Meddelande från Per Staffan; Det finns ingen anledning till misströstan – tvärtom!, 28 november, 2017

Meddelande från Per Staffan

Det finns ingen anledning till misströstan – tvärtom!

28 november, 2017

Kära medresenärer,

Jag känner mig manad att kommentera den nuvarande situationen. Stor misströstan och frustration har dykt upp i inläggen på ett antal bloggar. Man har till och med antytt fördömanden och hotelser. Detta är inte bra för vår gruppgemenskap och det finns faktiskt inget behov av det heller.

Det som här nu står på spel är huruvida vi är tillräckligt starka i vår övertygelse och vår tillit till dem som bär ansvaret. De som ytterst bär ansvaret är Galaktikerna, Våra Uppstigna Mästare och Himlen. The Elders är mänskliga och kan naturligtvis misslyckas, men troligtvis gör de inte det. De som verkligen bär ansvaret kommer absolut inte att misslyckas och detta kan vi lita på.

Vi har från ett flertal källor, kanaliserade och icke-kanaliserade, fått höra att arresteringarna behöver äga rum först, före RV, följda av GCR och NESARA/GESARA – i denna ordningsföljd. Denna ordningsföljd har inte förändrats.

Vi borde ta till oss det faktum att antalet förseglade åtal ’sealed indictments’ är över 4000 till antalet och projekterade att snart överstiga 5000. Min uppfattning är att vi behöver över 10 000 innan året är slut, eller snarare.

Javisst, jag förstår att vissa människor nu behöver RV och nu kräver detta. Jag skulle säga att vad vi nu får uppleva och genomgå är en gudomlig lektion i tålamod, som kommer att gynna vår andliga tillväxt på vår väg till uppstigningen i detta liv, eller ifall vi går över till nästa liv. Vid det här laget borde vi från alla falska utgåvor, ”pump fakes”, ha lärt oss att man inte kan låta sig övertygas eller ha tilltro till något bestämt datum. Jag skulle vilja förutsätta att alla som ansvarar över de falska utgåvorna arbetar för kabalen. De Intel dessa ger ut, vilka även kabalen har tillgång till, paras ihop med stigande förväntningar gällande datum som inte blir materialiserade. Det är ett effektivt sätt att bryta ner oss Ljusarbetare. Vårt antal har minskat.

Jag håller med om att Jared Rand nyligen lät övertygande och självsäker. Hans Intel gällande tidtabellen var felaktig – pump fake. Men efter att jag hade lyssnat till hans fem timmar långa andra konferenssamtal, så kunde jag upptäcka en viss brist på kunskap och hans perspektiv föreföll närma sig det som kabalen eller Annunaki har. Till exempel hävdade han att den fjärde vattenplaneten, som utplånades i ett galaktiskt krig, hade flera namn. Han nämnde Tiamat som ett av dessa namn, vilket han sade sig föredra. Samtliga ljuskällor gör hänvisningar till denna planet som Maldek och att den INTE har flera namn. Javisst, den blev förstörd och är nu asteroidbältet. Men Tiamat är en proto-Jord enligt Annunakis skapelsemytologi, som i kilskrift finns nedskriven på stentavlor. Dessa översattes och publicerades av Zecharia Sitchin. Tiamat var den ursprungliga proto-Jorden och den blev attackerad av Nibiru och förlorade uppskattningsvis en tredjedel av sin massa och blev sedan till Jorden. Så är det enligt en beskrivning av Annunakis historia och skapelsemyt och den är ingen korrekt historiebeskrivning. Maldek kommer att terra-formas (nybildas) och få namnet Pax.

Vidare nämnde Jared att Illuminaterna hade en plan att reducera Jordens befolkning med 90%. Nåväl, detta är välkänt och inget att tvivla på. Men han föreföll hålla med om att människorna behöver lämna Jorden och flytta till andra planeter, för vi är alltför många för Jorden. Detta är inte i enlighet med Guds plan. Vissa av oss kommer att önska flytta till andra planeter, men inte på grund av att Jorden inte kan hålla igång befolkningen. Med de rätta teknologierna kommer vi inte längre att ödelägga Jorden och det finns rikligt med utrymme. Men i enlighet med Guds plan ska vi flytta till den Inre Jorden. De flesta planeters befolkningar är bosatta på insidan som är ihålig.

Jared verkade här igen ha en klen uppfattning gällande karaktären av Agartha, eller den Inre Jorden. Han sade att människorna på insidan, Agartherna, inte bor i mitten, utan i ihåliga strukturer under jorden – det låter mer som de mörkas underjordiska baser.

Detta är långtifrån att erkänna att en hel värld existerar inuti den Inre Jorden, där Agartherna lever i stort antal och har konstruerat healing-kamrar för oss när vi träder in i den Inre Jorden.

Observationer som dessa får mig att tänka att vi inte ska ta det för givet att han var/är vad han påstod sig vara. Alla som engagerar sig i fake pumps är synnerligen suspekta.

Vid den här tiden tror jag att vi borde anse politiska utvecklingar och avslöjanden som mycket positiva, där Trump leder striden mot kabalen. Han har blivit baktalad av många och naturligtvis i massmedia. Fastän han inte är en perfekt individ, så förefaller han utföra ett gott arbete, då det gäller vad han förväntas göra – till exempel att få JFK-filerna publicerade.

Vi har alla anledningar till att vara optimistiska gällande att kabalens fall är nära förestående. Såsom ÄÄ Mikael i ett kanaliserat budskap sade – Detta innebär nödvändigtvis inte denna vecka eller nästa vecka. Men allting pekar med all säkerhet åt det hållet.

Vi vill inte att våra led ytterligare ska minska, ingen ordlek avsedd här, så håll humöret uppe. Detta blir gjort. Vi måste även ödmjukt erkänna att vi aldrig kommer att få hela Intel-bilden innan RV äger rum och vi känner helt enkelt inte till alla faktorer som krävs för ett beslutsfattande för att man ska få trycka på den Gröna Knappen.

I Ljus och Kärlek.

Per Staffan

 

www.sananda.website

 

 

Översättning till svenska: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...