Ärkeängeln Metatron via James Tyberon, 28 juli

Ärkeängel Zadkiel

 

Archangel Metatron: Djurs Medvetande –

Den Generösa Läggningen hos Katter & Hundar

 

Hälsningar Mästare! Jag är Metatron, Lord av Ljus, och jag omfamnar er nu. Jag är i sällskap med och välkomnar energierna och närvaron av Upphöjda Mästare från Kosmiska Rådet av Ljus, och de generösa varelserna i Sirianska-Plejadernas Allians. Vi kombineras i glädje över att få välkomna er, var och en av er här, i ett ”Nu”-ögonblick av villkorslös kärlek. Blunda för ett ögonblick när ni läser dessa ord, och känn den kärlek som vi skickar till er.

Nu börjar vi.

Kära Ni, med insikten att ni är här för att lära, berättar vi att ”Universitetet för Jordens Polaritet” är särskilt utformad för utvecklingen av den mänskliga själen. Undervisningsplanen och platsen för jordens polaritet, med den utbildande processen, är i själva verket en version av Omni-Jorden som skapas och samskapats i Gudomlig Intelligens. Det är en avsiktlig illusion, som är skapat av en avsiktlig tanke, och kan inte förstöras. Tänk på det. Det betyder inte att ni inte har ansvar för jordens omhändertagande och dess stödjande Riken, för det är verkligen en del av inlärningsprocessen.

Syftet med Jordplanet är er själsevolution. Jorden stöder detta uppdrag, av en Gudomlig Plan med överenskommelser, och alla Riken på Jorden är en del av detta. Med detta säger vi, att det finns versioner av andra Varelser med Gudomlig Intelligens, som är här för att stödja mänskligheten med deras uppgift här. Detta inkluderar Mästarvarelser från många riken. Vissa gör besök här för att stödja er, och en del av dessa kommer för en kort, men inflytelserik tid, och med fullt Avatar-medvetande.

Men var också medvetna om att det finns versioner av välvilliga Mästarvarelser som genom överenskommelser har valt att manifesteras i olika förminskade former, för att stödja mänskligheten.

De från djurriket på jorden, är här för att stödja er. En del av denna process innefattar deras uttryck på Jordplanet i ”grupp”-medvetandet. De djupaste dimensionerna hos djuret själv, existerar inte på nivån av den enskilda, utan som en del av den kollektiva gruppens sinne för hela arten, och den högsta nivån av dualitet kommer inte av sig själv.

 

Djurriket: Glömda Lärare

Dessa varelser som nu anses höra till ”Djurriket” har lärt människor långt mer än ni just nu förstår.

De varelser som ni kallar Djur har större intelligens, även om det i matrisen formaterats till en unik naturlig del av Jorden.

På en aspektuell och långt mer omfattande nivå, än man för närvarande förstår, är djurriket här genom ett avtal för att stödja mänskligheten, på många nivåer. Deras förståelse för Jorden som Universitetet för Utveckling av mänskligheten, går tillbaka till deras Mästarkälla.

Deras mentala mönsterformat i det jordiska uttrycket, gör att människor till viss del känner sig oskyldiga. Fast mänskligheten har ett stort ansvar för att behandla djurriket med respekt, för djurriket skuldbelägger inte människor. Deras valda mentala tillstånd på jorden är format på ett sådant sätt, att skuld eller dom inte finns hos dem. Snarare har de ett mönster av instinkt och generositet, som kan ge ett ovillkorligt stöd.

En av skillnaderna mellan katt och hund, är att hundar befinner sig mer i den fysiska världen än katter. Katter är mycket mer eteriska och är i antimateria-området, medan hundar är mycket mer i materian. Hundar reagerar mer direkt på frekvensen av era känslor, medan katter reagerar på vibrationer och ljusstrålning. Hundar känner och reagerar på ilska och skuld, på ett mer påtagligt sätt än katter. Katter kan inte uppleva skuld, och detta avståndstagande från mänskliga känslomässiga vågor, kan göra att katter kan verka ganska ointresserade.


Djurens Totems

Djurriket har en mer fulländad, omfattande förståelse och medvetenhet om andra medvetna riken på Jorden, och har alltid haft förmågan att lära ut detta till mänskligheten. Ni har i stort sett glömt, tyvärr, hur mycket ni har lärt er från alla Varelser i Djurriket. Mänskligheten i obebyggda samhällen och i ursprungskulturer, lärde sig en hel del om medicin, genom att titta på djurens beteende i interaktionen med växtriket. Mänskligheten observerade noggrant vilka växter de skulle undvika, och vilka de skulle odla. Mänskligheten lärde sig överlevnadsteknik, och verkligen också ett socialt beteende, genom att inte bara titta på djuren, utan också genom att kommunicera telepatiskt med dem.

I dag består den enda verkliga interaktionen med ”Djurriket” av tama husdjur. Eller tyvärr, på avstånd, för att man fångat in magnifika djur och satt dem i burar, eller bakom begränsande staket i djurparker, och på gårdar där de föds upp för att bli mat till människorna.

Även om vissa arter i djurriket, genom medvetna överenskommelser valt att ge sig själva som näringskällor, måste denna process utföras med respekt, erkännande och tacksamhet av människan. Att jaga djur som sport, har en annan energi än att jaga för överlevnad. Jakt enbart för nöjes skull, att döda djur bara för spänningen, är fel.

