Den Galaktiska Familjen via Suzanne Lie, 11 februari, 2017

Den Galaktiska Familjen

via Suzanne Lie

11 februari, 2017

Att finna lugnet mitt i allt kaos

 

Vänligen kom ihåg att en förändring alltid föregås av kaos, eftersom ni måste avlägsna den tredje-dimensionella matris som låter kaos ta fäste inom medvetandet hos dem som fortfarande är fångna inom 3D-Matrisen.

Förenta Staterna, som var menat att vara den huvudsakliga skådeplatsen för den planetariska uppstigningen, befinner sig just nu i stort kaos. Inom detta kaos stiger de som eftersöker makt över andra fram, för att få igenom sin sista ståndpunkt mot det inkommande Ljus vilket endast de som har funnit sin egen Makt Inombords kan upptäcka.

Makten Över Andra kämpar mot dem som lever genom sin egen kraft inombords. Makten Över Andra har inget andligt stöd, eftersom den går tvärs emot Gaias inneboende femte-dimensionella medvetande. De som lever enligt Makten Inombords är fria från 3D-Matrisen och befinner sig i en pågående process där deras medvetande sammansmälter med deras femte-dimensionella och multi-dimensionella SJÄLV.

Å andra sidan kan Makten Över Andra endast sammansmälta med 3D-Matrisen och det Lägre Astrala Planet. 3D-Matrisen och det lägre, fjärde-dimensionella Astral-Planet är endast förbundna med Gaia via 3D-Matrisen. Denna 3D-Matris konstruerades för att stabilisera Gaia efter att förstörelsen av Lemurien och Atlantis nästintill ledde till att Hon ramlade av Sin planetariska axel.

Denna 3D-Matris tjänade till att hjälpa Gaias helande på samma sätt som ett gips på en människas brutna arm hjälper till med armens läkning. Men om en människa bryter sin arm och bär sitt gips långt efter att armen har återställts, så skulle det i hög grad äventyra armens framtida hälsa.

På samma sätt har Gaias kropp i tillräckligt hög grad blivit helad så att Hon inte längre behöver denna 3D-Matris för att ”fångas upp” innan hon ramlar av sin utsedda position i sin omloppsbana runt Solen.

Tack vare den underbara hjälp som Gaia har fått av sin systerplanet Venus, så väl som sin Galaktiska Familj från Plejadernas, Sirianernas och Arkturiernas Råd, så har Gaia helats tillräckligt för att nu kunna släppa taget om sin 3D-Matris och återvända till frekvensen av sitt femte-dimensionella Själv.

Men Illuminaterna som utgör Makten Över Andra, vilka till stor del är ansvariga för Gaias ursprungliga skada, kämpar för att upprätthålla 3D-Matrisen. De vet att Gaias inneboende femte-dimensionella frekvens är alltför hög för dem för att de ska kunna bibehålla sitt fäste till och sin makt över Gaias tredje-dimensionella version av verkligheten.

På grund av att de som lever enligt Makt Över Andra endast kan fästa sig vid Gaias Tredje och Lägre Astralplan, spyr de ut rädsla och makt över andra till den tredje-dimensionella matrisen, som är det enda område av Gaia som de kan kontrollera.

Trots de mörkas försök, eller ni kanske kan kalla dem ”de förlorade”, är det under tiden nu dags för att Gaias frekvenstakt ska höjas till femte-dimensionens resonans. Vi tar nu ett ögonblick för att dela med oss till er vad vi menar med ”femte-dimensionens resonans”.

Var och en av Gaias dimensioner har en inneboende vibrering av protoner runtom elektroner – manligt utflöde av energi runtom kvinnligt inflöde av energi. Den tredje-dimensionella matrisen skapade ett energifält runtom Gaia så att fotoner kunde förlångsammas för att dämpa Gaias fall från sin ursprungliga multi-dimensionella matris till hennes tredje-dimensionella matris.

På detta sätt fungerade den tredje-dimensionella matrisen som ett ”frekvens-nät” så att Gaia inte skulle kunna falla ner i någon frekvens lägre än den tredje-dimensionen. Men Gaias ”fall” kopplade bort Hennes planetariska förbindelse till Sitt inneboende multi-dimensionella planetariska Själv.

Allteftersom Gaias frekvens blev lägre och lägre, stängdes många av Hennes femte-dimensionella portaler, eftersom de inte kunde fungera i en så låg resonans. Dessa portaler var mycket viktiga, för det var genom dessa portaler som den fulla styrkan av multi-dimensionellt Ljus kunde komma in Hennes planet för att låta Gaia återhämta sig.

Lyckligtvis började många medlemmar av Gaias Galaktiska familj ta sig inkarnationer som människor på hennes planet, med avsikten att öppna upp Gaias ursprungliga femte-dimensionella portaler. Dessa femte-dimensionella portaler var livsviktiga, för de säkerställde att ett konstant flöde av Multi-dimensionellt Ljus direkt kunde flöda till Gaias kärnkristaller.

Det var viktigt för det multi-dimensionella Ljusflödet att kunna ta sig direkt till Gaias kärnkristaller, för om det Högre Ljuset hade gått direkt till Gaias 3D-Matris, som tjänade som ett gips för hennes skadade planetariska kropp, så skulle hon inte kunna bearbeta och assimilera de högre ljus-frekvenserna.

