Ärkeängeln Metatron via Natalie Glasson, 10:e februari, 2017

Ärkeängeln Metatron via Natalie Glasson, 10:e februari, 2017

Sanningen om Er Upplysning av Ärkeängeln Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson 10:e februari 2017.

Originalkälla: Sacred School of Omna

 

Hälsningar och kärlek sänds till er från Änglarnas Kungarike genom min varelse, Ärkeängeln Metatron. För närvarande, fast jag har gjort det under en tid, övervakar jag uppstigning av mänskligheten och Jorden. Det är min avsikt att se till att alla nödvändiga energier som mänskligheten och Jorden behöver är förankrade, för att underlätta deras illumination och upplysning, med hjälp av lämpliga skiften. Jag säkerställer de inre planen och att Jorden befinner sig i harmoni, då stora förändringar av uppvaknande uppstår. Det är balansen som jag fokuserar på, liksom att se till att alla får den nödvändiga energin för uppstigningen, och den vägledning de behöver.

Mitt syfte uppnås genom att jag har en vision för alla varelser på Jorden som är upplysta, och att minnas sanningen från Skaparen och att agera inom källan av Skaparen. Jag har en vision om er egen ultimata upplysning, för er nuvarande verklighet och existens på jorden. Med min vision, kan jag också lagra en energi- och ljusfrekvens, vilken motsvarar nivån och dimension av den energi ni kommer att ha och förkroppsliga, i ert upplysta själv på Jorden. I sanning, jag är en återspegling av era oändliga möjligheter av upplevelser och förkroppsliganden på Jorden. Det är min uppgift att hjälpa er att känna igen, minnas och förstå ert upplysta själv.

Ni kan kalla på mig under meditation: ”Ärkeängel Metatron, vänligen var närvarande med mig nu som en återspegling av mitt upplysta själv. Hjälp mig att komma ihåg, förstå och förkroppsliga mitt upplysta själv, den inre sanningen och Skaparens sanning. Entusiasmera hela min varelse med frekvensen av ljus, som är densamma som det jag har i mitt upplysta själv, väck mitt medvetande och mina sinnen, i mitt inre upplysta själv. Jag är redo att uppleva och förkroppsliga mina oändliga möjligheter, av mitt upplysta själv på jorden. Ärkeängel Metatron, visa mig min inre sanning. Tack.’

 

Er Upplysning
Ta en stund och begrunda vad ni tror eller uppfattar att er upplysningsprocess kan bestå av. Vad tror ni kommer att hända när ni blir upplysta? Hur kommer ni att må? Vad kommer ni att kunna göra? Hur kommer andra människor att betrakta er och hur kommer ni att uppfatta er själva? Sporra er till att föreställa er, er egen processen av upplysning.

Ofta när mänskligheten tänker på upplysning, fokuserar de på drama, glamour och den största upplevelsen. De har inom sina sinnen en uppfattning om vad de kommer att känna och kunna göra, när de har blivit upplysta. För det mesta är det kopplat till drama, eftersom de tror att det kommer att bli ett drastiskt skifte, som kan ändra deras varelse och verklighet totalt. Det kan också handla om glamour, eftersom de tror att de och alla runt omkring dem, kommer att märka en skillnad, kanske tala med dem på andra sätt eller att folk kommer att förstå att de är upplysta. Det skulle kunna vara ekvivalent för en kändisstatus, i de andliga kretsarna på Jorden. De kan också ha en vision om, hur det kommer att bli för dem, när de blir upplysta; därför befinner de sig i ett tillstånd av ständigt sökande, eftersom de inte tror sig vara upplysta nu. Men kommer att bli det i framtiden, eller i morgon. Därför befinner de sig inte i nuet, utan istället försöker de hela tiden leva i framtiden. Det är på grund av dessa tre illusioner, som jag vill att ni ska tänka till om, hur ni tror och uppfattar att er upplysningsprocess kommer att bli. När vi redan under processen för upplysning förstår, att drama och glamour inte kan vara närvarande, då börjar vi se igenom illusionen och får tillgång till sanningen om upplysningsprocessen på Jorden. Det är bra att förverkliga illusionerna och låta dem passera.

 

Nyckeln för att Minnas att Ni Redan Är Upplysta

Sanningen är att ni redan är upplysta, ni har redan en ren förbindelse med Skaparen, kan få vägledning, heala er själva och andra, så väl som andra underbara färdigheter och förmågor. Allt ni söker finns inom er. Jag, Ärkeängeln Metatron, vet att det är sant, så varför söker ni upplysning när ni redan är upplysta varelser? Varför inser ni inte eller minns att ni är upplysta? Det är en intressant fråga att fundera på, gör något, så att ni börjar förstå att ni har nyckeln till att låsa upp er egen upplysning.

