Ärkeängeln Michael via Celia Fenn, 7 februari

 

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 7 februari 2016
via Celia Fenn
Jord-Mästarskap och att Hitta ert Själs-Team 2016

 

Älskade Jord-Familj, när ni nu går in i den andra månaden av 2016, fortsätter energin att vara intensiv och de utmaningar som ni möter i det dagliga livet fortsätter att vara stressande ett tag. Den 2/2, eller den 2 februari, gjordes en kraftfull Tidslinje-justering på Jorden.

Syftet med denna justering var att omkalibrera och justera den Nya Jordens Tidslinje, efter de stora förändringarna under februari 2014 som förde Jorden i linje med den Nya Jordens frekvenser. Vid denna tidpunkt överensstämmer alla Jordens Tidslinjer med den nya hyperdimensionella Tid/Rum-Verkligheten som manifesterar den Nya Jorden.

Den förvirring och kaos som resulterar från dessa tidslinje-justeringar fortsätter att kännas, när de gamla tredje-dimensionella strukturerna fortsätter att falla sönder i hög hastighet, när de ställs mot dessa kraftfulla nya kvantströmmar av energiuttryck. Vi kommer att tala mer om detta senare men först vill vi tala om det underbaraste ämnet, er relation med den nya multidimensionella Jorden under 2016.

Förkroppsliga den Heliga Jorden: Ni är En
Kära Ni, när ni börjar träda in i er kraft som Multidimensionell Mästare av Tid och Rum, förändras er relation med Jorden, liksom ert perspektiv av livet på Jorden. Som med alla saker i Skapelsen är Jorden Helig och fylld med Gudomligt Kreativt Ljus. Många av er har kommit från andliga traditioner som anser att Jorden är en underlägsen omgivning av lidande och sorg, och ni önskar inget hellre än att lämna denna Jord och återvända, ”hem”.

Kära Ni, vet ni inte att ni är ”hemma” hela tiden? Som en Multidimensionell Mästare är Hjärtat ert Hem, och om ni är närvarande i ert Hjärta, då är ni verkligen hemma!

Låt oss förklara detta tydligare. När ni aktiverade er Ljuskropp och ert tretton-chakra-energisystem, lämnade ni det gamla sju-chakra-systemet med sitt centrum i Solar Plexus. Nu är ert ”center”, eller balanspunkt, i Hjärtat, sätet för Guds Kärlek och Medkänsla.

Men när ni går in i denna aktivering, aktiverar ni även Tre-Hjärtan-Systemet där ert eget Heliga och Gudomliga Hjärta riktar in sig med det Kosmiska Hjärtat och Jordens Hjärta. Detta är det Heliga Mysteriet med ”Tre i En”, eller, de Tre som är En. Det är Nyckeln till Uppstigningen och det nya perspektivet för livet på Jorden.

Så ert nya tretton-chakra-system bär de kraftfulla energiflödena från de Gudomliga Heliga Hjärtana, som omfattar ert Gudomliga Hjärta och det hos Jorden. I ert nya energisystem har ni under era fötter Jord-Stjärne-Chakrat, som ansluter er till Jorden och ger er tillgång till era Jord-livstiders Akashakrönikor, och även Jordens Hjärta som pulserar i resonans med det Kosmiska Hjärtat och med ert, och som ger er tillgång till Akashakrönikorna i det Kristalliska Jord-Hjärte-Templet.

Kära Ni, precis som ni är Ett med Andens Gudomliga Ljus och Ljusets Kosmiska Hjärta, så är ni också Ett med Jorden. Jorden är en del av er Multidimensionella Kropp. Den Gudomliga Kreativa Intelligensen finns i Jorden och i alla Jordens Skapelser.

Betänk för ett ögonblick vad detta innebär. Jorden är en Helig skapelse, och Jorden är en del av er! Det sätt på vilket ni uppfattar Jorden och interagerar med Jorden, är också det sätt på vilket ni uppfattar er själv och interagerar med er egen kropp. Ser ni er kropp som en perfekt skapelse av kärlek, eller ser ni den som ofullständig och något som behöver fixas och ändras eftersom den ”inte är tillräckligt bra”?

När ni talar om självkärlek och bemyndigande, betyder det också kärlek och bemyndigande för Jorden, eller Jord-delen av er. När ni älskar och vårdar Jorden, älskar och vårdar ni en del av er själv. När ni gör Heliga Ceremonier för att älska och hedra Jorden, älskar och ärar ni er själv. När ni ser Jorden som en vacker och perfekt skapelse av den Gudomliga Kreativa Intelligensen, är detta hur ni ser er själv.

Kära Ni, ni är inte avskild från Jorden. Detta är en illusion. Ni är Jorden, ett uttryck av Jorden, så länge ni går på Planeten i materiell form i en multidimensionell kropp.

