Ärkeängeln Jeremiel via Ann Gripenlöf, 9 december 2015

th-2

Ärkeängeln Jeremiel 9 december 2015

Res dig upp och gå längst den väg som du är menad att gå. Om du så går in i skärselden så ska du gå den vägen. In i sanningen mot det som är menat att föra dig och människor vidare på er väg genom livet. Genom detta liv och många liv dessförinnan och många liv som kommer efter.

Höj ditt trollspö och se att du är magisk att just du har allt det som du önskar att du hade. Bara du bär din uppgift bara du kan fullborda den. Men du går inte ensam tillsammans fyller ni helheten. Som att lägga ett puzzel. Alla bitar passa ihop i ett speciellt mönster. Det går inte att lägga fel. Bitarna hakar inte i varandra om de inte ska. Om en bit saknas bildas ett hål i puzzlet och det blir inte fulländat. På samma sätt väver ni er väv. Ni är ämnade att samskapa och tillsammans bygga den värld som ni så gärna vill leva i. Denna värld av ljus och kärlek.

Men ni klarar det inte en och en det är helheten som räknas och var och en av er har sin uppgift. Var och en är en puzzelbit i den stora väven. Den väv där ni alla skapar och lever.

Gå ljusets väg, gå hjärtats väg så som Jesus har visat er att ni ska gå. Det är bara ljus och kärlek som kan föra er framåt. Som kan bära mänskligheten. Vi älskar er och vill ert bästa. Öppna era ögon och se all den skönhet som omger er. Se det och lev i hoppet. Gör goda gärningar varje dag för det högstas bästa för ditt liv och din nästas liv och ni glider in i en anna bana. Det går så lätt om du släpper motstånd och rädsla. Det går så lätt och du vet precis vart du ska gå.

 

 

_______________________________________________________

Jag är terapeut och lärare i den gränslöst helande energin Usui Holy Fire Reiki. Min andliga resa började på allvar för 15 år sen då jag kom i kontakt med Reiki och universum öppnades för mig på ett helt nytt sätt. Sen dess har jag utvecklat min andlighet och skaffat kunskaper och verktyg för att sprida ljus i världen.

Reiki är en kraftfull healingmetod som öppnar både terapeuten och klienten för ett högre medvetande. Under senare tid har Reikienergierna höjts väsentligt och en ny inriktning av Reiki tog form 2014 i Usui Reiki Holy Fire som har sitt ursprung i traditionell Usui Reiki. Jag använder Usui Reiki Holy Fire i mina behandlingar och utbildingar. Det är en energi som jordar, förstärker, vårdar, beskyddar, renar, läker och vägleder.

Jag leder guidad meditation och kanaliserar ärkeänglar och uppstigna mästare. För att kanalisera använder jag olika metoder så som Akashakrönikan, Reiki och metoder med rötterna i Atlantis. Jag jobbar också på olika sätt med tidigare liv dels genom regressionsterapi och Akashakrönikan.

I ljus och kärlek

Ann Gripenlöf

www.dragonflyutveckling.se 

info@dragonflyutveckling.se .

Du gillar kanske också...