Tillåt er själva att sitta i en meditation, fråga er själva, ”Varför söker jag upplysning och varför inser jag inte eller minns att jag är upplyst?” Bara tillåt insikterna, uppfattningarna och tolkningarna att landa. Ni kan behöva upprepa frågan ett par gånger, för att skapa en reaktion och få svar inom er varelse. Se till att ni frågar er själva på det mest kärleksfulla sättet och med ovillkorlig kärlek. De svar ni får, kommer att avslöja områden för er, som behöver läkning. Till exempel, ni kanske tror att ni inte är tillräckligt bra, att ni inte litar på er själva eller på Skaparen, att ni har fått lära er att det endast är speciella människor som kommunicerar med Skaparen eller uppnår upplysning, att ni måste arbeta hårt för att uppnå det, ni kan känna er avvisade eller övergivna eller kanske något annat. Det finns många anledningar, och var och en är en speciell nyckel, för att transformera, heala eller skifta, och ni kommer att upptäcka att ert upplysta själv visar er sanningen. När en begränsad tro, insikt eller uppfattning upptäckas av er; kalla på mig, Ärkeängeln Metatron. Bjud in mig för att ge er den nödvändiga läkningen, för att stödja frigörandet av denna begränsning, och er acceptans av ert inre upplysta själv. Jag kommer att tillföra de mest lämpliga frekvenserna för healing, som kommer att stödja er förvandling.

 

Att Erkänna Er Upplysning

Det är viktigt att ni erkänner, minns och uppenbarar ert upplysta själv, och förankrar det i er kropp och individ varje dag. Den uppfattas av de flesta som en gradvis och subtil process. Ofta är det dock så, att människor önskar ett omedelbart dramatiskt skifte för upplysning, så de missar tecknen för att de interagerar med, och förverkligar sina upplysta själv. Vissa tecken på att ni känner igen och förkroppsligar ert upplysta själv, är att ni upplever.

– Kärlek till er själva och andra, samt härleder till kärlek i vad ni än gör, vad som än inträffar.
– Inre frid och tillfredsställelse i er själva, i livet, för dem omkring er, för Jorden, för Skaparen,   upplevelsen av att allt är mer närvarande, än inte.

– En expansion av ert hjärtchakra, er vilja att acceptera, kommunicera och dela med er till er själva och andra.

– Känner tacksamhet för allt ni är och allt ni har.

– Kärlek och uppskattning till er kropp, samt lyssnar på kroppen och uppfyller dess behov.

– Inspiration, förståelse, insikt eller gudomlig vägledning, blir stimulerad och agerar på informationen som delas.

– Pulsationer eller flöden av energi, som tidvis rör sig genom er kropp och aura.

– Nya förmågor, kunskaper och talanger, vare sig de kommer på ett mirakulöst sätt eller om ni vägleds genom att träna eller studera, för att få den kunskap som krävs.
– En minskning av det negativa, att förebrå, tvivla, begränsa, skrämmande och distraherande tankar och vanor, eller inte ens en önskan att belamra ert sinne, utan fokusera på positiva sanningsinspirerande tankar.
– Tillit till universum av Skaparen, stödet av Skaparen och er själva.
Detta är bara några exempel; varje person kommer att uppleva och märka av nya underbara skiften inom sina varelser, och varje människas upplevelse är unik. Även om ni bara tycker er uppleva något av de exempel jag har berättat, även om det bara är under något ögonblick, så är det en indikation på att ni redan har uppnått, fått tillgång till, eller mer sanningsenligt minns er själva som upplysta varelser. Upplysningen ni söker, finns redan/ är närvarande inom er nu. När ni känner igen era erfarenheter av upplysning, ger det er självförtroende och får den tillit ni behöver för att öppna er till sanningen inom er. Det är viktigt att förstå att ni inte behöver vänta på att er upplysning ska uppstå, för den uppenbarar sig redan genom er själva, varje dag. En sann upplevelse av era upplysta själv, manifesteras när ni släpper drama, glamour, egot, negativa eller rädslobaserade vanor, brister, tvivel och separation. Varje gång ni tillåter er själva att släppa taget, återansluter ni er till er inre kraft, som entusiasmerar er med sanningen om Skaparen.

På många sätt är strävan efter upplysningen en illusion, men ändå ett sätt för att minnas eller bekanta er med att ert upplysta själv, består av en resa i nuet.

Med evigt stöd,

Ärkeängeln Metatron

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

Du gillar kanske också...