Vad betyder detta för en multidimensionell Mästare? Det betyder att ni har möjlighet att ”förkroppsliga” Jorden, som en del av er Heliga Tjänst till den Gudomliga Kreativa Viljan. Precis som ni kan förkroppsliga Ljus och Ande som Stjärnfrön och Ljus-Krigare, så kan ni även förkroppsliga Jorden, som Stjärn-Schamaner för Nya Jorden. Stjärn-Schamanen följer vägen av tjänande och förkroppsligande av Jorden, drömmer och skapar och håller en vision, samtidigt med att kunna förkroppsliga Ande och Stjärn-ödet.

När ni förkroppsligar Jorden genom att hedra er fysiska kropp och ert fysiska hem, tillåter ni kraftiga strömmar av helande energi och Ljus-Koder att flöda genom er, till Jorden och hennes folk. Om ni gör detta i Helig Ceremoni med meditativ uppmärksamhet och aktiveringar, förstärker ni flödet av energi från det Kosmiska Hjärtat och ert Hjärta till Jorden, vilket skapar ett kraftfullt Heligt Förbund av de tre Hjärtana, som möjliggör kraftfulla skiften av medvetandet.

Och ni kommer att förstå till fullo att Jorden är ”hem”, och att ni kom till Jorden för att hjälpa till med manifestationen och skapandet av ett Trädgårds-Hem för multidimensionella varelser. Medan många på Jorden har glömt sitt uppdrag och deras skäl för att vara här, skall ni, som multidimensionell Mästare, komma ihåg och veta att nu är det dags att hedra den Heliga Jorden som ni hedrar er själv och att hjälpa till att manifestera ”hemmet” eller den Heliga Trädgården på Jorden.

Hitta ert Själs-Team och er Jord-Förfäders-Grupp
När ni kommer in i fullt medvetande om er förbindelse till Jorden och er tillgång till Jordens Akashakrönika, kommer ni att börja känna en magnetisk ”dragning”, eller attraktion, som kommer att föra ert Jord-Själs-”Team” till er. Ni kommer också att börja känna rörelserna av era Jord-”Förfäder” i er kropp och er multidimensionella varelse.

Ert Jord-Själs-Team består av de Uppstigna och Uppvaknade varelser som ni kommer att arbeta med, för att uppfylla er Själs Uppdrag och manifestera den Nya Jorden. Dessa nya Själs-Team kommer att samlas under 2016, för den Nya Början som kommer att inledas vid Lejonets Port i augusti, och kommer att manifesteras under 2017.

Ert Team kommer att vara de varelser, med vilka ni kommer att känna en Själs-Familj-Resonans, och som kommer att stödja er, som ni stöder dem i era uppdrag på Jorden. Ni kommer att känna omedelbart ”släktskap” med dem, och ni kommer att hitta nya möjligheter som öppnar sig, när ni ansluter till att flöda in i nya projekt som bestämts av den Gudomliga Planen och er Själs Öde när ni skapar det.

I denna nya form av Själs-Team-gärning kommer det inte finnas några ”ledare” och ”kändisar”, utan helt enkelt uppvaknade varelser som kommer samman för att arbeta, skapa och dela. Varje individ i ”kretsen” av Teamet kommer att bidra, till det som möjliggörs av den person som sammankallar kretsen. Så andliga utövningar kommer också ändras från ”konsument”-modellen, där ni konsumerar andras idéer och arbete, till en ”deltagande”-modell, där ni deltar i skapandet av heliga aktiviteter för att manifestera en ny Jord-Verklighet.

Men, på ett djupare plan, när ni ansluter till Jord-Hjärtat och med er nya tillgång till den sjätte dimensionen av magisk kreativitet, kan ni börja känna inom er fysiska varelse, rörelserna av ”Nedärvt Minne”. Detta kan vara antingen från det förflutna eller framtiden.

Jordvarelser kommer från många ”raser”, och precis som ni är Stjärnfrön, så är ni också ”Jordfrö”-bärare. Ni bär i er kropp arkiv och minnen från många varelser och många raser, vissa som har lämnat Jorden bara för att återvända i er! Dessa är feerna och älvorna i Europa och Skandinavien, Tuatha de Danann i de Keltiska länderna, de första folken och första nationerna och stam-förfäderna hos ursprungsbefolkningarna.

När ni hittar dessa forntida arkiv och minnen kan de stiga till ytan, så att ni kan ta magiska kontakter med era Jord-förfäder, som kommer hjälpa er att gå på Jorden på ett magiskt och bemyndigat sätt! Ni kan också lockas till er ”Jord-Frö-Familj”, när ni hittar varandra i denna nya multidimensionella verkligheten. Vilken glädje det kommer bli att känna igen varandra och skapa tillsammans!

När ni träder in i Jord-förkroppsligande och Helig multidimensionell tjänst, kommer ni att börja minnas denna del av ert väsen, och ni kommer att dras till dem som delar ert ”arv” av relation till Jorden. Ni kommer att återupptäcka de Heliga Jord-Klaner eller familjer som ni tillhör.

