Ärkeängeln Michael via Meredith Murphy, 29 januari

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 29 januari 2016
via Meredith Murphy
ATT VÄLJA ETT SJÄLFULLT LIV

Hej, Ni Vackra Varelser!
Idag vill vi verkligen uppmuntra er att tillåta er att återuppfinna er själv … kanske är det ett enkelt sätt att säga det.
Vi har lagt stor tonvikt på nyttan av att inte identifiera sig med era omständigheter eller er situation, och dessutom inte ens identifiera sig med er specifika, tydliga mänskliga erfarenhet i detta liv. Idag vill vi ta den uppfordran ännu längre och anmodar er att verkligen välja, vid denna tid i ert liv, att byta till ett själsfullt levande.

När en person stiger upp expanderar den medvetna upplevelsen av unionen inom alla aspekter av den varelsen. När en planet stiger upp finns det också en expansion av den medvetna upplevelsen av unionen inom allt liv i planetfältet. Var och en av er är uppstigande. Som en helhet inom den här galaxen, som ett planetfält, genererar ni en drivkraft för fred.
Fred skapas genom harmoniska vibrationsuttryck. Tänk på det ett ögonblick. Harmoniska vibrationsuttryck. Tänk på en otrolig symfoni, ett vackert musikstycke som ni har hört. Tänk på det harmoniska vibrationsuttrycket som ni upplever i utvecklandet av en symfoni.
Vad tycker ni? Det är som en dans, är det inte? Det finns tystnad. Det finns ljud. Det finns tillfällen då det är mycket mer ljud. Det finns tillfällen då det är mycket mindre ljud. Ibland tar vissa instrument ledningen. Ibland tar andra instrument ledningen. Ibland blir det skenbara misstag. Ja det är sant. Det är mindre tydligt ibland men det är sant. När ni tänker på det, inse att harmoniska vibrationsuttryck är inte samma vibrationsuttryck. Även om vissa aspekter av symfonin kommer att upprepa vissa teman, är allt annorlunda. Allt förekommer i en annan tid-rum-plats. Det finns olika nyanser på det. Fred är harmoniska vibrationsuttryck, inte samma värdefulla uttryck, utan harmoniska.
För att fred skall ske individuellt och som ett planetfält krävs ett släppande av det som förvanskar upplevelsen av rent uttryck. Var och en av er måste komma in i en harmoni i första hand, med allt vad ni är. Detta gör ni genom att känna.
Det finns alltför många aspekter av ert väsens fullhet, för att ni medvetet kan veta om dem alla och intellektuellt använda ert sinne för att försöka harmonisera. Detta är en känsloupplevelse. Detta gör ni genom att komma in i större andlig kontakt och komma i andlig kontakt oftare. Ni vet när ni är i andlig kontakt, genom er frekvenshöjning och er frekvenshöjning framgår av det känslomässiga tillståndet av er varelse.
Ju mer ni kommer i harmoni med allt som ni är, och ni vet detta genom att ju mer ni mår bra, riktigt, riktigt bra, desto mer återinför ni det gudomliga flödet inom er.
Ju mer ni låter själen flöda in er medvetenhet och genom direkt handling och sätt att vara, strömmar den energin in i världen, in i planetfältet. Planeten stiger upp, sammansmälter och harmoniserar alla energier inom planetfältet. Det innebär också att det inkluderar er. Planetfältet bistår er uppstigning individuellt. Planetens uppstigning drar er vidare till er egen uppstigningserfarenhet och stödjer det på djupt uttrycksfulla och kunniga sätt.
Ju mer ni avsiktligt tar tid till att sammansmälta med planetfältet i ett stigande tillstånd och ert eget fält, desto mer främjar ni er egen andliga inriktning, och desto mer kan ni hjälpa planeten genom att gå samman i ett tillstånd av enhet.
När ni tar fullt ansvar för er egen energi och skapar större enhet inom er egen helhet, skapar ni mer inflytande och drivkraft inom planetens helhet och ni upplever fler platser i tid och rum där ni är i enhet med planetfältet.
Detta innebär att när ni håller er på, eller ibland även går bortom, planetfältets dominerande tillstånd, accelererar ni den kollektiva uppstigningen. På ett sätt lättar ni på lasten. Ni bringar saker i ert eget fält till harmoni, de saker ni kan bringa till er harmoni, vilket är er egen unika närvaro. Det enda ni kan göra är att bringa er egen närvaro till harmoni, men det räcker.
Vi vill att ni ska inse att det räcker och att ni är tillräcklig. Ni är redan tillräcklig.
Bara tillåt er själv att släppa det som inte är ni och upptäck hur den som ni redan är, verkligen är tillräcklig…. Om ni inte vet detta redan.
När ni gör detta, när ni går in i ett tillstånd av enhetlig harmoni, föregår ni också, på sätt och vis, med gott exempel energimässigt eftersom ni blir strålande och blomstrande. Att vara i en integrerad, harmonisk enhet med er själv och planeten är att frodas.
Ni är redan tillräcklig för att göra detta. Ni behöver inte något. Det är en fråga om att veta att ni är tillräcklig och att tro på det, välja att tro det och släppa allt som säger emot det, vägra att engagera sig i det och istället omfamna er känsla av värde och inneboende värde och öppna upp för att ta emot uppfyllandet av det.
När ni inser att ni är tillräcklig slutar ni göra saker för att göra er mer älskvärd. Alla dessa aktiviteter skapar motstånd och det motståndet, som ni alla bär på i en eller annan utsträckning, börjar lyfta och ljuset flödar fram och återinför ett fylligare spektrum av det gudomliga flödet av er själ, in i er upplevelse.
