Ärkeängeln Michael via Christine Preston, april 24

ÄrkängelM

 

Ärkeängeln Michael: Flamman av Levande Sanning

Källa: www.NewSunUnity.com

Ryssland är inte en del av den stora komplotten av mörker från Eliten. Ryssarna har utkämpat sitt krig för frihet och för att få bort demoner i sitt rådande politiska system. Det har inte alltid varit perfekt i president Putins regering, men det finns ingen egennyttig dagordning som förhindrar manifestationen av den Gudomliga Viljan på Jorden, som det finns i Västländerna. Detta beror på att Ryssland har letts och påverkats av en Galaktisk walk-in under några år. Denna walk-in är medveten om sin förbindelse med Ashtar Command. Jag har fått lov att uttala mig om detta avslöjande. Det ena landet var inte bättre än det andra, under det så kallade kalla kriget. Tänk på att krig alltid har varit de mörkas attacker på Ljusets söner och döttrar av Gud, i varje nation, på så kallade Ljusbärare, Ljusarbetare, fotfolk (boots on the ground), eller Stjärnfrön. De hemliga ockulta regeringarna i världen är de som drar i trådarna till Illuminatis Elit, och i de valda regeringarna. Bedrägliga medlemmar av Eliten och deras militära gren ingick en allians med negativa enheter, för att kunna uppnå en överlägsen teknik, under åren som präglades av andra världskriget, och de har varit i besittning av hemlig sofistikerad teknik under många decennier, men detta faktum har inte avslöjats, och de har inte heller delat dessa eventuella fördelar med mänskligheten, eftersom deras agenda var avsedd för global kontroll. Trots att den andliga Hierarkin, tillsammans med sina Galaktiska flottor, nyligen tagit tillbaka kontrollen över Jorden och Solsystemet, och negativa utomjordingar har till största delen tagits bort, har Eliten och dess militära arm, Kabalen, haft kvar den ena foten i ett land, och den andra hos sin skapade fiende, för att kunna utföra terrorhandlingar. Det är verkligheten i det som händer, om ni vill veta helheten. Illuminati är ockulta och Satanister. De har haft årtionden på sig med att implementera sina strategier av mörker. De är hjärnorna bakom en plan som består av politiska manövrar, för att orsaka kaos i Mellanöstern och i Västvärlden, som ingår som en del av deras agenda för kontroll, och vi, de andliga väktarna och mentorerna för mänskligheten, låter dem hålla på, eftersom situationen måste utvecklas åt det hållet för att människorna ska vakna upp, reagera på grymheter, och ta ställning, för att få förändring. Den upprensning som måste till, måste utföras av de som inkarnerade av fri vilja, för att göra det. Detta kan inte ske genom era Galaktiska kusiner eller Stjärnsläktingar, på grund av lagen om icke-inblandning. Nu är skördetiden, när själarna väljer om de vill gå Rättfärdighetens väg eller inte. Om de väljer den andra, kommer de att vara kvar i en värld av dualitet, och den tredimensionella verkligheten. När ni ser vad som händer i världen och det sätt på vilket världshändelserna presenteras i media, kan det göra att ni känner att den globala situationen förvärras. Det kan vara det den ockulta Eliten vill att ni ska tro, eftersom de fortfarande styr de flesta medier. Se upp med propaganda som avser kontroll och orsakar rädsla. Innehållet i videoklippet som presenteras av Alcyon Plejaderna, är tillförlitligt. Var medvetna om att det inte finns någon global uppvärmningskris. Det har visats sig att de vill förhindra tredje världen från att bli välmående, och att Afrika är tre gånger större än det visas på de nationella kartorna. Den vetenskapliga kunskapsspridningen om Darwins evolutionsteori är felaktig beträffande genetik och fysik. Den har varit utsatt av konspirationer med planer om en politik, som skulle vara lönsam, och då kommer pengarna. Fast de har spenderat biljoner dollar på kemikaliska spår(chemtrails) och geo-engineering, med ändamål som inte har blivit fullständigt exponerade, men som inte är relaterade till den globala uppvärmningen. Politiska analytiker har sagt att I S I L eller ISIS, är produkten av en Västerländsk konspiration, som fått medel från väst, även om det är mycket mer komplicerat än så. DÄREMOT kan inte en utveckling mot ett tredje världskrig tillåtas, och de flesta kärnvapen har inaktiverats, eller faktiskt tagits bort. Ja, de liksom ”strålade upp”! Det är en fart i denna tidslinje som de ockulta krafterna inte kommer att kunna förvänta sig, eller avfärda: det är Avslöjanden. De är förvånade att det som händer nu är utanför deras kontroll. De exponeras nu för vad de är och vad de gör. Det händer nu. Denna fas kommer att nå en topp då den endast kan explodera i alla riktningar, i massmedia. Vissa människor i maktposition, kan fortfarande öppna sina ögon och inse, att denna agenda från Elitkraften är egennyttig och destruktiv för världen. Frågan angående undanhållandet av sanningen beträffande den utomjordiska närvaron, blir explosionen som kommer att sätta avslöjandena i rörelse, och ge en förståelse för vad som verkligen har pågått. Det kommer så småningom att sättas in i kontexten av den Galaktiska Historien, övertagandet av utomjordingarna samt världens frigörelse genom interventionen från våra Galaktiska familjer, såväl som den Andliga Hierarkin i Solsystemet. Nästa steg i människans omskolning, kommer att beröra frågan om existensen av högre dimensioner, även om idéerna redan finns inom vetenskap och science fiction. Det kommer att bli en förbindelse mellan dem och Himlen av religiösa skrifter. Folk kommer att upptäcka att den mänskliga familjens DNA, manipulerades av genetiker för tusentals år sedan. Så det faktum, att människor inte ens ska behöva dö efter en kort livslängd, och inte heller behöva drabbas av sjukdomar, kommer att innebära ett nytt stort hopp. Det faktum att Solsystemet rör sig genom en del av galaxen, där det Fotoniska Ljuset är mycket intensiv, leder till ett uppvaknande, vilket leder till återhämtning av full medvetenhet hos människan, som kommer att förstås, och detta kommer att börja hända inom några månader, och kommer sedan att expandera. En förändring av livsöden finns vid horisonten. Vi är på väg in i en fas av övergången, som ni vet. De värsta bland de motsträviga kommer så småningom att tas bort, men Gaia älskar dem också, så som hon älskar alla sina barn, som är ovilliga att ge med sig. Hon är dock på väg att låta dem gå, eftersom friheten för många måste återställas.