Detta igenkännande kommer inte att vara splittrande, utan kommer att underlätta en övergång till Enhet, i tjänsten för den Gudomliga Viljan och Gudomlig Planen för Jorden, när ni omfamnar er Själ och Fäderne-familjer tvärs över gränserna för Nationer och Raser.

Jord/Himmel-Mästarskap börjar i Hjärtat
När ni träder in i ert multidimensionella Mästarskap blir ni en Mästare av Tid. De gamla och framtida färdigheterna i Tidsresor och Tidsfärder, hålls i den Fjärde Dimensionen av Medvetandet och är förankrat i Hjärtat. Den första ”färdigheten” hos en Gudomlig Skapar-varelse, är förmågan att hålla ”tid” i nuet, och sedan att väva eller forma verkligheter, genom de fantasifulla och kreativa uttrycken hos Själen i den Sjätte Dimensionen.

Som en multidimensionell Tid-Mästare kommer er uppfattning om tid förändras. Precis som det finns många olika verkligheter, så finns det många olika tidslinjer, eller som vi föredrar att kalla dem, Tid-Spiraler.

Det första steget i att bemästra hyperdimensionell tid, är att förstå att i den gamla verkligheten, uppfattades alltid tiden som att den rör sig på ett linjärt sätt från punkt A till punkt B. I den nya uppfattningen eller verkligheten, innehåller hjärtat all tid, dåtid, nutid och framtid. Det är härifrån som den skickliga Skaparen vet hur man aktiverar en Tid-Spiral och skapar en ”berättelse” som firar och hedrar livet på Jorden.

En Mästare initierar en Tid-Spiral när hon eller han börjar ett nytt livsprojekt eller en ny riktning i livet. Denna spiral vecklar ut sig med elegans och skönhet i händerna på en skicklig Tidkonstnär. Det är er gärning att fullända era skapelser och manifestationer, så att de blommar ut i skönhet, harmoni och kärlek.

Kära Ni, rätt väg att initiera en Tid-Spiral, är att börja i Hjärtat med en dröm eller en önskan. När ni aktiverar önskans frö vecklar den ut sig till en väg. Skickligheten ligger i att känna till när fröet öppnas och vägen börjar. När ni sedan flödar in på den vägen, blir förmågan, att göra de val som kommer att hjälpa er Tid-Spiral, i dess manifestationsprocess och samskapande med andra. Att välja rätt ögonblick och rätt personer från er Själs-Klan eller Team, till att vara katalysatorer eller medskapare, är viktigt.

Och när ni går vidare med er manifestation, är det viktigt att inse att utvecklingen inte är linjär. Ni går inte på en linjär bana från nutid till framtid, utan ni virvlar försiktigt till högre uttryck av medvetande och skapande. Ni kan behöva tålamod när ni väntar på att spiralen ska svänga runt och ta er till er manifestation.

Älskade, vet att detta innebär, att vad ni önskar skapa finns inte längs en väg in i framtiden. Det är inte bara bortom räckhåll. Det existerar just nu, och helt enkelt väntar på er, i en högre spiral av kreativt medvetande. Så om ni känner att ni går runt i cirklar är det kanske sant, och allt som behövs är ett skifte i medvetandet för att lyfta er till denna nästa spiral. Ingen mängd av strävan eller kämpande kommer ge manifestation i den Nya Verkligheten.

Bara genom att försiktigt höja ert medvetande genom fokuserad intention, meditation, aktiveringar och tjänande, kommer ni till detta högre uttryck av jaget. Överflöd, Kärlek, Fred och Harmoni finns redan på nästa spiral av Jordens, och er, kreativa resa. Sträva eller kämpa inte, utan dröm, skapa, önska och manifestera, medan ni vecklar ut era spiraler in i högre nivåer av Gudomligt Medvetande.

Ni är en Mästar-Tid-Resande, och en Mästare av Tid-Skapande, i utbildning på Jorden. Ni kommer att minnas dessa färdigheter, tillsammans med ert Själs-Team och era Fäderne-Klaner, när ni bemästrar Jord/Himmel-förbindelsen och skapar en Helig Jord.

Kom ihåg att när Gudomligt Ljus strömmar från Kosmiska Hjärtat till ert Hjärta och in i Jorden genom er, befrias kraftfull magi då en Helig Jord-Ström flödar från Jord-Hjärtat genom ert Hjärta till det Gudomliga Hjärtat, där den möter den nedåtgående strömmen från det Gudomliga Hjärtat. Dessa spiralliknande strömmar av Ljus och Energi vävs till Erfarenhet, Liv och Medveten Evolution på Jorden.

Kära Ni, i er Heliga Gärning och Ceremonier, kom ihåg att arbeta med de Tre Hjärtana och med de starka strömmarna hos Jord och Himmel, när ni färdas i Tid-Spiraler av den Nya Verkligheten och manifesterar en Ny Jord.

http://starchildglobal.com/channels-and-articles/

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...