Sananda via James McConnell, 3 april

Jesus Sananda

Sananda, 3 april 2016
via James McConnell

Detta är ”Sananda”. Som alltid känns det bra att vara med er och att nå ut till alla er som kan vara medvetna om dessa överföringar.

Det är så viktigt att vi har dessa stunder tillsammans för att nå Ut och ge dessa meddelanden. Ni har säkert hört att dessa meddelanden kommer att öka, inte bara från denna källa men genom många källor. Många fler källor kommer ha dessa meddelanden på grund av den här tiden, på grund av vad som händer i Nuet.

Och allt händer i Nuet. Det finns ännu inte i er 3D-medvetenhet, men det är här och nu. Ni kommer att få fler av dessa energijusteringar som pågår. När vågorna kommer igenom, har det sagts till de flesta av er, att ni är i den Första Vågen. Den Vågen kom igenom i september förra året. Nu har den Andra Vågen gått igenom och nästa gång är det dags på sommaren.

Ni måste förstå att dessa tre Vågor kommer alla att kulminera tillsammans på samma gång, denna sommar 2016. Dessa Vågor kommer att kulminera för den fullständiga Uppstigningsprocessen, även om detta kanske inte fullbordar hela Uppstigningsprocessen, men det kommer att förflytta er mer fullständigt in i den.

Många av er upplever detta i era drömtillstånd eller i klarheten i era dagliga liv. Många av er ser genom slöjan nu. Det beror på dessa energier, som håller på att väcka alla dessa minnen inom er. Allt som har varit så slumrande så länge, och många av er har dessa stunder nu.

Vi lyssnar på dessa samtal. Och vi lyssnar på var och en av er. Vi är medvetna om var och en av er. Inte bara de som är med på detta samtal men de som läser dessa ord också. Och naturligtvis många fler över hela planeten.

Vi ser ert ljus och medan vi betraktar det, ser vi att det glöder upp mer och mer. Vi vet att ert medvetande förändras vid denna tidpunkt. Vi vet att ni har de upplevelserna när slöjan sjunker. När den sjunker ser ni igenom den. Ni måste förstå, mina bröder och systrar, denna slöja kommer att vara helt borta. Och när den är borta kommer ni att ha era mentorer med er, för att hjälpa er att uppleva de nya dimensionerna.

Ni har redan gått in i den Fjärde och kommer att gå in i den Femte. Till synes har ni inte gått framåt, på grund av programmeringen i ert sinne. Den håller fast vid de flesta av er. Den släpper lite i taget på grund av ert hjärtas uppvaknande och att er DNA-struktur förändras igen. På grund av att Tallkottkörteln kommer online igen. Allt det här. Ert Tredje Öga-Center blir väckt igen. Alla dessa saker leder till förändringarna som väntar.

Det sades att detta skulle vara en annan typ av transmission och jag vill att ni ska förstå att jag når ut över denna planet, oavsett varifrån ni lyssnar på detta samtal, när ni läser dessa ord senare, så når jag ut till er. Jag når ut i min fysikalitet så mycket som möjligt. Ni förstår, ni går upp i er vibration så att vi inte behöver komma ner till er vibration, ni kommer upp till oss! Eftersom ni går upp till oss kan vi vara med er oftare och mer fullständigt.

Jag vill att ni ska göra något nytt. Jag skulle vilja att ni alla blundar. Blunda och känn min närvaro. Känn min närvaro. Känn närvaron av era guider med er. Och när ni känner deras närvaro, öppna ögonen långsamt och vet att ni inte ser igenom er fysiska ögons centrum. Se skymten, ser ljuset. Se ljusets rörelse.

Vad det än kan vara som visar förekomsten av mig, ”Sananda” eller ”Saint Germaine” eller ”Sanat Kumara” eller ”Ärkeängeln Michael”. Eller ”Ashtar” eller någon av de andra av oss. Känn den närvaron med er. Var bekant med den. Se den. Den är där för var och en av er.

Var inte bestört om ni inte ser den. Se den genom ert Inre Öga. Närvaron är där inom alla. Närvaron, mina bröder och systrar, har aldrig lämnat. Den har alltid funnits där. Den har täckts över av denna slöja men när jag lyfter denna Slöja nu för er alla. Ja, kanske tillfälligt eftersom det är nödvändigt fortfarande vid denna tid, men snart kommer det inte att behövas. Men slöjan har hävts, just nu. Ni behöver bara titta och sedan tro och se.

Vi är alla i samma båt, ni och jag. Vi har varit det under en mycket lång tid. Vi närmar oss mållinjen. Det finns inte mycket kvar innan kulmen, innan ni har passerat denna linje. Det kommer att bli mycket snart. När Tredje Vågen kommer över den här planeten i juni.

Vid den tiden, kommer så många fler att ha vaknat. Ni av den Första Vågen, ni kommer ha gått upp mer fullständigt i vibration. Ni kommer att ta ett steg tillbaka och hjälpa dem av era bröder som kommer till mållinjen. Hjälp dem av era bröder att vakna till vilka de är. Precis som ni är i den processen också.

Jag är Sananda. Jag lämnar er med min frid och kärlek. Vetande att det finns aldrig en tid när vi inte är med er. Fred och kärlek vare med er.

http://sananda.website/sananda-via-james-mcconnell-april-3d/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...