Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 26 november, 2017

Ärkeängeln Gabriel

Via Shanta Gabriel, 26 november 2017

När vi föreslår att ni accepterar det som är, så menar vi att vara kärleksfullt medvetna om alla situationer som uppstår omkring er – både personliga och globala. Det innebär att acceptera det som sker utan att döma.

Det finns en större sanning bakom allt som sker, oavsett hur det framställs. När ni accepterar en situation som den är, så släpper ni er önskan om att förändra den. Det är denna önskan som kan orsaka er smärta.

Precis som ett barn växer upp och blommar ut när det är i en atmosfär av kärlek och acceptans, så kommer vår värld att bli mer öppenhjärtlig och kreativ när vi tillför denna energi av acceptans. När vi försöker tvinga ett barn att göra vad vi vill, när vi har stora förhoppningar om att hans eller hennes beteende ska vara enligt vår uppfattning om vad som är lämpligt, då begränsar vi barnets energi. Det finns ingen frihet för barnet att uttrycka sin individuella kreativitet.

Det här händer vuxna också. När det finns för mycket dömande om beteenden och handlingar i världen, kan det inte finnas något fritt uttryck för kreativitet och kärlek. Det betyder inte att man är tolerant mot destruktiva beteenden. Det betyder att man är medveten om hur saker och ting framstår, att man minns den större sanningen, att man efterfrågar de egenskaper vi föredrar att manifestera, och sedan släpper det. Detta gör det möjligt för Gud och änglarna att börja arbeta med och genom allting.

När ni överlämnar en person eller en situation till Själen, tillåter ni dem att vara i det Gudomliga Flödet som tar dem till deras högsta goda. Vet att även om ni har bett om det allra bästa, så vet ni inte exakt hur det kommer att se ut. Det är här tillit kommer in. Det spelar ingen roll hur något framstår, om ni har bett, kommer bönen att besvaras.

Det hjälper inte saken om ni är beroende av resultatet. Var medvetna om att Oändlig Intelligens arbetar med att skapa förändring mot balans och harmoni. Om det finns mer som ni kan göra, lita på att ni kommer att bli vägledda till det genom er intuition.

Acceptans och Tillåtelse är två av de största krafter som finns tillgängliga för er. Dessa två energier låter er leva i överdåd, vilket är er gudomliga födslorätt. När ni är i linje med det Gudomliga arbetet i er kropp, har ni ett utvidgat perspektiv på ert liv och då finns det större frihet att uttrycka de dynamiska, kreativa egenskaperna som finns inom er.

Det finns större kärlek, för er själva och för alla andra. Ni kommer också att känna er förenade med ert Högre Jag, vilket kommer att ge er stor glädje. Det är som Mästaren Jesus sa: ”Känn sanningen och sanningen kommer att göra er fria.”

Kom ihåg ert budskap från Ärkeängeln Gabriel idag: ”Acceptera det som är och låt förändring ske omkring er utan att döma.”

www.ShantaGabriel.com

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...