Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 8 oktober

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff

8 oktober, 2015

Kära Ni

Jag vill ha ett samtal om den kvalitet av kärlek som kallas stillhet. Med stillhet menas att sitta i ensamhet och finna frid inombords. På den djupa platsen av tystnad och stillhet upptäcker man att man kan nå inre frid, inre lycka och inspiration som man kan ta med sig tillbaka till den externa världen som personlig förnyelse och vitalisering. Användande av denna kvalitet är ett sätt att låta sitt sinne och sin kropp vara stilla tillräckligt länge för att ära sin inre röst som alltid är kärleksfull, fridfull, mild och alert. Det är varje individs val att vara uppmärksam på den, att vårda den och att dagligen finnas inom den. Den visdom, insikt och klarhet den ger dem finns alltid tillgänglig för dem närhelst de behöver den. Det är viktigt att återvända till denna plats av stillhet varje dag för påfyllning och vård. Varje individ kan förstärka sin livskvalitet enkelt genom att skapa tystnad och stillhet för att njuta små stunder av vila för sinnet och själen. Denna dagliga övning kan bli porten till en expansiv frid.

Att använda stillhet är något helt ovärderligt. Man kan sitta utomhus och njuta av solen som ett sätt att nå den. Det är en stund när man kan dagdrömma eller minnas de fina upplevelser man haft under dagen. När man kan hitta tysta och vackra ställen nära naturen och vara där i några minuter, en timme eller kanske en dag, i ensamhet och stillhet, är det mycket jordande och helande för själen. Man kan uppleva känslor av balans, kontakt, och av att vara jordad och i flödet av Jordens energier. Jorden i sin tur är i resonans med en och för ens varelse till ett tillstånd av större samstämmighet. När det mänskliga systemet är jordat fungerar det mer effektivt och harmoniskt. Man kan nå Jordens stabiliserande elektromagnetiska energi genom att gå barfota på marken, det skapar ett jordande och på det sättet kan man uppnå en förbättring i vitalitet, hälsa och välmående. Detta är en sanning som är uråldrig. Utövande av detta bidrar till ett förlängt och hälsosamt liv och djupare stunder av stillhet.

När man tar sig tid att vara i stillhet kan man med säkerhet veta vad som är mest lämpligt att göra i varje givet ögonblick. De inre insikter och den vägledning man får blir en källa till ny mening i livet. Man uppfattar klarare hur saker egentligen är och hur världen man lever i verkligen fungerar. Man får klargörande insikter och många förtjusande inspirationer, kreativa idéer och ett intuitivt vetande gällande omständigheter, människor och situationer i livet. Man får också fördelen av att känna föraningar, får bättre magkänsla och spontana impulser som kan leda till kontakt med nya skapelser. Livet får en växande betydelse med förståelsen att det är fullt värdigt den djupaste uppskattning och uppmärksamhet. Man blir mer intresserad av sitt eget liv och denna odelade uppmärksamhet hjälper en att känna sig ung, förnyad, vederkvickt och pånyttfödd. Man upplever sann lycka, känner sig mer optimistisk och självsäker, trygg och fridfull.

Man vet att man är i en unik position genom förmågan att ta emot andlig vägledning som gagnar alla och som är i harmoni med allt levande. Utövandet av stillhet klargör vem man är, vad syftet med livet är och hur det syftet ska fullgöras på ett intelligent sätt. Man vet att man är ett kreativt uttryck av det gudomliga och för evigt ansluten till och ett med denna kraft. Genom att vara i stillhet ser man att det finns ett större perspektiv på livet som är tillgängligt och som hjälper vid navigering genom tillvaron och i de viktigaste besluten. Man förstår att som en personlig kanal till det gudomliga sinnet kan man ställa alla frågor man har och förvänta ett svar tillbaka och med övning blir man bättre och bättre på att höra den inre vägledningen.

När man ägnar sig åt detta på ett regelbundet sätt kommer man in i en vana att söka tyst vägledning från den universella visdomen som alltid finns tillgänglig i djupen av stillhet. Man lär sig att agera med mod och i överensstämmelse med sina djupaste impulser. Det känns vettigt att gå inom och lyssna på vägledning när man konfronteras med, och anfäktas av, livets utmaningar. Man tillåter sig lita på svaren som kommer från den stillheten. Man fullföljer uppfyllandet av sin personliga lycka genom att troget följa de anvisningar som kommer från en större bas av universell visdom. Man tar alla sina beslut i tyst rådgivning med det gudomliga genom att sitta i stillhet när det behövs. Det andliga växandet från detta utövande är ett logiskt sätt att tona in på det större universumet och att se livet i ett bredare perspektiv vilket hjälper att uppnå frid, kärlek och belåtenhet.

Må ni finna det gudomliga inom er och gåvorna av frid, klarhet, kärlek och förståelse i era personliga stunder av stillhet.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

Översättning: Markku Pärssinen

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Du gillar kanske också...