Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 30 maj 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 30 maj 2022
Älska Andra på Deras Egen Valda Väg
https://tinyurl.com/5b664473
När ni älskar andra och låter dem följa sin egen valda väg, väcker det energier av medkänsla och acceptans inom er. Denna energi fyller ert hjärta och genomsyrar er värld. Den låter er ta emot samma energi från andra, vilket kan ge er en känsla av frihet att vara allt ni kan vara.
Ibland kan andras valda väg tyckas destruktiv för er, och det är inte den energi ni skulle valt för er själva. I dessa situationer är ofta det mest kärleksfulla ni kan göra att låta dem följa sin valda väg, och ni måste ge er själva tillåtelse att följa den väg som är bäst för er. Det kan till och med betyda att ni aldrig ser dem igen.
Bestäm den energi ni vill ha i er värld genom att väcka ert medvetande för allt som är bra och tillgängligt för er. Det är en fråga om val. Ställ in er på det ni skulle vilja ha i ert liv. Släpp behovet av att ha rätt. Stäng ert sinne för de negativa tankar som hotar er lycka.
Gör valet att i varje ögonblick leva i Kärlekens Rena Ljus. När ni gör det blir ni en sann bro mellan Himmel och Jord.
Genom att välja Kärlek kan ni vara i världen, men inte av världen. När ni gör valet att älska andra som de är, banar ni väg för ett massuppvaknande av Kärlek på planeten, så att alla kan vara fria.
Ta emot Kärlek, ge Kärlek och var Kärlek. Med den här kärleksfulla energin som er avsikt, kom ihåg ert Meddelande från Ärkeängeln Gabriel för idag:
Att älska andra på deras egen valda väg är att bestämma den energi ni vill ha i er värld.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...