Själv-kärlek är nyckeln. Även om många säger att kärleken är nyckeln, men av praktiska skäl, vad som verkligen hjälper er är att inse att själv-kärlek är nyckeln.
Själv-kärlek frigör kärlek till allt liv. Själv-kärlek händer inom er. Sanningen är att ni kan aldrig älska andra mer än er själv. Om ni är en av dessa människor som faktiskt tänker: ”Jösses, jag är så snäll mot andra människor men jag tycker att det är så svårt att vara snäll mot mig”, idag vill vi säga, ursäkta, men ni lurar er själv. Om ni tror att ni är snäll mot andra men tycker att det är svårt att vara snäll mot er själv, lurar ni er själv. Först, eftersom alla andra uppenbarligen är ni, så genom att ni är ovänlig mot er själv är ni faktiskt ovänlig mot allt som är. Mindre uppenbart är att ni verkligen inte kan vara mer kärleksfull till en del av er, än ni är till hela er.
Det som typiskt motiverar er drift när ni känner att ni är snäll och kärleksfull mot andra men inte mot er själv, är en önskan om att bli omtyckt och att behaga andra. Med all respekt, vänner, det är inte kärlek.
Vänlighet är alltid välgörande men när det finns en underström av manipulation eller uppgörelsekontroll, när ni vill få en respons eller ännu värre, när ni känner att ni behöver en viss typ av mottagande till ert beteende, kan ni inte kalla det kärlek.
Kärlek är villkorslös uppskattning. Det är det tydligaste, enklaste sättet att trassla ut er från allt som sägs om kärlek och se det tydligt. Kärlek är villkorslös uppskattning och den kärleken är naturlig. Det är naturligt att njuta av hela spektrumet av liv och ni har bara lärt er, att inte njuta av detta genom olika typer av kriterier i er värld om vad som är bra och vad som är rätt och vad ni bör och inte borde vilja.
På en själsnivå, fortsätter ni oavbrutet att villkorslöst uppskatta hela livet och alla former i fokus.
Så då kan man undra … hur kan jag befria mig själv och delta i den stora planetariska kollektiva helheten som en berättigad bundsförvant? Älska er själv mer.
Älska er själv mer. En hel del av de sätt som många av er behöver älska er själv mer på, har att göra med hur ni tar hand om er själv och de val ni gör i ert liv, och om de är i linje med vad ni verkligen vill. Kan ni ge er själv tillåtelse att sluta göra de saker som ni inte vill och sluta känna ett behov av att behaga andra människor eller att försöka få dem att gilla er eftersom ni har gjort saker så som ni tror att de vill att ni ska göra?
Älska er själv mer och sluta komma med ursäkter. Bara gör det.
Ta bättre hand om er själv. Lär er att ta hand om er. Sluta komma med ursäkter och säga att ni inte vet hur ni ska ta hand om er själv. Om ni inte vet hur ni ska ta hand om er själv, lär er hur.
Sluta komma med ursäkterna att ni alltid har varit så här och er familj är så här och alla förväntar sig detta av er. Gör ändringar.
Sluta komma med ursäkterna och säga att de människor ni lever med inte kommer att gilla om ni ändrar er. Vi vet att det är svårt men var modiga och var trogen mot den ni verkligen vill vara, och älska er själv mer och vänta och se vad som händer.
Vi är mycket tydliga här i dag eftersom många av er fortfarande håller er tillbaka från att vara den ni vill, och vet att ni själv är i er framstigande vision av ert ideala uttryck som varelser.
Ni har en känsla, helt klart. Den kanske inte är fullt detaljerad men det finns ett intryck inom er alla om hur ni önskar att ni levde och var. Eftersom det inte är exakt eller ens särskilt mycket likt så som ni lever nu, verkar det långt borta och komplicerat att komma dit.
Detta tänkande hjälper er inte ett dugg så snälla släpp det. Släpp det.
Välj att använda ert sinne på ett välgörande sätt och släpp dessa begränsande idéer, att ni inte kan komma dit härifrån eftersom det verkar långt borta. Ingenting är längre från sanningen.
Tanken att, eftersom ni ännu inte är något så kan ni inte bli det, är ett mycket kraftsänkande sätt att tänka. Även om det kan vara ett välbekant sätt att tänka, kan ni välja att sluta tänka så och börja tänka saker som tjänar er mer.
Ni är gudomliga varelser av ljus.
Ni är enorma och fantastiska varelser i förkroppsligande. Ni är medveten om och ställd i framkanten av den energi som utvecklas på er planet.
Ni har alla nycklarna till ert rike. Detta rike, ert rike, övergår till ett nytt sätt att vara och skapar ett nytt, bredare spektrum som flödar i er galax. Detta rike blir en ledstjärna av ljus och en strålande, blomstrande helhet. Ni är en del av detta och det finns inget stopp på denna drivkraft av kärlek. Det är dit det är på väg. Känn inte ett behov av att dölja de delar av er som är i linje med detta, på grund av att ni är rädd för vad andra människor ska tänka.
Vänta inte med att omfamna er inre kunskap och leva det liv som ropar på er. Gå in i det och låt de saker som inte längre talar till er falla bort, eftersom detta är drivkraften dit saker är på väg i alla fall. Att motstå detta urvattnar er förmåga att få kontakt med allt som ni är och berövar er uppfyllandet av er själ.
Låt det gamla livet lämna med kärlek, med uppskattning, och gå in i den nya världen som ropar på er. Den är här, den är tillgänglig och den är vad ni kom hit för. Ni är stark nog att göra detta och vi är här för att stödja er.

Jag är ärkeängeln Michael.

http://www.expectwonderfulblog.com/2016/01/choosing-a-soulful-life.html

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...