I tidigare sejourer, i mer danande epoker, kunde mänskligheten långt mer identifiera sig med, och förstå intelligensen och visdomen som erbjöds, genom de naturliga instinktiva mönstren i djurriket, och kände igen dem som kloka lärare. Det fick till följd att djuren identifierade sig med, och samarbetade med mänskligheten, till en verkligt anmärkningsvärd grad.

Djurandarna eller Totems, var erkända och hedrade som bärare av visdom, lärare och leverantörer av Indianerna, vilka är exempel på högre gruppkollektiv med större utom-planeten-medvetande av Djurriket, eteriskt manifesterat under en kort tid för att hjälpa mänskligheten med ”Spirituell form”. Faktum är att de erkännanden och äro-ceremonier som utfördes, tillät och motiverade specifika djur med större intelligens, att arbeta direkt och harmoniskt med välvilliga människor från ursprungsbefolkningar.

Den kunskap och intuitiva kommunikationen från Djurriket med Elementaler och Devic medvetenhet om den Levande Jorden, Mineraler, Eld och Luft är en exakt förståelse som kan vara till stor hjälp, som ger signaler till mänskligheten i denna tid av Jordens förändringar.


F
å Sirius

Och nu berättar vi om de annalkande Heliga Kattdjuren från Sirius A.

Heliga Katt- och Hunddjur är otroliga Väsen, som ger enormt stöd till områden och avsikter för evolutionär tillväxt hos mänskligheten.

Kattdjursfamiljen är Gudomliga Intelligenser, fullt utvecklade, magnifikt medvetna av kristallint uttryck. De är medlemmar i både Sirius-Plejadernas Allians, och av vad som kan kallas Niburianska Mästarrådet. Båda är välvilligt inblandade i skiftandet av medvetandets utveckling på planeten och de av planetens raser, som är beredda att ta examen för nästa nivå i sin Uppstigning.


Kattdjursfamiljen

Kattdjuren är djursorter som härstammar från Sirius A. Dessa Varelser har funnits på Jordplanet sedan urminnes tider, i specifika roller och former. De som finns i fysisk form på Jordplanet är vad som kan kallas Kattdjur- och Hunddjursfamiljer.

Dessa fysiska former på Jordplanet är här för att stödja er, och i deras fysiska matris är bara en del av medvetandet av Siriansk natur.

Det beror på att Kattdjurens uttryck på Jorden är av gruppsjälsformat, och de är inte här för att utvecklas som en art, utan snarare för att stödja Jorden och hjälpa mänskligheten i evolutionen. Större delen av deras medvetande är över nivån för Jordplanet. Kattdjur håller sig mest i det eteriska eller smygande i ett antimateriellt rike.

Deras fulländade medvetande har funnits och manifesterats i Lemuriska, Atlantiska och tidiga Egyptiska eror.

Mästare av de Heliga Kattdjuren var inblandade i genteknik i Templet av Rening (på Poseidon) på Atlantis under den Gyllene Tiden av Lagen om Ett. Detta utfördes på ett mycket positivt och välvilligt sätt, före tekniken som tragiskt missbrukades av de Ariska Sönerna Belial, i det sorgliga slutet i den sista eran av Atlantis.

Kattdjursfamiljen från Sirius A och Val-Mästarna från Sirian B, är duktiga på att integrera anden i fysisk materia. Detta ger inte bara livskraft till en fysisk form, utan integrerar också högre medvetandenivåer multidimensionellt, i chakran inom den fysiska matrisen på Mer-Ka-Na-nivå.

Denna förmåga att arbeta med mänskligheten i energetiska termer, innebär aktivering av högre chakran och högre kristallina ljuskroppar. Denna högre medvetandenivå är Kristallmedvetandet, och Valar är verkligen Kristallmästare. Deras förnyade roll på jorden innefattar att bistå vid skiftet i övergången från det sjunkande magnetiska polaritetsnätet till det framväxande kristallina Nätet.

Fråga till Metatron: Så är Varelser från Sirius B främst vattendjur, och Varelser från Sirius A Kattdjur?

Metatron svarar: Det bebodda riket som cirkulerar runt Sirius B, består främst av vatten och Valdjur, Delfiner och Valar är vattenlevande. Men är också av en tillräckligt hög medvetenhet för att kunna manifestera former, som lika gärna kan vara i både vattenriken, och vad som skulle kunna kallas land.

De livsformer, som finns hos systerstjärnan Sirius A, har andra former än Valar.

Sirius A aktiverar Mänskligt liv (Stjärnfrön), såväl som de Heliga Stjärnfröna hos Kattdjuren. Dessa är alla varelser av Gudomlig Intelligens, och alla har olika uttrycksform som stöder Jordplanet, och alla dessa interagerar med er planet på många nivåer, och i otaliga former.

Fråga till Metatron: Du har nämnt att endast människor är med i själsevolutionen på planeten jorden. Har inte delfiner och valar också en hög status av medvetandetillstånd och utveckling?

 

Metatron svarar: De Heliga Valarna är har verkligen ett högt stadium av utveckling. Men de är inte på jorden för att utvecklas. De är redan utvecklade.

