Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson, 1 mars 2019

Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson, 1 mars 2019

Ärkeängel Gabriel

 

Audiolänk: sananda.website

Själens Harmonisering: Himmelska och Kristallina Barn av Ärkeängel GabrielKanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Jag, Ärkeängel Gabriel, kommer med Nåderika hälsningar till er nu, Jag är en änglarepresentant för Skaparens egenskaper av kreativitet, nåd, lugn och konstnärliga uttryck. Jag vakar över själarna, när de kommer till Jordens verklighet som spädbarn och under deras uppväxt. Mitt arbete med spädbarn och barn, är att bevara själens renhet och dess själsuppdrag, medan de anpassar sig till den fysiska verkligheten omkring dem. Med mitt Änglateam, ser jag till att varje själ anpassas till sin fysiska kropp, och lär sig uttrycka sin sanning, genom sin fysiska kropps förmågor och sinnen. Jag, Ärkeängel Gabriel, mitt Änglateam och många andra Ärkeänglar, fungerar som stöttepelare för varje själ, från det ögonblick de inkarnerar till Jordens verklighet, och omfamnar själen med Skaparens gudomliga vibrationer. Anpassningen med att flytta från de inre planen till den fysiska Jordens verklighet, kan vara utmanande för vissa själar, särskilt om det är deras första gång. Det är en process med finjustering av andliga sinnen och själen, till den fysiska kroppen, en anpassning som på många sätt är mycket större och mer extraordinär, än någon uppstigningsprocess en vuxen haft på Jorden. Vi stöder själens harmonisering till den fysiska kroppen, som också skapar den fysiska kroppens personlighet och individualitet, i likhet med själens uttryck.

Att Stödja Själens Harmonisering till den Fysiska Verkligheten

Om ni har en själ i livmodern, då är det bra att be mig, Ärkeängel Gabriel och mitt Team av Änglar, om hjälp med harmoniseringen av själen till dess fysiska kropp, omgivning och den verklighet den önskar ge sig in i under sin livstid på Jorden. Ni kanske också vill aktivera de harmoniserande energierna inom er själva för den här själen, och utstråla dessa heliga vibrationer, som ett stöd till uppstigningens intoning och anpassning, då de ger sig in i den fysiska verkligheten.

Ni kanske också vill kalla på våra, Ärkeängel Gabriel och mitt Änglateams energier, för att stödja harmoniseringen av er egen själ till er fysiska kropp, omgivning och verklighet. Denna begäran kan göras oavsett ålder, eftersom det skapar en healing inom er, som kanske inte blev klar under er tid i livmodern, vid födseln och under uppväxten. För vissa människor kan det även som vuxna när healingen sker, kännas som om den saknade pusselbiten hos dem hittats, den de letat efter hela sitt liv, eller den grund de behövde för att känna sig mer hemma och inkluderade på Jorden.

’Ärkeängel Gabriel och Ärkeängel Gabriels team av Änglar, jag kallar på er kärleksfulla närvaro, för att komplettera och stödja en fullständig harmonisering av min själ till min fysiska kropp, omgivning och verklighet. Om denna anpassning och inställning för uppstigning inte blev komplett när jag var baby, låt den bli det nu. Om harmoniseringen av min själ till min fysiska kropp och verklighet uppnåddes, då inbjuder jag er till att förstärka, bekräfta och stärka harmoniseringen, för att stödja och stärka min tillvaro som en helig själ på Jorden, och kunna uppväcka de vibrationer, den läkning eller de färdigheter som är viktigt för mig att engagera mig i nu. Jag öppnar mig själv för att ta emot nu, tack.”

Sitt bara ner, och ta emot de kärleksfulla nåderika energierna vi kommer att dela med er, när vi tänder en djup healingprocess inom er.

Ni kan också be själen om fysisk själsharmonisering hos någon annan älskad, vare sig de är barn eller vuxna. Jag, Ärkeängel Gabriel, kommer att höra er förfrågan och samråda med er själ när tiden är passande för healingen att äga rum. Om det är bra timing, och själen samtycker, kommer vi att börja healingprocessen, om inte, så kommer den att skjutas upp tills tidpunkten är rätt.

Avsätt en stund för att föreställa er den förändring, en sådan healing kunde orsaka på Jorden, och i uppstigningsprocessen som nu utvecklas. Fler människor skulle kunna känna och erkänna den kärlek som strålar från deras själ och Skaparen. En jordning och djupare resonans med Jorden, Moder Jord och enighet hos mänskligheten skulle upplevas. Vissa kan till och med känna, att det de har saknat eller letat efter under hela sitt liv, har hittats och återvänt till dem. Denna healing kan bli livsförändrande, och kan till och med återställa tanken om meningen och tillfredsställelsen i livet på Jorden.

