Ärkeängeln Gabriel, 16 april

Ärkeängel Gabriel

16 april, 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

 

Älskade Ni!

Låt oss tala om den egenskap i kärleken som är känd som respekt. Man visar respekt för sig själv och andra genom att i varje situation tala och handla med hövlighet, vördnad och värdighet. Ju större förståelse man har om sitt eget själv, desto mer börjar man inse och uppskatta hur verkligt unik och värdefull man är, vilket leder till en sund respekt för sitt eget själv och för andra. Detta hjälper individen att uppfylla sin egen personliga potential, sina talanger och förmågor. Det krävs av en individ att acceptera sig själv där man för tillfället befinner sig medan man fortsätter att jobba på att bli den person man alltid har drömt om att bli. Man arbetar varje dag på att bygga upp sin egen självkänsla och sin självrespekt genom att tänka goda tankar om sig själv, att ofta le, och att upprätthålla ett fysiskt yttre som förstärker ens positiva självförtroende. Man är nöjd med sitt vardagsliv och allt det har att erbjuda och man håller fast vid övertygelsen att någonting bra är på väg till en. Man upprätthåller sin standard och sitt arbete med att uppnå de mål som man önskar uppnå. Man strävar efter att lyckas med det man vill göra i stället för att följa en väg som andra redan har valt. Man arbetar hela tiden på att uppnå det som gör en lycklig, det som fyller en med passion, entusiasm och inspiration; med det som tillför en själv gnista, livslust, ökad kraft och självrespekt.

Man står fast vid sin tro och vid de val och beslut man har tagit. Man vet att ens självkänsla, självtillfredsställelse, självrespekt och lycka kommer inifrån och inte från människorna runtomkring. När man finner de ting som man verkligen tror på, gör det ingenting vad någon annan tänker om en. Genom att vara lycklig med den man är, leder det ständigt till att de runtomkring en behandlar en med den respekt man förtjänar. Genom att respektera sig själv och sin egen identitet, är man alltid hänsynsfull mot andra människor. Man respekterar och uppskattar andra som unika individer som kanske tänker och känner annorlunda, som ser världen på ett mycket annorlunda sätt än vad man själv gör. Man är villig att göra allt man kan för att utvidga sina egna erfarenheter. Genom att förhålla sig till andra människor på ett sätt som älskar, uppskattar och hjälper att upprätthålla den andra personens individualitet, visar man sin egen respekt. Man vet att tolerans, öppenhet och respekt för en annan leder till ett uttryck av högre andliga kvaliteter som kommer att manifesteras i alla ens möten med andra. Då man tillämpar det möjliggör man de högsta, positiva, kärleksfulla resultaten för alla inblandade.

När man ser bortom de mänskliga begränsningarna och tillstånden mot den positiva livskraft som finns i allt, förstår man att varje individuell persons andliga resa är en unik process som uppfattas från ens eget perspektiv på sin väg mot högre medvetande. Man tar ansvar för alla sina tankar och gärningar och man använder sin kraft med avsikt i en kärleksfull och positiv riktning. Man hedrar vänligt, kärleksfullt och medkännande varje individs val att välja fritt, och stärker sålunda kraften på den andras individuella väg mot att finna sig själv. Man kommer från en plats av kärlek och respekt för alla ting och då man gör så hjälper man i slutändan att gagna hela mänskligheten och världen. Man litar på sig själv med välutvecklade andliga, etiska och moraliska värderingar och man utövar kärlek i varje stund, i varje aspekt av ens liv. Man behandlar andra som man själv önskar bli behandlad, och man vet att ens respekt och uppskattning av en annan person är ett exempel på hur mycket självrespekt och uppskattning man visar sig själv.

Det är viktigt att varje individ visar exempel på kärlekens och respektens egenskaper inom sina egna samhällen genom att behandla varandra som att de vore ens systrar och bröder. Genom att gemensamt bygga upp sin samhällsgrupp tillsammans med ömsesidig respekt och uppskattning, hjälper man också till att göra den hållbar. Man omfamnar kulturell mångsidighet och man uppskattar kulturella olikheter och man förstår hur denna tvåvägsprocess påverkar, inverkar på och berikar varje persons undervisande och lärande i sin egen kultur. Man ser till gemensamma begrepp i sina andliga trosuppfattningar och preferenser. Man uttrycker känslighet och ömsesidig respekt för olikheten i trosuppfattningar eftersom varje persons andliga behov respekteras och blir erkända. Man är alltid ärlig, vänlig och genomlyslig med varandra och tar sig tid att lyssna och att verkligen höra vad de andra säger. Man beaktar dessa åsikter med respekt medan man försöker att upprätthålla en positiv och produktiv kommunikation. Respektfulla människor utövar anspråkslöshet, enkelhet och ödmjukhet i allt. De försöker inte imponera andra med sina övertygelser eller det som de uppnått utan låter andra själva upptäcka sitt eget värde. Respekt baserar sig på erkänslan att varje person är viktig oberoende av hudfärg, tro, religion eller ras och måste bli behandlad med värdighet. Det innefattar att man erkänner och uppskattar olikheter mellan människor och att man respekterar en annan persons åsikt, att ha rätt att tro enligt önskemål. Varje individ måste värdesätta behovet att utöva inre reflektion om sådana olikheter, och att försöka förstå dem genom att med öppet sinne och hjärta utforska och jämföra varandras kunskap, trosuppfattningar och vanor. Att lära sig att acceptera och respektera andra människors trosuppfattningar, kultur, vanor och bruk är ett viktigt steg som öppnar ens sinne mot världen runtomkring och för vars och ens unikhet i sina olikheter. Genom att ha ett öppet sinne och vara intresserad av andra människors övertygelser och ståndpunkter utvidgar och berikar man sitt eget medvetande.

Då jag nu lämnar er, bugar jag mig i kärleksfull respekt.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel.

Copyright 2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)

www.therainbowscribe.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...