Sananda via John Smallman, 3 februari, 2019

Sananda via John Smallman, 3 februari, 2019

 

Vidden av de ni i sanning är, blir påfallande uppenbar.

3 februari 2019 av John Smallman

 

Jesus Audio Blog för söndag 3 februari se sananda.website

 

Vi är ALLT. Det vill säga: allt liv är en Medvetenhet som är oändligt medveten och allvetande i varje stund. Men, sedan den uppenbara separationen inträffade, har de i mänsklig form förlorat denna kännedom om den enda Medvetenheten, vilken är den de i sanning finns inom i varje ögonblick av sin existens. Det här är vad separation handlar om – förlusten av att veta vilka ni är. Varje kännande varelse är permanent och oskiljaktigt kopplat till, och är ett med Källan, och inget annat tillstånd är möjligt!

Alla kan få tillgång till denna kunskap genom att tillåta den. Inget annat krävs. En del av upplevelsen av det overkliga separationstillståndet, innebär emellertid att man endast fokuserar på er mänskliga form som bär en etikett, namnet ni fått av era föräldrar när ni föddes, och sedan trodde att detta var er sanna identitet. Det är inte de ni är! Men eftersom ni fått den här etiketten, eller haft namnet så länge ni kan minnas, verkar det som er sanna identitet, och när folk använder det för att tilltala er, har ni blivit tvungna att svara automatiskt.

Genom att gå inom er för att meditera, slappna av, kontemplera eller reflektera – och som ni så väl vet, om ni följt dessa meddelanden regelbundet, fortsätter jag att påminna er om att ni behöver göra det dagligen – för att släppa det oändliga flödet av tankar som finns i ert sinne, tillräckligt mycket för att ni ska bli medvetna om att ni inte är era tankar, utan att det är medvetenheten som är medveten om tankarna och er kropp, och alla fysiska sensoriska perceptioner som kroppen förser er med.

När kännedomen om distraktionen som denna input ständigt ger era kroppar, och som kommer upp i er medvetenhet, blivit tystare eller till och med helt tystnat, blir vidden av de ni är påtagligt uppenbar. När det inträffar för första gången kan det vara häpnadsväckande! Det kan också komma långsamt över tid, allt eftersom ni lär er att effektivt frigöra, eller inte klamra er fast vid identiteten från ert namn – bifogat som en etikett till er mänskliga kropp – vilket ger er en vilseledande uppfattning om att det är allt ni är. Inget kunde vara längre från sanningen!

De ni är innehåller allt som finns, från de minsta partiklarna till multiversum. Det låter helt klart omöjligt, men det är bara för att er uppfattning om vilka ni är, är enormt begränsad. Det finns bara En, Källan, Modern/Fadern/Gud, och Ni är dessa! Källan skapar från sig själv, med sig själv, och sig själv, evinnerligt. Skapelsen pågår, oupphörligt, och därför gör ni det också. Det finns ingen separation, det finns bara Enighet. Ni får alla indikationer på detta från tid till annan, när ni känner eller får intuition för något, för det finns inte något annat sätt ni kunde fått den informationen, till er fysiska mänskliga kropp. Det är Enigheten i verksamhet, så som den alltid är, genom att då och då göra er medvetna. Ni är verkligen långt mycket större än det ni människor ens kan tänka er, genom den stora begränsningen ni har i er mänskliga kropp.

Ert uppvaknande, mänsklighetens kollektiva uppvaknande, är ingenting annat än återvändandet till full medvetenhet om de ni är, och som sådana kommer det att bli en häpnadsväckande upplevelse, vilket kommer att lösa alla era tvivel, rädslor och lidanden på ett ögonblick. Över eoner av tid har några få fått uppleva detta och berättat om det för dem som vill lyssna. Därför finns en stor mängd relevant information tillgänglig för dem som vill veta mer, särskilt som modern kommunikationsteknik har gjort att så mycket information, om ett mycket stort antal ämnen, finns lättillgängligt för alla som väljer att söka efter den.

Men självklart, att läsa om andras upplevelser, fast det både är till hjälp och intressant, är som att få glassens smak beskriven, och är i grunden meningslös tills ni får smaka den själva. Ni måste uppleva uppvaknandet själva, individuellt. Och det är en paradox för att, som En, är ni Alla. Trots det, så upplevs uppvaknandet helt individuellt, tillsammans med Alla som också är medvetna, och ni känner Allas upplevelse. Således kommer alla att bli glada, eftersom alla kommer att veta att alla är vakna.

För närvarande kan ni inte ens ana vad ni har att förvänta er, förutom att ni hört att det kommer att bli helt häpnadsväckande. Släpp därför alla förväntningar, för inget av det kommer att förbereda er för det under som håller på att omge er. Fullt medveten medvetenhet om vilka ni i sanning är, kommer att ge er oändlig och evinnerlig glädje. Det är den gudomliga Viljan för er, har alltid varit, men det är också er vilja, och därför är det oundvikligt.

Detta uppvaknande har varit gudomligt planerat från den stund då tanken på separation uppstod, och placerade mänskligheten i ett overkligt eller drömliknande tillstånd, som sedan dess förblivit förvirrande och skräckfyllt. Vad ni tycker om eller anser om er historia, är bara ett urval av minnen i era pågående drömmar och mardrömmar, som har övertygat er om realiteten i det separationstillstånd ni uppenbarligen upplever. Denna övertygelse eller tro, uppmuntrar er starkt att fokusera på det, eftersom ni genom era mänskliga kroppar faktiskt upplever fysiska känslor, som antingen kan vara behagliga eller smärtsamma, och eftersom era mänskliga kroppar är så känsliga för sjukdom och skada, lever ni med en näst intill konstant ångest om otillräckligheten för dess behov av regelbunden föda och skydd. Det är både ett ansvar och en gåva, och det kräver oerhörda resurser och uppmärksamhet, för att kroppen ska kunna fungera smidigt och effektivt.

Sedan den industriella revolutionen, har fler och fler människor fått möjlighet att leva med sina grundläggande överlevnadsbehov lättillgängliga, och gett dem tid och möjlighet att fundera över meningen med livet. Inte alltför många använde sig i första hand av denna möjlighet till sin fördel, utan valde i stället att tillbringa sina liv sökandes efter njutning och tillfredsställelse utanför sig själva, från andra och från materiella saker. Detta var olyckligt, eftersom ni redan hade allt ni behövde inom energifältet, livskraften, fältet av Kärlek som garanterar er eviga existens.

Men de senaste decennierna, har fler och fler människor äntligen valt att engagera sig i kontemplation angående meningen med livet, och har talat om det med andra likasinnade individer. Det startade er uppvaknandeprocess, eller snarare, förstärkte er kollektiva motivation och avsikt att vakna upp. Brytpunkten har nu uppnåtts, och nu finns det tillräckligt med människor som har den avsikten, och har avsikten att älska allt som kommer fram, för att säkerställa att er uppvaknandeprocess snabbt kommer att slutföras, precis så som gudomligt planerat. Så, som ni redan har fått veta flera gånger: FIRA!

Att fira intensifierar era energifält, för att det översvämmar dem med entusiasm för livet, och när ni är fyllda av entusiasm, blir det allt svårare att förbli sovande, vara omedvetna, förlorade i drömmens orealistiska värld. I sanning, mänskligheten är under uppvaknande.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...