya verklighet.

Vad innebär det att plantera er Själs Trädgård?

Det är verkligen mycket enkelt att plantera er personliga trädgård. Vilka kvaliteter vill ni främst se manifesterade i era liv? Vilka är era mål och drömmar för en glädjefylld framtid? Vilka behov måste mötas för att ni ska känna er mer uppfyllda och lyckliga? Dessa är frön att plantera i er varelses trädgård så att ni kan skapa en ny struktur för ert liv.

När ni planterar frön av tillväxt och förnyelse kan det vara ett roligt, kreativt och positivt sätt att befrämja ett glädjefyllt liv i överflöd.

Tänk på de saker ni främst vill ha frodas i er inre trädgård. Ni kanske vill plantera de fruktbara frön som leder till Välstånd i Överflöd? Ni kanske vill bemyndiga frön av Harmoni i alla era relationer? Vad sägs om att plantera frön för Hälsa och Välmående djupt i ert rotchakra så att de kan växa ivrigt och vibrant?

Planteringsjord av glädjefylld potential existerar inom er och väntar på er uppmärksamhet.

Är ni för upptagna för att plantera er Själs trädgård?

Dessa stora upphöjda idéer kräver överraskande nog mycket lite tid under ert upptagna liv, där ni är fulla av åtaganden och tidsfrister. Faktiskt kommer de små mängder av tid ni lägger på plantering och odling av er inre trädgård att upphöja alla områden i era liv med en riklig avkastning. Det säga att när ni tar ett steg mot Gudomligheten, tar denna Högre Makt tio steg mot er.

Låt er fantasi sväva ut då ni för fram de magiska kvaliteter i vilka ni vill leva. Inget är för stort för er att drömma om för att manifestera ett lyckligare liv. Då ni leker med denna process, sam-skapar ni ett fält av obegränsad potential inom och omkring er.

När ni drömmer stort och känner glädjen av det, blir er vibrationella frekvens upplyft och ert energifält expanderar. Detta låter öppna dörrar som ni inte har kunnat föreställa er vara möjliga. Det är ert öppna sinne och ett hjärta obelastat av tvivel och självkritik som attraherar ny tillväxt och utveckling i ert liv.

Att plantera er Själs Trädgård inspirerar stort stöd från den synliga och osynliga världen så att ni kan leva på ett mer inspirerat sätt. När ni tillåter er själva vara en del av denna sam-skapelse, kan alla era behov mötas med Nåd och Lätthet.

Hur man planterar er Själs Trädgård

Eftersom varje nytt projekt kräver lite tanke och planering så, när ni påbörjar er inre trädgård, gör den kreativ och rolig. De visuella bilder ni väljer ökar starkt er förmåga att manifestera dem. Det kan vara ett vackert konstverk med många färger, tidningsbilder eller en målning.

Den form er inre trädgård får kan vara ett mönster, som en spiral, som inspirerar er. Ni kan bestämma er för att bara göra en lista på de kvaliteter av medvetande ni vill uppleva i era liv. Att skriva hjälper energin i er trädgård genom att ta era drömmar från den inre till den yttre nivån.

Kreativitetens Änglar är tillgängliga för att arbeta med er i detta projekt och kan inspirera er så att det blir roligt. När er inre ande stimuleras på det här sättet, flyter nytt liv in i ert sinne och hjärta, och ni känner er upplyfta. Detta ökade energiflöde attraherar mer glädje och ni känner er lyckligare, vilket i sin tur, för upp fler kreativa idéer och en känsla av Välmående. Era liv kommer att börja förändras på överraskande sätt.

När ni ser gamla mönster av tanke och handling manifesteras och börjar känna er fast i problematiska energier, betrakta dem som kompost i er nya inre trädgård. Be de Änglar som arbetar i ert liv att hjälpa er att dra upp detta ogräs och omvandla gamla beteendemönster med Gudomligt Ljus. Det hjälper er själs trädgård att ”gödslas” med kärleksfull energi. Snart kommer ni att se nya skott av olika sätt att vara gro.

Gläds i denna vibranta tillväxt vetande att ni svarar annorlunda på gamla situationer, ni kommer att ta mot fräscha, positiva resultat i varje område av era liv. Genom att varje dag fokusera lite på det ni vill se manifesterat i era liv, tillhandahåller ni en ny struktur så att er inre trädgård frodas.

Kom ihåg att då ni planterar fröna av nytt medvetande i er trädgård av Ren Potential, då jordar ni den Kreativa Essensen i Jorden. Genom denna handling av att föra vackra kvaliteter av medvetande in i er värld blir ni en bro från Himlen till Jorden.

Bada i Solljuset av Gudomlig Upplysning

Er Själs Trädgård har fantastisk potential att ge er det liv ni vill uppleva. Till och med villigheten att öppna er själva till nya tankar och beteenden attraherar hjälp på sätt ni aldrig visste fanns. Denna vackra trädgård som frodas inom er kommer att bli en magnet för er nya själsgemenskap, då många människor attraheras av er inre balans och glädje. På det sättet sträcker sig er nya tillväxt, och det frodiga utrymmet inom er, ut för att välsigna världen. Då er trädgård bär frukt kommer ni att se att ert liv blir närt på rikliga sätt.

Himlens Kompani väntar på er då ni börjar plantera dessa frön till ert nya liv. Bada i solljuset av Gudomlig Upplysning. Andas in det djupt och låt det nära den nya tillväxten inom er. Vet att Änglarna med glädje hjälper er att rensa bort de gamla sätten som inte längre fungerar, så att er trädgård kan frodas med nytt liv.

Ni är aldrig ensamma. Ni är vägledda då ni öppnar upp till ett nytt sätt att vara. Låt all frenetisk aktivitet i era liv falla bort då ny Balans och gudomligt inspirerad handling slår rot i ert livs trädgård. Denna enkla process kommer att berika ert livs syfte, så era nästa steg blir mycket tydliga.

Det finns en blomstring av nytt liv som påbörjas i ert hjärta och en ny balans frodas i ert liv. Låt er själva bli inspirerade och närda då ni planterar er Själs Trädgård. Kom ihåg att då ni bemyndigar dessa upphöjda andliga kvaliteter och planterar dem i ert medvetande, då blir de levande energifält som förhöjer varje område av ert liv.

Då ni betraktar blomstringen i Naturen runtomkring er kan det påminna er om att samma vackra nya tillväxt sker inom själva er varelse. Ni är en dyrbar varelse, värdig allt det ni önskar ta emot och manifestera. Vet djupt inom ert hjärta att allt är väl. Och så är det.

Shanta Gabriel för Ärkeängeln Gabriel

https://shantagabriel.com/

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...