Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 28 juli

Teamet

Kollektivet, 28 juli 2016
via Caroline Oceana Ryan

Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galaktiska och Änglalika varelserna som kallas Kollektivet:

Var hälsade, Ljusbärare!

Vi ser att ni vaknar upp mer och mer kraftfullt, varje dag – varje timme.

Och vi känner er otålighet över er värld, och att den skiftar och förändrar och förnyar sig, på ett sätt som introducerar den frihet och suveränitet ni har kallat fram.

Vet att, som vi har sagt tidigare, det finns inget ”oandligt” över den speciella typen av otålighet.

För den frammanar den djupa återfödelsen av er planet, inte bara till nya yttre former, utan en helt ny vibrationsmässig verklighet, en som ni inte har sett förut.

Den är inte gjord på den typ av litenhet eller skugglika mörker, genom vilket de av Ljuset en gång var tvungna att gå, ropande efter någon form av Ljus som kunde följa med er på er Jordresa.

Ja, ni har levt många liv på det här sättet, i århundraden tidigare – tillbringat hela liv med att söka efter uppmuntran och en anledning att fortsätta, vare sig ni led under den dagliga tyngden på fält eller fabrik, fostrade ett dussin barn, levde ut fasorna av krig eller fängelse, eller det tomma, ofördärvade isoleringens liv i elitens rikedom.

Men tillräckligt många av er ropade, och er Jord Själv ropade, på att avsluta galenskapen som var livet på Jorden, där även djuren och elementen drabbade samman mot varandra i aggressivitet, rädsla eller kaos.

Och vi har hört er, här i de högre världarna.

Och vi har bett många gånger för att ha klarhet och renhet i intentionen, då vi började nå ut för att hjälpa er i er Uppstigning, er klättring uppåt.

För vi respekterar fullt ut, mer än det mänskliga språket för närvarande kan uttrycka, valfriheten och fria viljans natur i detta Universum och på er planet.

Det får inte finnas någon störning eller ingrepp som inte är helt motiverad och sanktionerad av Universell lag.

Och så nu, ser ni er omkring och frågar: ”Var finns denna stora förändring som vi har fått höra kommer?”

Och vi kan säga, den finns inom er.

Den finns inom ert självaste medvetande, denna plats som ingen Jordisk ”kraft” kan styra nu.

För varje ögonblick lyser det ljusare och mer kraftfullt, förbinder vibrationsmässigt med högre källor såsom den Stora Centralsolen och alla legioner av Änglar som omger er Jord.

Så när ni tittar på er världssituation, som inte verkar mycket förändrad, eller inte förändrad tillräckligt snabbt, skulle vi säga, i själva verket rör Ni er i Ljusets hastighet.

Anledningen till att så mycket verkar få utbrott i form av arga eller våldsamma yttre händelser, inklusive naturkatastrofer som ni kallar dem, är inte för att saker och ting inte förändras, men just därför att de förändras, mycket snabbt – så snabbt som ni och er planet tål – och på oanade sätt.

Djupt inombords vet ni att den gamla maktstrukturen inte skulle bete sig så desperat, om de inte börjat förstå att de inte har något ben att stå på.

Även den svåra, mycket noggranna programmeringen som de mörka hattarna (Rockefeller, Rothschild och andra mäktiga familjer) opererar under, kan inte springa ifrån Sanningen när den besöker dem med sådana ständigt ökande nivåer av högre energi, som den gör nu.

Och bortom era bekymmer om vilken desperat dåre som försöker med det ena gamla tricket eller det andra, för att hålla fast massorna i det gamla mönstret av rädsla och tankekontroll, ser ni allt mer utåt och framåt.

Er vision sträcker sig långt bortom omständigheterna på er planet nu.

Ni börjar förstå att det inte finns något ögonblick av ”upptäckt” av den Galaktiska närvaron, ingen tidpunkt för deras ”ankomst”.

För ni ser till fullo nu att de alltid har varit här – att det inte finns något ”de” för ni kommer också från de många stjärnorna och planeterna i detta Universum.

Och ni känner närvaron av de miljontals raser som har samlats runt Jorden för att bevittna era framsteg, för att skicka er vågor av upplyst energi och uppmuntran.

De vet att ni snart kommer att återförenas med dem, för att avsluta er isolering.

De vet att er befrielse från det förflutnas bojor är helt garanterad, precis som er Uppstigning är garanterad, då ni fortsätter på den väg ni befinner er på.

Och vi ser inte att ni vacklar.

Oavsett vad som verkar förekomma på ett eller annat konvent, eller på ett eller annat möte i salarna i Europa, Förenta Staterna, de asiatiska länderna och överallt på planeten, ser vi bara er lugna förståelse – ert intuitiva vetande – att allt förändras nu.

Så detta kommer som en påminnelse om ert Galaktiska medborgarskap, er intergalaktiska närvaro i detta Universum.

Ni har inte glömts bort och ni kommer inte att överges nu till den lägsta sortens ledarskap eller dogmatik eller ekonomiska utfall.

Ni handlar inte om kaos, och har aldrig gjort.

Och nu börjar er planet reflektera Ljuset, den högre ordningen, tydligheten i intention, och den intuitiva sammankopplingen mellan folk som ni som Ljusarbetare alltid har önskat.

Vi kan säga att era drömmar vid denna tid är viktiga indikatorer – mycket större än det man kan läsa i nyheterna! – om vad som verkligen händer på den här planeten, oavsett vilket land ni bor i.

Så varje morgon, skriv ner era drömmar vilka de än må vara, så snart ni vaknar.

Se symbolerna, ledtrådarna för ökande sammankoppling och Uppstigning och Ljuskroppsaktivering som kommer igenom – deras betydelse kommer att klarna för er då ni skriver ner dem.

Var uppmärksam på dessa och gläds åt dem!

För slöjorna har fallit, mina kära. Lögnerna måste upphöra nu. För ni kommer inte underhålla dem ens det minsta längre, för att inte tala om att luras av dem.

Och så är det, att er vackra blå-gröna planet hävdar Sin rättmätiga plats i den intergalaktiska Konfederationen.

Och vi som er familj och högre guider väntar på ert fulla förverkligande – ert firande – av denna mirakulösa resa.

Till skillnad från vad era religioner och filosofier har sagt, har ni inte kämpat förgäves. Ni behöver inte lämna denna Jord för att känna himlen.

Namaste, vänner! Vi är med er, alltid.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...