Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 13 september 2020

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel 13 september 2020

 

Känner du dig som en utstött? | Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

13 september 2020, ShantaGabriel.com

https://tinyurl.com/y6eymuq5

Känner du dig som en utstött? En Överraskande Väg till Frihet

Gabriels Meddelandekort för den här veckan ~ En väg till frihet är genom total acceptans av era otroliga skillnader.

Kära Du,

Ni har alla tränats på denna jord för att passa in, att vara en del av hur saker har varit och att inte gå ut ur ert sätt för att förändra “det som är”. Detta är träningen och ändå, djupt därinne vet de flesta sanningen – att det bara är genom att vara annorlunda som stora förändringar kan inträffa. Kreativitet ligger i att inte vara densamma som alla andra. Det kommer av att lyssna och flytta till en annan melodi – den inom, inte utanför dig själv.

Så många människor går igenom livet och känner sig som en utstött, som om det är något fel med dem eftersom de skiljer sig från andra människor. Vi säger att dessa otroliga skillnader är dina gåvor att ge till världen. Det är dags att acceptera dessa skillnader och följa ledningen av ditt kreativa jag. Att försöka passa in kväver din ande. Frihet kommer från att veta att de delar av dig som skiljer sig från andra är nyckeln till den glädje och framgång som du önskar.

Det är i accepterandet av dig själv som du kommer att växa. Du kan inte bara älska det som du anser vara bra och avvisa de andra delarna av dig själv. De andra delarna har också ett syfte. Att förstå detta leder dig till den plats av helhet som du längtar efter.

Helhet betyder att känna total glädje och kärlek i dig själv, känna anslutning till din Gudskälla och hela livet. Detta är bara möjligt om du kan älska och acceptera alla olika delar av din personlighet och mänskliga make-up.

Självkritik är en av de största faktorerna för att orsaka personlig smärta och bromsa tillväxten. Sålunda kan det vara till hjälp att hitta en ny roll för din inre kritiker. Det finns många situationer där denna typ av röst kan vara användbar. Berätta helt enkelt för den här sidan av din personlighet att du uppskattar dess ansträngningar för att göra dig till en bättre person och håll den upptagen genom att skicka den till arbete i de områden där du behöver mer ordning och organisation i ditt liv.

När du sätter dömande åt sidan kommer du att känna en expansivitet i ditt sinne som låter inspiration och kreativitet komma in. Du har dessa kreativa delar av din personlighet. Det här är de delar av dig som strävar efter expansion och är kopplade till din Högre Kraft och till Änglaenergin.

Öva:

Om du uppmanar Ängeln av Inspiration och Kreativitet att visa dig sätt att utvidga och berika ditt liv, kommer ett kraftfullt energifokus att börja arbeta i denna riktning. När du börjar använda detta nya kreativa flöde kommer det att bli starkare och starkare. Kreativa lösningar kommer att visa sig där de inte var synliga tidigare. Du kommer att börja bryta igenom gamla tankemönster som håller dig tillbaka, och dörrar öppnas för att ge mer glädje, välstånd och originalitet till alla områden i ditt liv.

När du kan acceptera alla delar av dig själv som unika och speciella på sitt eget sätt, kommer det att finnas en känsla av frid inom dig. Det kommer att finnas mindre rädsla för att följa din inre vägledning och intuition. Du kommer att börja lita på dig själv och att uttrycka din unikhet. Kom ihåg att alla människor som är vördade och betraktas som stora av världen, värderas högt för deras olikheter, inte för deras likhet.

Håll detta som din avsikt. Välj frihet och expansion istället för rädsla och sammandragning. Fråga dig själv vad du skulle göra om du kunde göra något? Vad skulle få ditt hjärta att sjunga? Be sedan om hjälp från Änglarna för att skapa din vision för allas bästa och vet att allt är möjligt. Mirakel är universums naturliga ordning. Var villig att få saker att förändras i ditt liv till det bättre. Var villig att se det goda inom dig och acceptera de otroliga skillnaderna som gör dig till den du är. Och kom alltid ihåg att du är mycket älskad – precis som du är.

Ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag är ~ Er väg till frihet är genom total acceptans av era otroliga skillnader.

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...