Så förstå att de är här på jorden, för att stödja jorden och hjälpa mänskligheten i detta. Valar är fysiskt här för att förankra energin, i de akvatiska delarna av jorden för att göra det möjligt för att ge planeten balans, och underlätta vid övergången från magnetiskt till kristallint.

Vid den Eteriska, ickefysiska, återkomsten av ”den Gyllene Delfinen” är de heliga Valarna fullt ut Avatarmästare, som direkt bistår mänskligheten med att utveckla kristallina Mer-Ka-Na-fält.

Kattdjursfamiljen bistår mänskligheten i fysisk manifestation, men har också bistått de eteriska, icke fysiska Avatarmästarna, särskilt i Atlantis, Centralamerika och Egypten.

De fysiska formerna och manifestationerna av Katterna i djurriket, är i nedtonad form. De är här för att hjälpa er i känslomässiga och mentala fält. Detta är huvudämnet för dagens diskussion, om Kattdjurens uttrycksform av Katter och Hundar.

Fråga till Metatron: Jag är fascinerad av informationen om Kattdjur och Hunddjur från Sirius A. Menar du katter och hundar? Kan du utveckla detta?

Metatrons svar: Vissa raser av vad som kan kallas husdjur, katter och hundar, är verkligen unikt designade från ursprunget av Stjärnfrö-Kattdjuren. De har specifika roller för att hjälpa människor. ”Hus”-versionen av katter och tama hundar, är genetiskt manipulerade från den Gyllene Tiden på Atlantis.

Gentekniken, var välvilligt utförd av den Sirian -Plejadiska Alliansen, och var en oerhört hjälpsam åtgärd, som uppgetts ha hjälpt mänskligheten, då de blev mer inrotade på jordplanet.

Nu, det ni kallar hundar och katter är från samma källa, båda är från ursprunget av Stjärnfrökattdjuren. Katter och hundar har olika fysikaliska former från samma källa.

Kattdjursfamiljen från Sirius A är en fullt medveten kristallin varelse. De har sammansmält till ett gruppenhetsmedvetande, men behåller ändå de aspektuella individuella identiteterna, med större harmoniska fält. Gruppfältet väljer att hjälpa mänskligheten i deras Universum och andras.

Katter och hundar

Både katter och hundar av denna härledning, bidrar med välvillig energi och assistans till människorna, sina vårdare. Båda har förmågan att sammansmälta sina energifält med människans, och är kapabla att kunna få personlighetsfragment av sina mänskliga vårdare. Det är därför som vissa av dem kan börja visa upp fysiska egenskaper, lika deras ”ägare”, men denna särskilda aspekt inträffar oftare med en hund.

Hunden har en extrem lojalitet och ovillkorlig kärlek. Ett engagemang som förtjust tas emot av människor, och kan hjälpa till på många sätt. Hundar (och katter) blir båda följeslagare, healers och beskyddare. Kattdjuren, katten, är mycket mer i det eteriska (antimateriska) riket, i sitt medvetandefält.

Det är därför många i äldre samhällen dyrkade Kattdjursformer som Jaguarer, Lejon, Tigrar och Pumor. Dessa varelser är extremt medvetna om tankeformerna från eteriska riken och tillhandahåller en smygande styrka och skydd. Huskatten klarar av att skydda sina vårdare enormt mycket, från skadliga tankeformer och negativa energier. Vissa hundraser har denna förmåga också, men den visas och statueras på andra sätt.

Vibrationell Healing

Spinnandet från en katt är mycket fördelaktigt i healing, för att reparera och skydda den mänskliga auran. De psykiska förmågorna och aspekterna av katter, har länge varit känd. Tempelkatterna användes i många forntida samhällen, för att energetiskt förankra och ”vakta” heliga platser. Katter har också varit önskvärda som partners, som allierade och beskyddare av mystiker, healare och shamaner i olika ursprungsbefolkningars samhällen och i munkkollektiv.

Vargen och andra liknande hunddjur, har liknande egenskaper i de psykiska och mystiska världarna. Det beror på, att både katter och hundar har en kraftfullt ökad förmåga, att känna av och se i mycket större dimension, än det mänskliga ögat.

Hjälp av katter och hundar i terapeutiskt arbete, med våldsutsatta barn, döende patienter, de deprimerade och äldre i vårdhem, är utmärkta exempel på deras stora läkningsförmåga. Användningen av sällskapsdjur i terapi med healing, blir verkligen mer och mer erkänd. Detta kommer att tillämpas mycket mer i framtiden.

Katter ser ovanför synligt ljus, och kan faktiskt se det mänskliga aurafältet, det Mänskliga EMF (Elektromagnetiska Fält), och alla typer av energistrålning som osynliga för det mänskliga ögat. Det breda spektrum som katter uppfattar i ljusfälten, är ganska häpnadsväckande. Katter ser områden av både ickefysisk materia och antimateria. Om ni observerar en katt i er blomsterträdgård, lägg märke till deras snabba huvudrörelser, och hur de fokuserat stryker omkring med siktet inställt på till synes osynliga objekt. De verkligen ”ser” alla typer av element i ”Devic-riket, de eteriska naturväsendena, den ”fantasivärld”av varelser ni kallar feer, andar och älvor.

Den berömda ”nyfikenheten” hos katten, beror på deras sinnens otroliga perceptionsförmåga. Deras sinnen är ständigt fyllda med ljus och utflödet från spektrum och dimensioner, långt bortom det människor kan uppfatta. De ”ser igenom tankeformer” och ser även elektromagnetiska fält, hos små insekter och älvor.

Katter har också en unik möjlighet att hjälpa människor, inte bara med att bättre förstå deras drömmar och drömvärldar … utan kan också hjälpa er att att bättre tyda en pågående dröm, med andra ord, ni får större medveten klarhet under drömtillståndet. Kattdjur är extremt skickliga på det ni kallar utomkroppsliga upplevelser, eller astralresor.

Hundar är mer i det fysiska materieområdet, och upplever eller känner aurafälten, och är faktiskt mycket kapabla att förstå resonansvibrationerna från det mänskliga känslomässiga fältet.

Hunddjuret ”hunden”, bidrar till att hjälpa människor att bättre förstå sina känslor och känslomässiga blockeringar, och hjälper människor att bearbeta dem för ett bättre tillstånd av balans. Vi kommer att berätta mer om dessa attribut, senare i denna diskussion.

Användning av ”blind”-hundar, är ett annat område av tjänster där det skapas stora band. Hundar kan ”känna” och faktiskt lukta sig till sjukdomar i kroppen. De kommer ofta och lägger sina egna kroppar på området med sjukdomen, och överför energi för att underlätta vid balanseringen av obalansen. De projicerar också mental medvetenhet till människan med sjukdomen, genom direkt telepatisk kommunikation.

Katter gör också liknande saker, men deras förnimmelse av den mänskliga obalansen observeras visuellt. En katt ser människans aurafält med stor tydlighet, i klara färger och fina detaljer. Områden med sjukdom visas som missfärgade för katten. Katten kommer ofta och lägger sig på området och spinner, utsöndrar ett balanserande ljusutflöde och ljudfrekvenser för att möjliggöra healing och återbalansering.


Unik Sammansm
ältning Med det Mänskliga Medvetandet

Den version av Kattdjur och Hunddjur som kallas katter och hundar, är bara ett fragment av fullt medvetanden och energispektrumen av sina Sirianska aspekter. Ändå är detta uttryck specifikt och avsiktligt utformat att vara så, för att dessa varelser ska kunna bli så bundna till människorna de tjänar, och för att ett unikt tredje medvetande skulle kunna utvecklas mellan människan och ”husdjuret”, vilket är extremt fördelaktigt i utvecklingen av den mänskliga vårdaren.

Jordmedvetandet hos hundar och katter, fungerar mer efter tankemönster med kraftfulla instinktiva triggers. De utformades (välvilligt), med Gudomligt överensstämmande DNA-teknik, så att de har en unik och gudomlig förmåga att bli allierade, programmerade till ett partnerskap med människan de arbetar med.

När detta partnerskap uppstår, kan dessa varelser telepatiskt ta emot tankebilder som skickas av deras vårdare. Precis som mänskliga tankar kan programmera en levande kristall, uppstår samma sak, om än i ett annat format, med hundar och katter. Det kan benämnas som bildandet av en individaspekt av det mänskliga inom katten eller hunden. Detta ”husdjur” är sedan i stånd att bistå människan på ett både fysiskt och känslomässigt sätt. Det ger komfort, energi, healing, kamratskap, upptäcker sjukdom, lagar auran, och ger skydd i fysiska och eteriska världar.

Många människor har husdjur, som katter och hundar, som hjälper dem igenom blockeringar. En av de vanligaste terapeutiska tillämpningarna, är att låta dessa välvilliga varelser hjälpa till att väcka förmågan att uttrycka kärlek. Det är mycket lättare att uttrycka och ge kärlek till husdjur, och för många är detta mycket lättare, än att uttrycka kärlek och vänlighet mot andra människor.

Beroende på den enskilda människan, kan denna typ av känslomässig blockering uppstå av många anledningar. Mycket ofta när människor blir äldre, när barnen flyttar ut eller en make går bort, följer ofta en period av depression, på grund av att ensamhet och isolering uppstår. Umgänget med husdjur kan väcka flödet av kärlek. Denna vårdande interaktion väcker mycket livskraft hos den isolerade vårdaren, och ett bra samspel inträffar, som är mycket terapeutisk.

Vi säger att det finns mycket mer avsikter och intelligens i det villiga deltagandet av Kattdjur och Hunddjur, än som berättats.


Tredje F
ältet Mellan Människor och Husdjur

När det tredje medvetandet i interaktionen bildas, expanderar det området för båda parter. Det väcker inom det egenskaper, som ingen av de involverade parterna hade tidigare. Med andra ord, expanderar det, och töjer ut det emotionella området av medvetenheten, och verkligen det tredje sammansmälta medvetandet, och detta når tillbaka till, och ändrar den individuella medvetenheten, för båda. Husdjuret öppnar upp er förmåga att förbli ”positiv” så att ni kan uttrycka kärlek, och ni ”lär”det, ett sätt att tala, att kanalisera större delen av sitt gudomliga Sirianmedvetande, genom att göra så.

