Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 11 august, 2023

Hälsningar älskade ljusvarelser, jag är ärkeängeln Metatron. Jag kommer fram med kärleken och energin från Änglariket och hela Skaparens universum. Du är en del av Skaparens universum. Du är en väsentlig del av vår existens och vårt uttryck. Varje skift du skapar inom ditt väsen ger dig tillgång till Skaparens frihet, befrielse och sanning.

Denna sanning finns i Skaparens universum och även inom jorden och din varelse. Föreställ dig att du blev en förkroppsligande av hela Skaparens universum. Du skulle ha tillgång till allt och alla upplevelser av varje varelse på de inre planen och på jorden – varje uppstigningsmästarskap och vibration såväl som själva kärnsanningen hos Skaparen.

Det verkar omöjligt att förkroppsliga hela Skaparens universum i din fysiska kropp, och till viss del är det omöjligt. Men du är en själ. Din själ är inkarnerad i din fysiska kropp. Din själ förkroppsligar hela Skaparens universum och, som en fysisk kropp, minns du allt som din själ förkroppsligar, och det är skönheten i denna jordupplevelse – processen att minnas din själs förkroppsligande av hela Skaparens universum. Som fysisk kropp är det ditt val vilka energier, vilka vibrationer du vill föra fram och uttrycka från Skaparen in i din verklighet.

I din verklighet skapar du en bild av Skaparen och du har full kreativitet att skapa bilden på vilket sätt du vill, och med dina valda energivibrationer. Detta betyder att din uppstigning och din fysiska verklighet är ditt val. Du kommer alltid att vägledas av Skaparen, din själ och guider. Men du har mer fri vilja än du kan föreställa dig som en fysisk varelse på jorden, och eftersom du har så mycket fri vilja, betyder det att du kan skapa ett stort inflytande i din verklighet och i världen. Detta är en stor, en unik och mycket speciell upplevelse, att ha fri vilja att skapa vad du önskar, att välja från Skaparens universum och föra in det i din verklighet.

Det är viktigt att jag påminde er om detta eftersom inom de inre planen och Skaparens universum har Plejadierna, Arcturianerna och Andromedanerna skapat en stjärnport. Den här stjärnporten handlar om inriktning. De väcker stjärnporten och de har programmerat den för att stödja inriktning, och den börjar utstråla ljus, speciellt utvalt från Pleiadierna, Arcturianerna och Andromedanerna. Det är en blandning som bara kan beskrivas som vacker, en vacker inriktning, och du har möjligheten, den fria viljan, valet att ansluta till denna Stargate of Alignment – att låta dess energier strömma in i ditt väsen och påverka ditt väsen positivt. . Det finns ett behov av att inse, när du åkallar dessa energier, att din själ är en förkroppsligande av hela Skaparens universum och att du, som en fysisk varelse, och din själ, i medskapandet, har fri vilja och val som till det du vill skapa i den här verkligheten du lever för närvarande.

Därför, när du hämtar från din själ, energier och uttryck som du vill skapa och manifestera i din verklighet, kan du be Stjärnporten för Inriktning att fullända din inriktning med det som du har valt från Skaparens Universum. Inriktningen som kommer fram från denna stjärnport kommer att vara oerhört ren och den kommer att anpassa er till den renaste vibrationen av er valda manifestation och därför stödja den renaste fysiska manifestationen av ert valda uttryck.

Så, först finns det ett behov av att ansluta till…genom avsikt och val…att ansluta till din själ, var du än väljer att känna igen din själ, din essens inom ditt väsen. Du kanske har idéer om det som du vill anpassa dig till, som du vill manifestera och uttrycka i din verklighet, eller så kanske du önskar att din själ ska ta fram inspiration. Du kan uppnå både genom att sätta avsikter med det som du väljer att ansluta till från Skaparens universum, och även det som är mest lämpligt för dig.

Be sedan Arcturianerna, Andromedanerna och Pleiadierna att anpassa dig till deras Stargate of Alignment. Låt energierna flöda över och genom ditt väsen. Tillåt dig själv att ta emot enormt – du har redan skapat dina avsikter, dina val. Energin kommer att anpassa dig till de aspekter som redan finns inom ditt väsen och i Skaparens universum, så att det finns ett flöde för din manifestation och upplevelse av att vara ansluten till den renaste vibrationen av ditt val eller dina val – en känsla av att vara komplett, sammankopplad, balanserad, helhet. Tillåt dig själv att uppleva detta och ta dig tid att överväga dess inverkan, för dess inverkan kommer att vara olika och varierande för var och en av er.

Njut av den här tiden att experimentera med anpassning.

Jag är ärkeängeln Metatron. Jag tackar dig.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *