Den Galaktiska Federationen av Ljus via Jenny Schiltz,

sacredgeometry

Galaktiska Federationen av Ljus

via Jenny Schiltz

19 juli, 2016

En tid för storslagna avslöjanden och omvälvningar

Idag kommer vi till er för att ge er en större förståelse om det som sker inom er holografiska verklighet, både personligt och kollektivt. Ni befinner er i en avgörande tidsperiod, en där var och en kommer att göra valet att låta energierna fylla sig och tillföra kraft, eller att tillåta allting förvärra det som håller på att ske. Det inkommande ljuset Är helt enkelt. För vissa kommer det att bringa stor kaos, ett avtäckande av masker, och för andra kommer det inte att kännas som om man faller sönder, utan snarare att man får en mer djupgående klarhet om sitt sanna jag.

Det som sker inombords, sker också i världen i stort. Världen där ni bor, ert hologram, förändras och vrider på sig för att återspegla det ni inombords kan känna. I vibrationsmässiga termer kan man uttrycka det som att det ni inombords kan känna, det som återstår att bli helat, sänder ut en frekvens som motsvarar och sedan blir formad inom det kollektiva hologrammet. Tänk på era sociala medier; när ni känner er lyckliga, hoppfulla och glada, så kommer ni att se att andra reagerar likadant. Om ni känner er arga, rädda och bristfyllda, så kommer ni att se att andra känner på samma sätt, och de bekräftar det ni uttrycker. Ni kanske märker att nyhetsinslag når er uppmärksamhet, som exakt bekräftar hur ni känner er. Era sociala medier är bara ytterligare ett lager av det kollektiva medvetandet, som personifierar det som inombords kan kännas. Det är av denna orsak som många väljer att ”koppla bort sig” från alla intryck från media utifrån. Medan det tidvis är klokt att göra så, var medvetna om att det är genom försök och misstag och genom att få möta det som väcker en reaktion i er, som ni växer och blir helade. Förstå, att medan ni på en nivå kan känna en bestämd känsla, så är det som visas för er, något som ligger djupt inom lagren i er själva.

De ljuskoder och frekvenser som strömmar in i er verklighet, är utformade för att lyfta alla slöjor som har hållit er separerade från ert sanna jag. Det är nu upp till er att släppa era uppfattningar om hur ni har trott att saker och ting har förhållit sig. Släpp taget om allt som ni har trott ha varit er väg. Öppna upp till alla möjligheter, i synnerhet de som ni inte just nu kan uppfatta. När ni gör det, kommer föreställningen om er verklighet att smulas sönder och bana väg för de mest storslagna möjligheter. Tillåt er själva frihet att uppleva denna mirakulösa tid, utan behov av att ändra på eller beteckna den som bra eller dålig. Upptäck var ni har förändrat era tankar och drömmar för att passa in i det som ni har fått höra att var verkligheten. Inse i stället att det är en verklighet som kommer att vridas och skifta enligt ert skapande. När ni gör er av med sömnens slöjor, kommer ni att upptäcka att det som ni skapar är en version av er själ, er skapelse kommer att vara en som består av villkorslös kärlek och glädje.

Precis som ni får se var denna dissonans finns inombords, vad det finns områden som behöver helas och fyllas med ljus, så kommer även alla andra runtomkring er att bli visade det. Detta kan förefalla kaotiskt, men förstå att det är nödvändigt för allt som inte befinner sig i harmoni, att bli synligt. Varje människa måste medvetet välja sin reaktion. Den mask som var och en bär, de sätt på vilka de har identifierat sig själva, blir nu avlägsnade. Det är utifrån denna plats som var och en kan ha ett val, man kan se lagren för vad de är, eller så kan man klänga sig fast vid dem, tills man inte längre har något val. Se allting i livet som ett verktyg för att centrera och hjälpa er att minnas er själ. Ni utmanas i alla saker att se genom slöjorna i hologrammet och att välja kärlek. Enkelt uttryckt innebär kärlek att ni kan se genom tätheten och dualiteten till den högsta källan och att ni kan reagera från er plats av förståelse.