Er vilja för interaktionen, gör det möjligt att uppnå det specifika ändamålet, och det sker en viktig tillväxt på båda sidor, som är unika för området som skapas mellan er två. ”Husdjuret” agerade endast genom att använda gruppmedvetandets parametrar, genom den tidigare ”sammansmältningsblandningen” med människan, och individualiteten i det har verkligen bildat band till människan.

De av er som har husdjur, har en skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om dem, och behandla dem med vårdande kärlek och vänlighet. Grymhet mot någon medlem av djurriket är oacceptabelt. Förstår ni det?

Fråga till Metatron: Menar du att djur inte är individuella om de inte blandas med människan för att bilda ”medvetandesammansmältning”?

ÄÄ Metatron: På ett sätt, ja, det är vad vi säger. Men för att vara tydlig, vi säger inte att djur inte har individuella aspekter innan sammansmältningen. Var och en är inkarnerade i fysiska kroppar, och är verkligen föremål för gravitationens egenskaper, till viss del, av det som förekommer i de astrologiska influenserna i allt liv på jorden. Djur som är vilda är också föremål för de naturliga instinkterna för arternas överlevnad, och uttrycker dem i enligt med omgivningen.

Men de verkar endast fullt genom ”gruppsjälars” medvetande, tills det sker en unik sammansmältning med människor. Denna interaktion är koncis och bygger en personlighetssammansmältning med fragmenterat medvetande som har förmågan att växa i det individuella medvetandet och identiteten. Men vi säger inte att djur inte har ett ”grupp”-syfte utan sammansmältningen.

Gruppens syfte transformeras till en enskild ”tjänst” i det utvidgade fältet, med hjälp av den mänskliga interaktionen med ”grupp”-själen hos husdjuret, vilket uttrycks i det individuella hos katten eller hunden. Det är därför den mänskliga interaktionen skapar det individuella identitetsfältet hos husdjuren. Så på ett sätt kan man säga, att djuret har samtyckt generöst till att vara ”programmerat i blandningen” av det mentala området, känslomässiga fältet och det individuella hos den mänskliga vårdaren, för ett högre syfte.

På detta sätt skapas det tredje fältet, och det fältet är ett fragment av det mänskliga medvetandet, vilket gynnar båda, förstår ni. Fast huvudsyftet är att gynna människan. Och det är en mycket specialiserad tjänst som tillhandahålls av Kattdjuren. Men det måste göras ett val med acceptans av det mänskliga, hos en del av Kattdjuren, (eller inte). Och när det är ömsesidigt accepterat, kan en större roll hos gruppsjälen födas i sammansmältningen, med visdom, skydd och healing, som kan ges från ”husdjuret” till människan. Så förstå att denna tredje smältningen, är en kanal som är mycket långtgående, men sker genom ömsesidig överenskommelse.

Atlantierna, Lemurianerna och speciellt Egyptierna, samverkade med Kattdjuren i roller av förmyndarskap och visdomslära. De egyptiska templen innehåller många hieroglyfer, som skildrar Kattdjuren, Kattdjurshuvuden med mänskliga torsos och lemmar, kompletterade med ”Solskivor” för upplysning. Sfinxen är tvärt om, mänskligt huvud med Kattdjurskropp.

Fråga till Metatron: Hur exakt gör ”katter och hundar” när de erbjuder skydd för människor? Är det genom deras större medvetenhet om andra dimensioner?

ÄÄ Metatron: Ja, genom att specifikt vara mycket mer intonad till andra riken som finns, som vi sa tidigare, något som är osynligt för människans fysiska sinnen.

Särskilda former av övervakning som beskrivs i ”hushållens- eller de mänskliga samspelens versioner” av Sirianvarelser, görs på ett förträffligt sätt, och det är inte bara genom att upptäcka vad som kan kallas ”negativa energier” utan genom att neutralisera de mycket ogynnsamma energierna från kraftfulla projektioner, med välvilliga kärleksfulla energivibrationer som skapas genom de Sirianska Kattdjuren till människan. Sirianerna diagnosticerar exakt vad som behövs och kanaliserar de nödvändiga vibrationerna för att hjälpa vårdaren.

Ni förstår inte alltid att ni orsakar sprickbildning i auran, när ni blir deprimerade eller mycket upprörda. Dessa tillstånd bildar negativa fält som öppnar upp er för ogynnsamma elektromagnetiska påslag, som kan dränera er energi.

När en katt ”spinner” är vibrationen av en djup tillfredsställelse, och frekvensen inom denna vibration är mycket healande, och kan ta bort negativa fält genom att neutralisera dem. Det samma händer när hundar lekfullt viftar på svansen, hoppar och springer och ibland beter sig som en jojo, de är, i likhet med delfiner, som gör energivirvlar vilka kan rensa energier och projicera en ”kanaliserad” vibrationsfrekvens, vilken är mycket fördelaktig för miljön, och tar inte bara bort negativa vibrationer, utan skapar också en sköld, för att eliminera återkomster.

När katter verkar ”patrullera” runt i ett rum, hus eller gård, utsöndrar de också en skyddsbarriär.

Kattdjur och Hunddjur, katter och hundar, är från samma ursprung på Sirius A, fast deras uttryck på Sirius A är fullt utvecklat. Som vi sa tidigare, husdjursversioner av dessa Varelser är faktiskt i sina fysiska gestalter genetiskt manipulerade av Sirianerna, för att hjälpa mänskligheten på det sätt som vi beskriver.

