Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 3 december

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

via Marlene Swetlishoff

3 december, 2015

Kära Ni!

Låt oss samtala om den av kärlekens egenskaper som kallas höviskhet eller ärbarhet. Denna egenskap är känslan man har av sin inre betydelse och sitt värde, utifrån vilka man vet att man kan känna sig ädel. Man känner en önskan att visa respekt för denna kvalitet när den visar sig i världen. Den uppmuntrar en individ att upprätthålla ett rykte som är värdigt respekt och beundran. Höviskhet innefattar att var och en agerar med rättskaffenhet, personlig integritet och hedersvärda handlingar. Det är en uppskattning av värdet av ens betydelse inom familjen och ens samhälle, där andra kan lita på ens ord och andra frågar efter och respekterar ens råd. Höviskhet visar man genom sina gärningar och sitt arbete, som visar exempel på den gudomliga essensens glans som bor och rör sig inom en. Det innebär att man försäkrar att ens gärningar och ens arbete visar respekt för generationerna i ens familj. Ens synnerligen moraliska och generösa personlighet, ens storhet i sinne, hjärta och själ agerar alltid utifrån ädla syften. Ens gärningar ses som de högsta goda för alla, och de visar respekt för hela skapelsen och följer Skaparens regler som man lever efter. Man gör alltid det rätta och man visar ett gott exempel.

Höviskhet eller ärbarhet kräver att en individ har viljan att vara ärlig, att säga vad man vet är sant och riktigt. Den ärbara individen är oupphörlig i sin strävan efter det som är rätt, det som man vet är sant. Man lägger värde på sanningsenlighet i tal och ärliga gärningar. Man har en inre styrka och en övertygelse att upprätthålla sina principer och man följer dem för att främja sin egen evolution och tillväxt. Man är pålitlig i allt man tar sig för att utföra och man ger inte upp ens fastän en aktuell uppgift är enorm och utmanande. Man håller ut och fortsätter med sina ansträngningar tills man uppnår lyckosamma resultat. Med sin personliga karaktärsstyrka och beslutsamhet lyckas man med att göra världen till en bättre plats. Höviskhet hos en individ visar på ett stabilt sinne och en fast ande i det dagliga livets utmaningar. Man visar exempel på en regelbunden och stadig disposition i att vilja göra det som är gott. Ens integritet ger exempel på att man lever sitt liv utifrån sina högsta värderingar.

Höviskhet innebär att man visar exemplets makt och har självdisciplin att först vara sträng med sig själv, när man hjälper till med andras utveckling så att det främsta syftet för det högsta goda för alla kan uppnås. Man har en disciplin som håller en sann till sina principer och egenskaper och som tillåter en att bemästra och fokusera på de mest lyckade lösningarna. Man är villig att dela med sig till sina medmänniskor, för att etablera och försäkra vänskapsband. Man är noggrant uppmärksam på vad andra gillar och ogillar och man gör det som bringar andra lycka. Man är pålitlig, redo och villig att hjälpa till och ge assistans varhelst man kan, närhelst det behövs. Man arbetar hårt och är stolt i sitt arbete och man är den som får jobbet gjort. Man strävar efter höga mål och arbetar mot att införa harmoni inom livets alla områden. Man arbetar mot en högre livsutveckling för sitt eget jag och för sin ande inom alla områden i sig själv. Höviskhet kräver att man förblir självförsörjande och inte väntar på att någon annan ska göra jobbet för en eller förväntar sig att arbetet ska serveras på ett fat.

En hövisk eller ärbar individ har en känsla av oberoende. Man tar alltid hand om sig själv och sina nära och kära först, sedan tar man hand om sina vänner, grannar och andra samhällsmedlemmar. Ens självförsörjande är ens nyckel till friheten, vilket är essensen i ens lyckliga liv. Man blir aldrig nöjd av att låta andra göra det som med rätta är ens egen uppgift eller att låta andra göra ens eget tankearbete för en. Man tar fullt ansvar för alla sina val och man ger inte sin kraft iväg till andra. Man har förmåga och flexibilitet att arbeta tillsammans med andra och att dela bördan genom att arbeta tillsammans med andra för att göra saker som inte kan utföras på egen hand. Man är villig att följa regler som gör att alla förblir trygga och nöjda. Man inser att man genom att samarbeta med andra kan uppnå stordåd. Man tar användning av sin kunskap och visdom från det förflutna för att skapa ett bättre liv i nuet. Höviskhet innebär att man lär sig att leva i sin egen verklighet, genom att använda sina styrkor och att acceptera sina svagheter, samtidigt som man försöker tillämpa dessa som styrkor genom att man arbetar med dem, inte mot dem.

Höviskhet i en individ känns igen i viljan att fritt gå bortom pliktens kallelse, att göra personliga uppoffringar och att handla i enlighet med sina övertygelser. Man förvärvar upplyfthet gällande sitt syfte, ödmjukhet och en moralisk hjältedom, eftersom man lever igenom och klarar varje prövning med rätt anda. Detta förädlar och stärker ens eviga själ jämfört med hurdan den tidigare var. Ens liv är ett sökande efter att uppnå det högsta bästa och en fullkomlighet i sin andliga varelse. Man längtar efter någonting högre än sig själv och sin egen personliga bekvämlighet, vilket leder till rörelse och mening i det mänskliga livet. Man strävar efter fulländning genom att göra sitt bästa och genom att noggrant uppmärksamma varje uppgift och varje förhållande. Man har en stark längtan efter andlig fullkomlighet och ens varje insats blir vägledd av ett ädelt syfte. Höviskhet är en väg av integritet och heder gentemot alla människor och alla saker och ting och framför allt, att hedra det gudomliga i sig själv.

Må ert ädla och gudomliga ursprung lyfta upp och inspirera era höviska och ärbara handlingar i ert dagliga liv.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel.

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...