Dikt via Per Beronius, April 19th

Per Beronius

Aha-upplevelsen

”Jordens oro viker
För den frid, som för evigt varar”

Denna gåvans dag
Där slöjan, på mindre än en kort sekund
En gång och för alla, dragits undan

För att aldrig mer
I evigheten komma åter, den har en gång
Och för alla gjort sitt

Den epok är här
Där det Universella spelet, är till beskådande

Du tillåtits att äta
Av ”den förbjudna frukten”

Tillåtits med egna ögon, genom egen erfarenhet
Se in i den Universella mångfaldens dimensioner
Från den lägsta, till den högsta

Liksom, på en helhetens tavla
Som på väggen hänger i din kammare

Där denna nådens, svåra dag
Där miraklet, det närmst obeskrivliga
Du på djupet åter tillåtits erfara, och i sanning veta
Med dina egna mänskliga ögon kan se in
I den verkliga verkligheten

På djupet du har förstått
Det som i evigheter dig förnekats
Allt är Ett, en och densamma

Om än i tidens revir
Barrikader satts upp, mellan de mångfaldens domäner
Som i den Universella helheten, har sin boning

Alla dina mångfaldens frågetecken, du burit med dig
Sedan den illusoriska tidens födelse

Så som av ett trollslag
På ett ögonblick kort, sträckts ut till utropstecken
På djupet du förstått

Allt är möjligt, inget omöjligt
Dock ett ovillkorligt villkor givet

På djupet, du måste i sanning förstått
Och veta

Var skiljelinjen
Mellan kärlekens och rädslans domäner
Sig befinner

Här är det blott den egna erfarenheten
Och inget annat som gäller

På djupet erfara
Genom den egna Golgatavandringen
I den 3-dimensionella världen, som kan vara
Nog så plågsam och svår

Men ovillkorligt nödvändig
För att dra undan den slöja, som sedan tidens begynnelse
Hindrat dig, i den verkliga verkligheten, att se in

Just nu, inget mer om detta att orda
Här räcker inte orden till

Denna
Den Gudomligt ordens gåva
Dig given

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
——————————————–

Du gillar kanske också...