Fråga till Metatron: För att förtydliga, säger du att katter och hundar är från samma Sirianska källa?

AA-Metatron: I sina högre ursprung och källor, ja. Både katter och hundar är från samma källa, båda har manifesteras i den fysiska formen från fullt utvecklade Kattdjur av Sirius A.

På Sirius är Kattdjursfamiljen briljanta Gudomligt intelligenta Kristallina Ljusvarelser, icke-fysiska ur ert perspektiv, vilka framträder i Kristallina Ljusformer.

Som vi nämnde har Kattdjuren manifesterat sig som totala Avatarmästare, vid olika tidpunkter på planeten för att hjälpa er. Kattdjursfamiljen är mästare på att införliva anden till det fysiska och har bidragit till den ursprungliga konstruktionen av den kompletta DNA-strängen hos mänskligheten. Mänsklighetens raser har Sirianska Kattdjursaspekter i sina DNA, vissa mer än andra. Vissa atletiska förmågor och smidighet som vissa människor har, härrör från detta, för att visa på ett av många aspektuella exempel.

Fråga till Metatron: Av ren nyfikenhet, om de är från samma Sirianska källa, varför jagar hundar katter?

AA-Metatron: Hundar jagar bara katter tills de fångat dem. Sedan brukar det vända, och det ganska snabbt! (Skratt).

Faktum är, att hundar och katter är inverser av samma frekvens när den visas på Jordplanet. Generellt sett är Kattdjuren, de tama katterna, tenderar att vara mer inåtvända men Hunddjur, hundar, är mer extroverta eller utåtriktade. Deras frekvens är då inåtvänd i den förstnämnda, utåtriktad i det senare, och naturligtvis attraherar de varandra … de repellerar inte. Ni kommer att upptäcka att hundar och katter som kommer till, eller bor i samma hushåll, utvecklar speciella kärleksfulla band.

Detta sker framför allt när djuren har haft tidigare sejourer, och fragmentet från människorna har bildas. Som ett exempel, den här kanalen inhyser nu två katter och två hundar. De arbetar tillsammans och har ett djupt band till varandra, och alla fyra är aspekter av de två mänskliga vårdarna. Vi vill också tillägga, att en av hundarna, honan, har varit Kattdjur förut, oftare än Hunddjur.

Det Heliga Kattdjuret som manifesterats på sitt Jordplan, har behållit den unika möjligheten att arbeta samtidigt med den inre och yttre världens projektioner, mycket mer än människorna. Om ni någon gång kan observera en fysisk manifestation av ett Kattdjur, förstår ni att de är lika måna om att samtidigt manifesteras helt i andra dimensionella plan. Ganska ofta samverkar de med andra riken, medan de är fysiskt närvarande i detta.


Linj
ära Filter i Medvetenheten

Även om människor också förekommer samtidigt på andra nivåer, kan människor i 3D inte enbart genom den fysiska hjärnan tolka frekvensernas från andra riken, av dess konsistens eller tydliga klarhet. Sinnet, som är den inre motparten till hjärnan, kan ibland uppfatta mycket större dimensioner av en viss händelse, genom en kristallin elektrisk explosion av plötslig intuition eller förståelse, som inte tillräckligt bra kan beskrivas på en verbal nivå. De kristallina elektriska impulserna som är märkbara i era 3D-system, är en minimal del av det stora kristallina elsystemet i Kosmos.

En människas fysiska hjärna, är i sig ganska oförmögen att korrekt uppfatta eller dechiffrera de otaliga och komplexa frekvenserna ovanför polariteten. Det är omöjligt för den fysiska hjärnan att ens förstå, det breda spektrumet och dimensionens magnifika kristallina elektriska potential och verklighet, som den existerar. Och även om dessa är helt tillgängliga i Mer-Ka-Na, via högre sinnen på icke fysiska nivåer, nås de inte av enbart den mänskliga hjärnan, utan den måste utvecklas i Mer-Ka-Na, genom det högre sinnet.

Så vi säger åt er att hålla i minnet, skämt åsido, att det verkliga ursprunget, den eviga källan och kraften i er gudomliga intelligens och medvetande, har aldrig varit rotad i det fysiska. Alla människor existerar i andra världar, olika verkligheter och andra dimensioner, och det själv ni kallar er själva, är bara en liten del av hela er identitet. På grund av filtren som finns inne i den fysiska hjärnan, är ni kapabla att fokusera på den fysiska världen omkring er, och det är att fokus som gör att ni så småningom kan bemästra det fysiska planet.

Vi försäkrar er att det finns en avsikt med filtreringen, för om den fysiska hjärnan, och egot inte var avskärmat, och därmed fullt medveten om den stora och konstanta störtfloden av telepatisk kommunikation, som skulle inkräkta på den, skulle det bli mycket svårt att behålla känslan av identiteten, i en linjär perception.

Det är på grund av ego-medvetenheten som ni har en kraftfull identitetsmedvetenhet, om det fysiska riket, för ni är fysiska med specifika avsikter. Men vi säger det igen, det är inte er sanna identitet i den Kosmiska överblicken.

