De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 23 maj, 2024

 

De Himmelska Vita Varelserna med Natalie

Hälsningar magnifika ljusfyrar, vi är de Himmelska Vita Varelserna. Vi kommer fram med vår vibration av himmelsk lycka. Det är vårt syfte att väcka lyckans energi inifrån ditt väsen; att föra fram Skaparlycka in i din verklighet så att du kan uppleva Skaparens kärlek, uppfyllelse, frihet och det Gudomliga flödet från Skaparen.

Idag vill vi prata med dig om att komma åt och fastställa din egen sanning. Vi har en fråga till dig som vi vill att du ska fundera över. När du ber om vägledning, vem ber du om vägledning? När du får vägledning, vem delar denna vägledning med dig?

Låt oss förklara våra frågor ytterligare. När du söker din sanning/din essens/din gudomliga visdom/din inre kunskap, är det viktigt att be inom dig om vägledning/för intuition/för bekräftelse. Du kan be din inre närvaro att dela med dig av lite vägledning eller intuition om en viss upplevelse, val eller beslut, och du kan få din intuition/din vägledning. Du kan få en vision eller en förståelse.

Vi de Himmelska Vita Varelserna inbjuder er att börja fundera, vem ber ni till och vem erbjuder svaret? Detta kan vara något som du redan förstår helt, eller kan det kräva lite finjustering.

När du ber om intuition eller vägledning inom ditt väsen, ber du bara inom dig? Ber du till dina guider, din själ, ditt hjärta, Skaparen inom dig?

När du ber om vägledning, vet du vem du ber till, vilken aspekt av ditt väsen?

Du kanske redan vet, eller så kan det vara en upptäcktsresa för att avgöra vart du riktar den frågan. Det är samma sak när intuition kommer. Kanske går du eller kör bil eller läser, och plötsligt kommer intuitionen till dig. Var har den intuitionen kommit ifrån?

Kom det från din själ, själsgrupp, Skaparen? Kom det från ditt ego eller dina känslor? Var det en slumpmässig tanke i ditt sinne?

Vad upplevde du känslomässigt när du fick den insikten eller den där intuitionen? Vi kommer med dessa frågor till dig och inbjuder dig att överväga att be om intuition och ta emot intuition. Vi önskar att du finjusterar dina energier och din inriktning så att du vet exakt vilken aspekt av ditt väsen du ber om vägledning och vilken aspekt av ditt väsen som erbjuder vägledningen, så att när en tanke kommer in i ditt sinne, vet du precis att det är från en gudomlig källa som tjänar dig, snarare än din känslokropp eller din mentala kropp eller sinne.

Det är också viktigt att erkänna att när du ber och när du tar emot är ditt tillstånd också viktigt. Om du är bekymrad eller orolig eller ängslig kommer detta också att påverka din fråga mer och ditt mottagande av intuition. Om du är i frid eller har tillgång till en vibration av frid, är det mer sannolikt att du får information och vägledning som kommer att tjäna dig.

Det finns inget fel eller rätt svar på vem du ber till och vem som delar intuitionen med dig, men vi vill skapa en renare, tydligare anpassning och en större kunskap inom dig så att när du får vägledning eller när du ber om vägledning du får den högsta potentialen för din varelse och din verklighet.

På detta sätt kan du börja en resa och tillåta dig själv att bestämma dig för att fokusera på vart du riktar frågorna; från vilket utrymme du riktar dem inifrån ditt väsen, och varifrån vägledningen flödar.

Detta kommer att vara en process av försök och misstag när du börjar utforska och upptäcka. Du kanske inser att du har pratat till ditt sinne, eller så kanske du inser att du har pratat med Skaparen inom dig. Du kan behöva ändra saker och justera. Du kanske måste fundera över, vilken är den bästa energin och den högsta potentiella energin för mig att få kontakt med för att ställa frågor och få vägledning?

När du utforskar detta inom din varelse kommer du att veta vad som känns lämpligt eftersom det kommer att fylla dig med en känsla av välsignelse/av lycka/av frihet/av lätthet, och du kan börja fundera, när du ber om vägledning, varför du ber eller från vilket utrymme. Ber du för att du känner dig rädd?

Ber du för att du känner dig nöjd men önskar bekräftelse? Ber du för att du känner dig förvirrad?

Det kan vara värdefullt att först transformera dessa energier. Om du känner dig förvirrad, be att få kontakt med vibrationen av klarhet i ditt väsen. Om du känner dig rädd, be att få kontakt med modets vibration och sedan, från det utrymmet, börja be om vägledning.

Vi inbjuder dig till att begrunda, utforska, undersöka, bestämma och resa.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, är närvarande för att stödja er. Vi älskar er villkorslöst.

Vi är de Himmelska Vita Varelserna. Vi tackar er.

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *