Mormor Anna via Natalie Glasson 11 juni 2021

 

Mormor Anna via Natalie Glasson 11 juni 2021

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Original källa: Sacred School of OmNa

Hälsningar, namaste, välsignelser, jag är mormor Anna. Det är en glädje att vara i er närvaro och ta fram min vibration och sanning i er medvetenhet och verklighet.

Har du någonsin tänkt att du är ett uttrycksväsen? Du är en mottagande varelse; du är en varelse av flöde. Ett av dina huvudsyften i existensen på Jorden är att vara medvetet medveten om energin som flyter från din varelse och vad du skapar med den. Det är att vara medvetet medveten om vad du tar emot, vad du tar med och drar in i din kropp, varelse, själ, dina chakran, tankar, känslor, varje aspekt av din varelse och din verklighet. Det är ditt uppdrag och syfte att vara medveten om detta flöde och hur du är i centrum för detta flöde.

DU ÄR ANKARET

Du är Skaparens ankare. Du är ankaret för detta tvåvägsflöde. När du medvetet är medveten om den energi du uttrycker och den energi du får börjar du dansa med Skaparen och med dina Skapelser när du manifesterar dem inifrån din varelse och din verklighet.

Jag uppmanar dig att överväga vad som händer i din verklighet som kanske är obalanserat, som du inte är nöjd med eller är orolig för, som du vill skifta eller ändra? När du tänker på något som kan hindra dig eller uppta ditt sinne, låt dig erkänna:
Vad förankrar jag i den här situationen? ”Vilka energier tillåter jag att flyta genom mitt väsen från Skaparen eller helt enkelt från mitt sinne, från mina känslor? Vilka energier får jag? Vilken energi får jag från Skaparen, från omvärlden, från mina situationer, mina upplevelser? Vad tar jag emot? Vad uttrycker jag?

Därför, vad är jag? Vad förankrar jag? När du erkänner detta börjar du förstå hur du är närvarande i världen, hur du är närvarande i din fysiska kropp och hur du är närvarande i din verklighet. Således kan du skapa ett skifte.

Du kan också fråga dig själv:

Vad vill jag förankra istället? Vad behöver jag förankra för att göra den nödvändiga förändring, transformation eller skifte som jag önskar? Eller vad behöver jag uttrycka från Skaparen genom min varelse? Vad behöver jag få från omvärlden och från Skaparen? Därför, vad är jag, vad förankrar jag? När du tillåter dig själv att känna igen vad du behöver förankra, vad du behöver vara i det ögonblicket, i situationen, börjar du erkänna och skapa en förändring på så sätt och skapa dig själv som ett ankare för en ny energi. Ett ankare för en ny aspekt av din varelse och sålunda kunna släppa det som inte längre behövs. Du är närvarande, jordad, förankrad på ett nytt sätt. Du är närvarande, jordad och förankrad på ett nytt sätt som Skaparen. Detta är något jag uppmuntrar dig att utforska de närmaste dagarna. Det är en otroligt enkel process och ändå kan den förvandla din verklighet och dina upplevelser såväl som transformera din utförandeform, hur du agerar och reagerar inom din verklighet och uppstigning.

När du erkänner dig själv som ett ankare i varje ögonblick av din verklighet och uppstigning, tar emot energi från Skaparen, uttrycker energi från Skaparen, uppmuntrar jag dig att begrunda detta. Inse att de alla är desamma, det är samma process och ändå kan du känna dig själv andas in, ta emot energi inifrån din varelse och stråla utåt och på så sätt uttrycka och utstråla Skaparen. Ta emot gudomlig energi från Skaparens universum, från dina guider och för in den i ditt väsen, till din utförandeform. Stråla ut Skaparens energi, andas in Skaparens energi. Vi kan se att det är ett flöde, det är en process och även om vårt perspektiv är något annorlunda är processen densamma. När vi tänker på att uttrycka Skaparen och när vi tänker på att ta emot Skaparen är det fortfarande en bra idé att erkänna dessa två aspekter eftersom vi jordar två energinivåer. Vi frambringar en förhöjd vibration med varje uttryck och med varje mottagande. Vi låter hela vårt väsen ta emot, uttrycka och förankra. Vi involverar vår helhet och vår fullständighet i denna process och det är vad som behövs i detta ögonblick. Det är väsentligt och viktigt för oss att erkänna vår helhet och fullständighet, och oavsett vad vi gör är vi i ett utrymme av helhet och fullständighet hos Skaparen. Vad vi än gör, tänker eller känner kommer vi från det helhetsutrymmet, den ultimata helheten och den fullständiga vibrationen hos Skaparen, detta är väsentligt på jorden just nu.

Det är viktigt att komma överens med dig själv som ett ankare och fråga dig själv i meditation, vad betyder detta verkligen för mig? Vilken övning, meditation eller tankeprocess gör att jag verkligen kan förkroppsliga att jag är ett ankare för Skaparen och förankra mig till Jorden i Skaparens energi? Detta är något helt personligt för dig att erkänna, förstå och utforska. Vilken övning, vilken tankeprocess, vilken meditation, vilken teknik gör att du verkligen kan erkänna dig själv som ett ankare för Skaparens energi? Det kan vara något som kommer in i din medvetenhet, det kan vara en teknik som du är medveten om eller en läkningsprocess som du är medveten om. Det kan vara något du gör för dig själv, och kanske arbetar eller skapar tillsammans med någon annan. Det kan vara att gå, springa, det kan vara träning, vad det än är, så är det mycket viktigt att du erkänner den här processen nu och att det finns något du kan göra för att verkligen öka din medvetenhet om dig själv som ett ankare. Det finns ett behov för dig att ha perspektivet i ditt sinne för att du verkligen ska existera som, förkroppsliga och vandra på Jorden som ett ankare för Skaparen så att allt du gör, tänker och känner kommer från kunskapen och förståelsen att du är ett ankare för Skaparens ljus. Du närmar dig sedan allt du är och allt du skapar utifrån denna kunskap om att vara ett ankare. Du drar in mer och mer ljus i kroppen, fler och fler vibrationer och höga frekvenser. Som en lotusblomma i det fysiska, din fysiska kropp, dina chakran, ditt sinne, dina energisystem, börjar alla dina känslor öppna sig och du blommar. Du blir ditt uppstigna mästarjag på Jorden genom denna förankrings- och jordningsprocess eftersom du inte bara säger till dig själv, inte bara till Skaparen, utan till världen att du är ett ankare för Skaparens energiljus, sanning och kärlek.

Detta skapar en möjlighet till stor expansion, en stor öppning i din varelse, som en fysisk varelse på Jorden. Därför kommer andliga energier, din andliga aspekt, ditt andliga mästarjag fram eftersom du skapar denna öppning, du skapar en mycket stark och kraftfull grund. Du tillåter dig att öppna och bli din sanning. På många sätt kan vi tänka på det eftersom det inte finns något som står i vägen för dig, du är ett ankare, du tar med dig dessa energier i din varelse till Jorden, till din verklighet. Allt inom din varelse öppnar sig, din intelligens öppnar sig, din intuition öppnar sig, varje del av din varelse börjar öppnas, för att uttrycka och ta emot detta Skaparens flöde och du förankrar ytterligare. Du blir Skaparen på Jorden. Inte bara erkänner du det här, du förkroppsligar det verkligen och du upplever det.

Jag är ett ankare.

Jag är ett Skaparankare.

Jag uppmanar dig att bekräfta detta för dig själv under de kommande dagarna:

”Jag är ett Skaparankare. Jag är ett ankare för de Gudomliga energierna och jag skapar tillsammans med Skaparen i det fysiska.

Detta betyder genom din fysiska varelse, uppfattningar, uttryck, mottagande, attraktioner, genom medskapande, manifestation, allt Jag är och Skaparens sanning. Föreställ dig själv på det här sättet, hur kommer andra att uppfatta dig nu? Inte för att det spelar någon roll hur andra uppfattar dig, men det jag säger är att andra kommer att inspireras. Du kommer att vara en stark grund för Skaparens ljus. Detta kommer att vara magnetiskt, det kommer att inspirera, det kommer att uppmuntra andra att vara desamma i din närvaro, inte att du kommer att väcka någonting inom dem eller att du kommer att påverka dem. De kommer i din närvaro att uppleva detta flöde att du är ett ankare, att du är så starkt jordad i ditt andliga jag och i Skaparens vibrationer att de inte kan låta bli att öppna upp och bli deras sanning. Det handlar inte ens om att styra din energi; det handlar bara om att du är närvarande som ett ankare. Det kommer att transformera så mycket inom din värld, inom din verklighet, inom Moder Jord och hela världen, det är oerhört viktigt i detta ögonblick.

Erkänn dig själv nu som ett ankare och låt dig inse att detta är din väg framåt. Låt dig själv erkänna vad du blir, hur du blir, på vilket sätt agerar du och reagerar. Försök inte gissa, låt det bara vara, så kommer du att se dig själv förändras, du kommer se dig själv bli något så fantastiskt, bortom din fantasi. Jag litar på dig och jag är närvarande för att stödja dig och hjälpa dig i varje ögonblick.

Du är ett Skaparankare.

Jag älskar dig alltid.

 

Jag är Mormor Anna

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...