Om en människa under en längre tid hade ett gips på sin arm, så skulle armen inte kunna bära tyngden av att lyfta och bära tunga objekt. De nervbanor som gick genom den skadade armen och in i handen skulle ävenså behöva rehabiliteras innan handen skulle kunna återuppta sina tidigare uppgifter.

För att Gaia skulle kunna återgå till Sitt ursprungliga femte-dimensionella, samt bortom, Planetariska SJÄLV, behövde hon all tid alltsedan Hon nästintill ramade av sin axel under Atlantis fall, för att helt och hållet kunna hela Sitt Planetariska Själv.

Mörkrets styrkor är medvetna om detta faktum. De är också medvetna om att de inte förmår genljuda till den femte-dimensionen. Därför gör de allt de kan för att sprida rädsla. Vad de inte inser är att inom vissa områden av Sin Planet, har Gaia redan tagit sig till Sitt fjärde-dimensionella och bortom, Planetariska Själv.

Därför måste mörkrets styrkor bli kvar på 3D-Matrisen, eftersom de inte kan tolerera det femte-dimensionella Ljuset. Den femte-dimensionens resonans gör att de mörkas hjärnor arbetar alltför fort och deras hjärtan slår alltför snabbt.

När detta sker, blir deras tänkande felaktigt och deras emotioner blir så fulla av fruktan att de börjar hamna ur balans till och med i relation till den tredje-dimensionens Matris, till vilken deras resonans har fängslat dem.

Därför sitter de fast i den tredje-dimensionen, för deras hjärnor har ingen förståelse för femte-dimensionen och deras emotioner kan inte tolerera den Villkorslösa Kärlekens frekvens.

Vi inser att det för många av er på Jorden, förefaller som om mörkret har kontrollen. Men eftersom man inte kan varsebli något som man inte kan uppleva, så har dessa mörka kommit till slutet av sina varseblivningsförmågor.

Med anledning av sitt val att leva via ”Makt Över Andra”, förmår de inte varsebli den femte-dimensionella verklighet som ett flertal av våra Uppvaknande kan njuta av. Vidare, eftersom man inte medvetet kan uppleva något som man inte kan varsebli, är de Mörka inte medvetna om att en högre-dimensionell verklighet existerar strax bortom deras varseblivningar.

Å andra sidan återfår de som håller på att Uppstiga nu sin inre ursprungliga kraft som hade blivit dämpad av rädslan för det som har spytts ut i deras verklighet.

I Kalifornien har Gaia fått genomlida en lång period av torka. Men nu har Kalifornien återhämtat sig och det som har dött och gulnat har nu blivit återfött och har återgått till det som är grönskande grönt.

Det som Gaia talar om för mänskligheten genom denna djupa healing av Sitt land, är att oberoende hur svårt det blir, så kan bara tillräckligt vatten, ”emotionellt stöd” och en klar himmel, samt ”kärleksfulla tankar” vända en negativ situation till en positiv situation som är fylld av nytt liv.

Ni, Gaias Uppstigande medlemmar, är varelser av Villkorslös Kärlek för er kära planet, så väl som inom ert eget Enhets-Medvetande. Ni är också medvetna om er intima relation med Den Violetta Flamman för att villkorslöst kunna älska och transmutera mörkret till en Ny Gryning.

Ofta är det mycket lättare att vara arg på och rädd för mörkret. Men ni har en multi-dimensionell förmåga att hela mörkret med er egen Villkorslösa Kärlek och Violetta Flamma.

Å andra sidan har mörkret redan förlorat sin strid för att inta Jorden, för hon, Gaia, skalar av sig sitt tidigare behov av sin tredje-dimensionella Matris för att återvända till Sitt ursprungliga, multi-dimensionella planetariska Själv.

Vi vet att ni kommer att följa med henne, eftersom vi kan se ert ständigt utvidgande Ljus. När ni delar med er av ert utvidgande Ljus med älskade Gaia – planeten på vilken ni har valt att ta detta förkroppsligande, så kommer er inneboende Villkorslösa Kärlek och Violetta Flamma i hög grad hjälpa Gaia med Hennes planetariska Uppstigning.

Vi, er Galaktiska Familj, tackar er för allt som ni gör för er planetariska Moder. Vi, kollektivet för ALLA era högre-dimensionella själv, hjälper SAMTLIGA av våra som finns på Jorden, och som har utvidgat vår essens från våra Rymdskepp, vår Hemvist och vår myriad högre-dimensionella verkligheter för att hjälpa ER, Gaias medlemmar.

Vi sänder er våra välsignelser och vår hjälp. Allt vi ber om är att ni kallar på oss, så kommer vi att finnas där, eftersom vi redan finns hos er. När allt kommer omkring, vi skulle inte kunna lämna er, för:

VI är NI i en högre frekvens av verkligheten.

Välsignelser från er Galaktiska Familj och

Vi tackar er för allt som ni gör för er Planetariska Moder.

 

 

Finding the Calm in the Midst of Chaos–Galactic Family through Sue Lie

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...