Även kroppsligt är den mänskliga hjärnan helt enkelt inte utrustad för ett linjärt läge, med att kunna tolka de signaler som kommer in från högre dimensioner. Er standardhjärna kan inte läsa dem. För hjärnan verkar dessa impulser vara av en kaotisk blandning av bortkopplade flash-bilder. Ego-personligheten i hjärnan är baserad på linjär tid, och kan inte uppfatta data som inte baseras på sekventiella kontinuitetsögonblick.


Intressant, vissa inom Djurriket, och s
ärskilt Kattdjur, kan.

Denna sanning av att Kattdjur, och vissa Hunddjur, fungerar mer effektivt på andra överensstämmande plan, menar vi att det är just därför dessa Varelser accepterats av vårdare i mer medvetna samhällen. Det är anledningen till att en hund skäller, eller att en katt kommer att ha snabba reaktioner på energier, som inte kan ses av det mänskliga ögat.

Era akademiker förstår att det finns spektrum av ljus. Ni förstår också att den ”genomsnittliga” människan, med sin fysiska syn, endast kan se ett smalt spektrum av så kallat ”synligt ljus”. Kattdjursfamiljen och vissa Hunddjur är kapabla att se (och känna) ett mycket bredare sensoriskt område. Vi säger att i den fysiska materien förekommer det också spektrumvågor. Så det finns varierande spektrum i materien.

Ert system i den fysiska verkligheten på Jordens Plan, är inte alls lika långtgående eller komplext i relativ jämförelse med många andra. Dimensionerna från de smala spektrumen av fysisk materia, snuddar bara vid de skapande variationerna från de högre, icke-fysiska dimensionerna .. Ni behöver ännu inte känna till naturen av det icke-fysiska i er egen Galax, än mindre av Kosmos. Vi säger att Universum kan existera inom en molekyl, medan andra versioner av Jorden kan existera samtidigt, där ni nu sitter och läser dessa ord.

Fråga till Metatron: Du sa tidigare att Kattdjurens Stjärnfrö är medvetandets källa, både för katterna och hundarna på Jorden. Härrör alla djur från Sirius A på Jorden från Stjärnfrökattdjur?

ÄÄ Metatron: Nej Sirius A är källan till människorna och Kattdjuren. Sirius B är källan till de Heliga Valdjuren, delfiner och valar. Delfiner och valar är av samma källa, Valdjurens, precis som att katter och hundar är från samma källa, Stjärnfrökattdjurens.

Sirius är inte bara två binära stjärnor i Kosmos med cirkulerande planeter. Det är en vibrationsfrekvens från ett rike som har åstadkommit Kristallin Uppstigning. Det är därför en helig himmelsk resonans och sätt att vara, i ett kraftigt expanderat medvetande. Sirius är inom alla dimensioner både fysisk och icke-fysisk.

Stjärnorna i Sirius är portaler eller ingångar till dessa andra dimensioner, och Kattdjuren, Hathor och Valdjuren är här i varierande matrixiala uttryck, för att hjälpa mänskligheten att växa i medvetenhet, och balansera Jorden för att hitta sin väg hem. Sirianerna är mottagare och sändare av denna gudomliga kärleksfulla energi.
Andra medlemmar av Djurriket p
å Jorden, kommer från ett flertal källor. Till exempel hästen, kommer från den Arkturiska källan. Hästar är också i stånd att åstadkomma det 3:e medvetandets sammansmältning med människor, men det är inte många människor som får uppleva det.

Det Animala Riket har verkligen varit er lärare, även om de inte valde er ”mänskliga” evolutionsväg. Som vi tidigare sagt, Djurriket finns inte på jorden för att utveckla sina själar, utan snarare för att stödja själens expansion hos mänskligheten.

Vi försäkrar er, att mänskligheten kunde inte har gått framåt som en art, om de inte haft hjälp av varelserna från djurriket. I själva verket är vissa från Djurriket, som nötkreatur och vissa andra däggdjursarter, samt fiskar och fåglar, är här genom en överenskommelse för att ge föda till människan. Är det en överraskning att detta sker genom en överenskommelse? Och även om det inte är ämnet just nu, så har medvetandet från Växtriket också varit ett stort stöd för mänskligheten, på betydligt fler sätt än att bara ge mat och tillhandahålla syre.

Husdjur har ett välvilligt syfte med sina val av framträdanden på Jorden. Kattdjur och Hunddjur har en unik roll av interaktion, inom aspekten mänskligt sällskap. Detta är från en högre källas ”hjälp”- överenskommelse. Och vi vill tillägga, en ökad förmåga av att bilda ”individuella sammansmältningar” för att Kattdjuren har förbättrats genetiskt.


Interaktion

Många människor tycker att det är lättare att umgås med ”djur” än med människor. Djur säger inte emot, och de älskar villkorslöst. Kattdjur och Hunddjur är särskilt engagerade med att hjälpa människor att hantera känslomässig blockering, och att bryta isolering, särskilt då människor blir äldre och ensamma.

Både katter och hundar, lär ofta människor att älska igen och att öppna sina hjärtan. Hundar är knutna till människans emotionella känslor, katter till människans psyke/ det mentala området. De två är mycket olika i sina Kattdjursuttryck, men båda är fokuserade på att hjälpa er, och båda har sitt eget sätt att bilda en fragmenteringsaspekt från vårdarens individualitet.

