Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 8:e januari 2017

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 8:e januari 2017

Shanta Gabriel ~ Erkänn er själva för hur långt ni har kommit i stället för hur långt ni tror ni måste komma.

 

Kära Ni,

Ni har vuxit och förändrats så mycket. Ni är så upptagna med att vara i ögonblicket, med att tillämpa allt ni har lärt er, och att dela med er av era talanger, att det är nödvändigt att ni tar er tid att verkligen förstå, hur långt ni har kommit.

Se allt som ni har gett till andra och er värld. Lägg märke till hur mycket ni har förändrats och hur hårt ni har arbetat med er själva. Se hur er avsikt för ett bättre liv leder er framåt. Ni har kommit långt och har verkligen så mycket att erbjuda. Erkänn er själva för allt ni är.

Erkänn ert engagemang för ett högre syfte i livet. Erkänn er vilja att ge. Erkänn er själva för era älskande hjärtan som ni så fritt delar, men ber om väldigt lite i gengäld.

Det är lätt att fastna i världens syn på mål och resultat. Det sporrar er att se mot framtiden och att skynda framåt. För att bli mer integrerade och hela som människor, är det också nödvändigt att se ärligt på det förflutna. Det innebär att vara medkännande med er själva, och ta vara på lärdomarna av det ni skulle kunna gjort annorlunda, och veta att ni har gjort det bästa ni kan. Gå sedan in i nuet och erkänn er för hur långt ni har kommit.

Erkänn er för de ni är just nu. Ni har fortfarande mycket kvar att lära i livet, men ni är villiga att använda allt ni har lärt er för att kunna leva ett meningsfullt liv. Hedra Anden inom er, hedra kärleken i er hjärta, respektera den människa ni är just nu, och känn att Guds änglar vägleder er varje stund.

När ni behandlar er själva med ära och respekt, öppnas dörrarna till Himlen för att fullborda er högsta önskan på Jorden, och att leva i fred.

Kom ihåg att:

Erkänna er själva för hur långt ni har kommit

i stället för hur långt ni tror ni måste komma.

Shanta Gabriel för Ärkeängeln Gabriel

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

www.shantagabriel.com

Du gillar kanske också...