Under denna tid av omvälvning kommer mycket att avslöjas, falla sönder och splittras, för att kunna släppa in ljuset och släppa ut sanningen. Tillåt allt som inte ärar er själ att helt enkelt passera er och när ni gör så, kommer ni naturligt att dras mot de frekvenser som gör det. Tillåt er kropp att vara er vägledare när var och en av er stiger i frekvens, det som inte är i harmoni kommer att förorsaka stort obehag inom er kropp. När detta sker är det er chans att se vilka övertygelser och mönster som uppstår, så att ni ska kunna välja annorlunda.

Vi är den Galaktiska Federationen av Ljus och vi ärar er högt.

 

Konversation med Rådet av Ljus:

Jag: Denna tid av omvälvning, demaskeringen som ni kallar den, inkluderar den även regeringen, vård- och det finansiella maskineriet?

Rådet: Vad du måste förstå, är att de maskinerier som du talar om, alla blir kontrollerade av människor som är en representation av det kollektiva medvetandet. När varje människa helas inifrån, så gör dessa representationer det likaså. Alla dessa organisationer kan ses från en positiv och en negativ ståndpunkt. Det är varför det är viktigt för varje människa att tillåta en förändring att ske med dessa organisationer. Om man ständigt har en negativ uppfattning, så kommer det fortsätta vara negativt. Men om var och en av er ser godheten som bor i allting, ger ni näring till denna aspekt och förmår skapa nya sätt att vara, vilka inte domineras av rädsla och kontroll.

Förstå att allt ljus, områdena i ert personliga och kollektiva liv, som inte verkar representera detta, helt enkelt behöver mer ljus som strömmar in till det. Var och en av er är kraftfulla varelser som kan hela, helt enkelt genom att se allting i det högsta möjliga ljuset.

Jag: Nyligen blev jag visad, att när det i kroppen dyker upp ett problem, som till exempel magsmärta, man till området ska föra in högsta möjliga ljus från källan. Detta ljus finns överallt runtomkring oss om vi väljer att se det. Det hjälpte mig verkligen när jag häromkvällen hade halsbränna.

Rådet: Ja, det är ett koncept som kan tillåta människor att hela sig själva och världen. Det är det som menas med att upprätthålla ett utrymme. När man kan se allt utifrån det högsta ljuset och föra in ljus i alla områden som verkar ha en brist, upprätthåller man ett utrymme, som tillåter ljuset att matcha, för att djupa förändringar ska kunna ske.

Jag: Jag blev nyligen visad två jordklot, med en bro som förenade dem. Den ena var av 3:e dimensionens frekvens och den andra var av 5D och bortom det. Mellan jordkloten finns bron för dem som befinner sig i en övergång. Jag blev visad att vissa som har gått över till den Nya jorden, inte helt och hållet har förankrat sig och kan känna sig dragna av den instabilitet som kan upplevas i befolkningen på bron. Kan ni förklara mer?

Rådet: 5D-frekvensen är porten till mycket högre dimensioner och sätt att vara. Vad du blev visad är en perfekt illustration på varför det för varje människa är mycket viktigt att fokusera inåt och inte i en utåtriktat manifesterande. Majoriteten av kollektivet befinner sig på bron, inte helt förankrad i någondera platsen och dragkraften att förbli kvar på de lägre-vibrations-nivåerna är fortfarande väldigt stark. Denna dragkraft kan till och med kännas av dem som har förmågan att uppnå de högre nivåerna, men som fortfarande arbetar på att ständigt kunna upprätthålla dem. Varje människa måste se var de har sina band till de lägre frekvenserna gällande dömande, brist och rädsla. När var och en blir helad, kommer man inte längre att känna dragkraften att återvända till det som är bekant.

Jag: Tack så mycket.

Rådet: Det är vårt nöje att föra ut denna information, eftersom vi kan se er alla i det högsta ljuset.

Jag hoppas att mina frågor har varit till hjälp och att denna blogg finner er välmående. Jag uppskattar verkligen alla som delar denna blogg. Det betyder väldigt mycket. Jag sänder er all kärlek och glädje som vi kan ta emot.

Jenny.

 

 

Join the Facebook page to keep up to date on the energies Channeling the Masters

 

www.channelingthemasters.org

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...