När en människa bildar en individuell fragmentering som smälts samman med ett Katt- eller Hunddjur, kan denna kärnfulla energi utvecklas unikt och ofta reinkarnera eller återtas i andra livstider, och då också fortsätta att bistå ägaren. En människa kan således ha samma energikärna som sin katt eller hund, så långt som under 70 år, inom flera sekvenser av katt- eller hundkroppar.

Till exempel, kan två av katterna och en av hundarna genom kanalen från vårdaren, vara med honom från olika kroppar av tama leoparder, av en tidigare livstid i Egypten.

Fråga till Metatron: Husdjur blir ofta familjemedlemmar, som barn till sina ägare. Och när de passerar över, blir ägaren ganska förkrossad. Kan samma själessens reinkarnera omedelbart, då ägaren skaffar ett nytt djur?

ÄÄ Metatron: Den ”individuella sammansmältningen” med husdjuret är huvudsakligen en unik del av den mänskliga ägaren, ett individuellt fragment. När ett husdjur fysiskt dör, kommer sammansmältningsfragmentets medvetande absolut att förbli på nära håll i det eteriska planet, för att fortsätta sitt samband med människan. Människan kan ofta uppleva, se eller känna, essensen av husdjuret efter att det passerat över, eller till och med om det springer bort eller försvinner. Ägaren kan kommunicera med sammansmältningens väsen, och det kommer verkligen att ”reinkarnera”, in i kroppen på ett nytt husdjur.

Detta fungerar bäst om den nya husdjuret införskaffas inom 2-3 veckor från det att det dog, och är av samma ras som det tidigare. På kort tid kan de distinkta dragen och egenskaperna hos tidigare husdjur, klart att återuppstå i den nya kroppen, och relationen och stödet kommer att fortsätta. Om det nya husdjuret är av en annan ras, eller av ett annat astromönstret, kanske likheterna inte är lika uppenbara, men sammansmältningsessensen och stödet kommer att vara av samma källa. Det är viktigt att förstå.


St
ängning

I dagens tider, anses människan som den stora giriga förstöraren av jorden och dess riken, särskilt av djur, växt och mineralrikena. Det förekommer också i vissa ”New Age”-kretsar, att man ser människan som den arroganta erövraren, som förorenar jorden och förstör Jordens riken på bekostnad av kommande generationer.

Vi säger att en del av detta är sant, och förändring krävs. Vi tolererar inte mänsklighetens skadliga och oansvariga handlande i denna fråga.

Vissa som vill förbättra, känner att allt är hopplöst, och att det inte kommer att bli någon förändring till det bättre.

Men en enhetlig beslutsamhet av att göra förändringar till det bättre är viktigt, och att sluta fokusera på hopplöshet. Det är fel inställning för att skapa den ”Nya Jorden”. Fokus på hopplöshet och förtvivlan, skapar hopplöshet och förtvivlan.

Så vi inger er nu hopp.

Vi vill påstå att jorden är den dynamiska manifestationen, vid varje given tidpunkt, av era nuvarande individuella och massans tankeprojektioner. Mänskligheten är alltid medskaparna av Jorden och Omnijorden, i alla dess förmodade realiteter.

Vi vill säga er, Kära Mästare, att Jorden är den dynamiska illusionen, som absolut är skapad av tanken.

Mänsklighetens en masse är för närvarande omedvetna om det faktum, att ni är medskaparna av Jorden. Det finns andra versioner av sannolika verkligheter i holografiska ”tidsprogram”, där upplysta ”Uppstigna” människor hedrar varandra, Jorden och alla hennes riken, i underbar harmoni. Programmeringen med dualitet på Jorden, är intelligent och gudomligt planerat. Den tar hänsyn till”Trial and Error”-utvecklingen i detta.

Och som sagt, vi säger att ni inte riktigt kan förstöra jorden. Ni kan och kommer att skapa den Upplysta Jorden, genom att ha ett positivt fokus på dess manifestation, inte av förtvivlan för att det ännu inte har inträffat. Ingenting tas från jorden, eller från något av Jordens riken, mineral-, växt- eller djurriket, om det inte är överenskommet, och fullt tillåtet i den linjära verklighetens dramahologram.

Det förekommer sällan att djurrikets medvetande blir förkroppsligade genom överenskommelser med val att göra det. De högre medvetna djurens väsen, hade väl övervägt och villigt beslutat att stödja mänskligheten, fullt medvetna om de ogynnsamma faser och tillstånd som mänskligheten ignorant utvecklat.

Det är rätt tid för mänskligheten att tacka och hedra djurriket, och att behandla dem med kärlek, vänlighet och respekt. Grymhet mot dessa varelser oavsett ras, är inte Mästarvägen, och det måste upphöra i alla dess former.

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer mänskligheten att inse, att inte bara ära djurriket, utan att ära, erkänna och verkligen ÄLSKA dem, och den vackra Jorden som föder dem. Det kommer att ske. Skapa det så!!!

Jag är Metatron, och jag delar dessa sanningar med er. Ni är Älskade. ”

Och så är det.

Kanal: James Tyberonn

http://www.earth-keeper.com

Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...