Varför Själsharmoniseringen med den Fysiska Verkligheten är Viktigt Nu

Själens Harmonisering med den fysiska kroppen och verkligheten, är avgörande för att höja energifrekvensen hos alla på Jorden, så att fler och fler människor får tillgång till högre dimensioner och nivåer av uppstigning. Själens Harmonisering skapar också en större upplevelse av enighet med självet på andliga och fysiska nivåer, såväl som med hela mänskligheten och Moder Jord. Med en djupare känsla av enighet manifesteras en bättre relation och acceptans av Skaparen. Denna aktuella uppstigningsperiod är engagerande och uppmuntrar er att erkänna er nära relation till Skaparen, och den expanderande processen av Skaparen inom er, vilken återvänder till er och påminner er om er gudomlighet.

En annan orsak till vikten av Själens Harmonisering, beror på att Kristallina och Himmelska Själar genom födelsens process, kommer till Jorden nu. Dessa själar bär med sig fröer, mallar, visdom och vibrationer från de Kristallina och Himmelska dimensionerna i de inre planen. Genom födelsen och existensen på Jorden kommer de att förankra Kristallina eller Himmelska frekvenser. Både Kristallina och Himmelska energier är extremt rena, uppmuntrar till djup rensning, avgiftning och rening av Jorden och alla varelser. Själarna som nu kommer till Jorden, kommer att ha förmågan att rensa, läka och väcka sanningen på en mycket avancerad nivå. De kommer att ha ett vetande och en förståelse från Jorden och de inre planen, vilket är obesudlat och djupt inspirerande. Deras känslighet för de andliga nivåerna, innebär att de kan fungera som ankare för rena vibrationer, och på så sätt accelerera uppstigningen av Moder Jord och alla närvarande. De kommer också att ha en förståelse för Skaparen och Skaparens Universum, nytt och inspirerande, bortom all form av religion, vilket tillåter mycket illusion att falla bort hos de som använder sig av den.

När de Kristallina och Himmelska Själarna kommer till Jorden, så krävs det att majoriteten av mänskligheten fullbordar sina processer med Själarnas Harmonisering, så att vibrationerna de frambringar, lätt kan mottas. Det kräver också att mänsklighetens vibrationer ska nå en viss nivå, för att de ska kunna integreras till att stödja deras hälsa och lycka på jorden. Processen för Själens Harmonisering, är ännu mer värdefull och viktig för de Kristallina och Himmelska Själarna som kommer till Jorden, eftersom deras vibrationer är så höga, så blir det mer utmanande för dem att integrera med sina fysiska kroppar och verkligheter.

Skillnaden mellan Kristallina och Himmelska Själar

De Kristallina Själarna har till uppdrag att rensa, rena, upplösa illusionen och förstärka Skaparens närvaro och manifestationer på Jorden, i sina egna varelser och mänsklighet. De kommer att göra er uppmärksamma på de illusioner som måste bort, intensifiera flödet av Skaparens livskraft och skapa Skaparens skönheten på Jorden. Dessa själar kan vara mycket känsliga samtidigt som de är mycket kraftfulla, de har en kärlek till livet genom att hjälpa andra, och skapa kärlek, ljus och frid från Skaparen, var de än går.

De Himmelska Själarna har en renhet och oskuld, som liknar de Kristallina Själarnas. De kan också fungera som mäktiga healers och renare och utstrålar mycket styrka. De Himmelska Själarna kommer att vara milda i sin energi och personlighet, ett djupt uttryck av kärlek och en kraftfull självkänsla. Deras syfte är att inspirera, föra fram Skaparens sanning och grunda nya uppfattningar om sanningen. De Kristallina Själarna iordningställer på många sätt scenen för de Himmelska Själarna, som för fram och väcker en ny andlig intelligens, som är anpassad till Skaparen, för många på Jorden. Detta kommer att resultera i kraftiga ändringar i uppstigningen, som nästan kommer att kännas som om nya dimensioner av ljus utvecklas på Jorden.

Jag, Ärkeängel Gabriel, ber er nu att stödja de Kristallina och Himmelska Själarnas födelse på Jorden, genom att ni för er själva, och för andra, ber om Själens Harmoniserande Healingprocess.

I nåd och kärlek,

Ärkeängel Gabriel

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...