Sananda via Ann Gripenlöf, 6 december

Jesus Sananda

Jesus 6 december 2015

En gång en dag i Jerusalem. Du var där, ni vara alla där. Den dagen då allt gick fel. Ni såg hur herren Jesus Kristus spikades upp på korset. Det var den dagen jorden gick in i en ny tid. Ni var där i olika egenskaper. Några för att sörja, andra för att se det ni tyckte var rättvist, andra bara för att titta men utan annat syfte än att se den store lida och dö. Den mörka dagen då hoppet tändes på jorden. Ty så är Herrens budskap. Kristus öppnade porten för människor, öppnade för kärlek och förståelse. Genom honom läks era sorger och era tvivel. Han ger tröst. Kristus är Gud, Gud är allt och genom sin mänskliga karaktär gav han hopp åt människorna. Bara Herren älskar sina barn så att han offrar sig för människans framtid och lycka.

Ni är nu nära den tid då ni kan ta emot Herrens gåvor. Nära det ljus som ska lysa upp jorden. Öppna era hjärtan och hjälp alla de som flyr för sina liv. Ta emot dem och jorden ska åter bli ett himmelrike. Allt handlar om det. Att känna kärlek och empati. Att ta emot och ge av sina gåvor materiella som humana. Ge av er tid, ge av era hjärtan.

Den enorma kärlek som flödar från universum ska nå er när ni öppnar era hjärtan. När ni håller era hjärtan högt och blottar er. Våga gå ut i världen och möt mörker, ert ljus ska besegra mörkret. Ni är de som går före. De som sett ljuset och som har till uppgift att sprida det på jorden.

Du vackra människobarn, känn din kraft. Våga tro, tro på det goda. Tro på Herrens ljus. Nu finns inte tid för tvivel. Var ljus och gå ut i världen. Se bortom det som finns nära dig, se bortom och finn din gåva, finn ditt kall. Ni är alla kallade att höja frekvensen på jorden. Ni är kallade och tillsammans lyfter ni jorden in i ett nytt energifält.

Ni kan bara komma dit med kärlek och medmänsklighet. Så var inte rädd en ny och ljusare tid är nära. Tillsammans lyfter ni jorden in i kärleksljuset. Dit ni alla vill nå. Dit där allt är ordat. Där ni når högre vetande och återupptar gammal kunskap om hur livet på jorden fungerar. Ni ska se hur kärleken flödar och lagar sår och smärta.

All kunskap finns i era hjärtan. Öppna dem på vid gavel och allt blir ljus. Gå nu, gå ut i världen och fräls världen. Jag går med dig, jag är Jesus, Herrens son. Gå med mig på hjärtats och kärlekens väg.

 

 

 

 

_______________________________________________________

Jag är terapeut och lärare i den gränslöst helande energin Usui Holy Fire Reiki. Min andliga resa började på allvar för 15 år sen då jag kom i kontakt med Reiki och universum öppnades för mig på ett helt nytt sätt. Sen dess har jag utvecklat min andlighet och skaffat kunskaper och verktyg för att sprida ljus i världen.

Reiki är en kraftfull healingmetod som öppnar både terapeuten och klienten för ett högre medvetande. Under senare tid har Reikienergierna höjts väsentligt och en ny inriktning av Reiki tog form 2014 i Usui Reiki Holy Fire som har sitt ursprung i traditionell Usui Reiki. Jag använder Usui Reiki Holy Fire i mina behandlingar och utbildingar. Det är en energi som jordar, förstärker, vårdar, beskyddar, renar, läker och vägleder.

Jag leder guidad meditation och kanaliserar ärkeänglar och uppstigna mästare. För att kanalisera använder jag olika metoder så som Akashakrönikan, Reiki och metoder med rötterna i Atlantis. Jag jobbar också på olika sätt med tidigare liv dels genom regressionsterapi och Akashakrönikan.

I ljus och kärlek

Ann Gripenlöf

www.dragonflyutveckling.se 

info@dragonflyutveckling.se .

You may also like...