Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 20 juni 2022

 

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

20 juni 2022

 

Att Finna Stabilitet i Föränderliga Tider

Den inre Anden arbetande utåt är det enda ställe där ni kan hitta stabilitet i dessa föränderliga tider.

Ni har sett att världen ökar farten. Ni kan också ha en känsla av frenetisk aktivitet utan känsla av att få något gjort. Ni har märkt att ni söker efter mening i allt ni gör när det inte känns vara tillräckligt.

Sanningen är att det pågår en ökning av Jordens frekvenser. På grund av det upplever människor ett skifte i medvetenhet som uppmuntrar deras sökande efter en mening med allt de gör. Och Universellt Medvetande är nu lättare än någonsin tillgängligt för alla som söker. Denna ökning av energin skapar också stor och snabb förändring i världen omkring er.

Information finns mer tillgänglig, enorma jordförändringar, som jordbävningar, tornados, bränder och orkaner, verkar ske mer frekvent, och själva väven av socialt, politiskt och familjeliv verkar ha skiftat till okända områden.

Allt detta skeende finns i den värld ni ser, världen utanför er själva. Det pekar på det faktum att ni inte längre kan lita på att er yttre värld kan ge er en känsla av stabilitet. Ni måste gå tillbaka till er själva och hitta den där stilla punkten av frid, harmoni och visdom inom er. Det är den enda platsen av stabilitet i dessa föränderliga tider.

Inom er finns en plats av sådan Frid att ni fullkomligt kan slappna av där och låta den genomsyra ert varande. Inom er finns den Sanning och Glädje och mening ni förgäves sökt i världen utanför er själva.

Kom nu och låt er uppleva denna plats inom er, där ni kan vara fria att bara vara. Den är lika nära som ert andetag. Och det är med er andning och kraften i era tankar och er fantasi ni kan börja uppleva ert Högre Själv och er förbindelse till det Gudomliga.

Övning:

Ta några djupa och centrerande andetag. Lägg er uppmärksamhet alldeles under er navel och föreställ er att ni sitter i en mycket fridfull trädgård. Ni kan göra denna trädgård till den vackraste plats ni någonsin sett. Skapa porlande bäckar och fridfulla dammar, blommor och skuggande träd. Gör det till en plats dit ni längtar efter att återkomma gång på gång. Tillåt er att slappna av och insupa friden och skönheten i denna trädgård. Ge er själva tid till att träffa er Skyddsängel och ert Högre Själv för att ta emot all den visdom, vägledning och kärlek ni behöver.

Det kan krävas lite övning om ni ska hitta denna fridfulla plats inom er själva, men efter bara några få balanserade andetag tar det inte länge innan ni kommer dit utan ansträngning. När ni ger er själva denna tid av stillhet, kommer ni att märka att er yttre värld inte kan dra er bort från denna stilla plats av Frid. Detta är sann stabilitet. Det är från denna stilla punkt inom er som ni kommer att kunna leva i denna tid av förändring utan att känna er ensamma eller övergivna. Ni kommer att kunna få en djup förbindelse med det stöd ni behöver.

Likt ett hjul vars ekrar verkar snurra mycket snabbt, men vars nav går långsamt och förbinder ekrarna omkring det, kommer denna rotation av stillhet inom er att omvandla er yttre värld till en av Harmoni, Kärlek och Frid.

Kom ihåg att be om denna stillhet. Om ni känner er attraherade av den, be för upplevelsen om en fridfull trädgård. Framför allt, be för er personliga förbindelse till Källan av allt liv. Allt börjar med er, med era tankar, och med det balanserade andetaget som är er förbindelselänk. Allt finns där för er om ni bara ger er själva tiden.

Kom ihåg ert meddelande från Ärkeängel Gabriel idag:

Den inre Anden arbetande utåt är det enda ställe där ni kan hitta stabilitet i dessa föränderliga tider.

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...