Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 4:e juni 2017

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 4:e juni 2017

Shanta Gabriel ~ ÄÄ Gabriel ~ Var medvetna om att svaren på allt ni söker, finns inom er.

 

Kära Ni,

När ni är i balans med ert hjärtas intelligens, är det sällan nödvändigt att söka svar på era livsfrågor utanför er själva. Detta verkar omöjligt för er och ändå är det den tiden då människor inte längre behöver en mellanhand, för att vara i samklang med Gud, Källan till allt Liv.

Det har skett en upptrappning av vibrationsfrekvenserna på, och runt om planeten Jorden. Eftersom ni är elektriska varelser, så påverkas ni väldigt mycket av denna Ljusökning. En högre nivå av energi gör att ni kan anpassa er till en förfinad vibration, vilket gör att ni medvetet kan ta emot resonansen av visdom och kärlek från det Gudomliga Sinnet. Visdom och kärlek kommer genom ert energifält som ljusenergi, vilken för med sig informationen, så att ni kan leva mer i anslutning till er själs behov.

Det innebär att ni medan ni ber och mediterar, höjer er vibration från hög frekvens av ljus och kärleksfylld energi, och drar den till er som en magnet. Då denna energi genomtränger er varelse, så öppnar ni ert sinne för att få svar på alla frågor ni ställer. Ni har kapacitet att vara kanaler för information, liksom för extasen från Guds kärlek.

Det kanske inte verkar möjligt att få svar på komplicerade frågor. Men det gäller bara när rädsla och tvivel fördunklar er perception. Be att få veta tydligt, och be att få veta sanningen som är för ert högsta goda. Ni kan be att få veta bortom skymten av tvivel. Därefter kan ni följa ”Diamond Covenant of Moses”. Detta förklarar att ni är villiga att göra det som uppenbaras för er, när ni utan tvekan vet vad som är för ert högsta goda. Denna vilja av att följa er inre vägledning, skapar ett flöde av energi genom er, vilket gör att ert Högre Själv kan anpassas till ert medvetna sinne.

När ni är i ett avslappnat och expanderat tillstånd, har ni tillgång till hela universums visdom. Änglarna finns tillgängliga, för att översvämma ert sinne med kärlek och ljus om ni ber om det. När ni är fyllda av kärlek och ljus, förstår ni medvetet vilka steg som behöver vidtas i varje situation. Detta inre vetande kanske inte omedelbart uppenbaras för ert medvetna sinne. Men när ni finns i det, börjar ni reagera på alla situationer med större lugn och säkerhet. När ni ser tillbaka förstår ni, att ni helt enkelt bara ”visste” vad ni skulle göra.

Övning:

Försök att skriva er fråga på ett papper. Ha en penna nära er när ni mediterar, och be att få veta sanningen utan en skymt av tvivel. Kalla på er personliga Änglalärare. Be ert Högre Själv ansluta med det Gudomliga Sinnet. Sitt ner, andas lugnt och låt ert sinne och kroppen slappna av. Visualisera att ni själva sitter i en pelare av gyllene ljus, som förbinder Himlen och Jorden. Efter tillräckligt lång ostörd tid, kanske ni får en impuls att börja skriva.

När ni ber och mediterar, befinner ni er i en expanderad medvetenhet. Från den platsen är alla svar uppenbara, men sinnets kritiska natur älskar att döma. Läs inte ert svar direkt. Det kommer att oskadliggöra er inre kritiker. Efter någon timma eller så, gå tillbaka och läs vad ni har skrivit. Mest sannolikt kommer ni att bli överraskade, av de enkla, praktiska lösningarna på era frågor. Med övning blir denna process enklare, och ni får direktkontakt till ert högre själv, den delen av er som är i kontakt med änglarnas dimension och den gudomliga vägledningen.

Detta är tidens gryning för direkt vägledning och visdom. Ni behöver inte längre präster, gurus eller de utanför er själva, för att visa er vad som är för ert högsta goda. Det betyder inte att lärare och förebilder inte är viktiga. Det betyder att ni inte behöver söka utanför er själva, för att hitta svaren på era viktigaste frågor. Ingen annan vet bättre, vad som är rätt för er. När ni är i harmoni med Gud och i tysthet tillbringar tid i bön och meditation, kommer allt ni vill veta att komma till er.

Så kom ihåg ert budskap från Ärkeängeln Gabriel idag:

Var medvetna om att svaren på allt ni söker, finns inom er.

Shanta Gabriel

för Ärkeängeln Gabriel

4 juni 2017

ShantaGabriel.com

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...