Ljusarbetare upplever redan nu, mer än flyktiga ögonblick av de lägre nivåerna i den 5:e dimensionen, i sina medvetanden. Vissa är etablerad i det, men den största delen av mänskligheten går igenom den 4:e dimensionen. Det är inte en slump, att de just nu upplever effekterna av Elitens desperata försök, att öka sin tyranniska kontroll över världen, genom alla sätt av politiska utspel. De har medel att göra så, eftersom de äger de finansiella institutionerna. De vill spela ut några fler kort. De kan försöka hävda att Galaktikerna är ett hot, när deras undanhållna sanningar exponeras med utomjordisk närvaro. De har holografisk teknik till sitt förfogande, och kan använda den för att presentera ett falskt invasionsscenario. Dock kommer Avslöjandet att lyfta mänskligheten på stegen av dimensioner och frekvensvibrationer, eftersom informationen är Ljus och vice versa. Så ni förstår, det är därför Avslöjandet spelar en viktig roll i Uppstigningsprocessen.

Aurora Borealis (norrskenet) är nu synligt i delar av världen där det inte tidigare kunnat ses, på grund av elektromagnetiska förändringar, vilka beror på bestrålning av planeten genom fotoniskt ljus. Beträffande hotet om robotstyrning, frågan om transhumanism och huruvida de ockulta satanistiska krafterna kommer att försöka stjäla det mänskliga DNA`t, för superkrafter, kom då ihåg, att miljarder Stjärnfrön och Galaktiska varelser, liksom Uppstigna Mästare, nu är förkroppsligade i mänskliga kroppar. De håller balansen av Ljuset, och kommer att göra dessa onda krafter kraftlösa, genom att omvandla alla system. Eliten är i själva verket skräckslagna för dem, eftersom de har sofistikerad hemlig teknik. Deras illvilliga taktik kommer inte att leda dem någonstans. De har redan robotar som ser ut som perfekta människor, men de förstår att krafterna från Ljuset är mycket aktiva och motsätter sig aktivt dessa ondskefulla krafter, genom åtgärder som tillåts av Kosmisk Lag. Det är så de arbetar från de högre dimensionerna. Om bioteknologi skulle kunna tillämpas för medicinsk användning och huruvida de ockulta härskarna planerar ett scenario, liknande det i filmen The Terminator, med utomjordiska implantat, är svaret på frågan, att nanotekniken inte kan passera när människor fysiskt flyttas in i högre, eller till och med till mellannivåer, i den 5:e dimensionen. Mördarroboten släpptes fri från Pandoras Ask på Maldek, och artificiell intelligens är lika farlig som kärnkraft eller vapenarsenaler.

När det gäller de fanatiker som kommer att blåsa upp sig, beroende på sin fanatiska natur, kommer att lockas till självutplåning av falska hierarkier på astralplanet, som ibland kallas avgrunden. Det finns ett register över ursprungliga Fall av vissa enheter som kallas Nefilim, eller Fallna Änglar, vilkas uppror mot den Allsmäktige drevs av avundsjuka. Det kan jämföras med de mänskliga reptilerna. Deras uppror skapade ett andlig självmord. De skaffade densiteter inom sig med självdestruktiva tendenser. Oavsett om de var inom de astrala planen, okroppsliga, eller i inkarnation, har Illuminati försökt att dra mänskligheten in i sin Dödskult och Helvetet, för att hämnas mot Livet självt, och för att fortsätta ha kontroll. Invånarna i gropen har försökt påverka Ljusbärarna, med tankekraft och med datoriserade psykotroniska vapen, som härrör från Orion och Draco, och som påverkar psyket.

Ni kan be om att få bort kraften från människor med självmordsuppdrag, eftersom de är under inflytande från sådana som har uppsåt att skada, och dessa rekryter från terroristorganisationerna som är beredda att detonera bomberna de bär på, mitt ibland oskyldiga medborgare,.

Det fanns också ett motstånd från Illuminati mot Konstitutionen, det gudomliga dokument som föddes ur hjärtat av Saint Germain. Det var hans dröm att Amerika skulle vara ett exempel för alla nationer, men en infiltration av mörka krafter hindrade detta från att hända. Utmaningen av de mörka skapade svaghet, så att rättvisan och friheten inte har kunnat vinna, under de senaste decennierna.

Ni kan kalla på Elohim för att lysa på varje presidentkandidat (Running for Office), nu inför det kommande valet i USA. Be att Utrikesdepartementet, såväl som Pentagon och CIA, ska vändas upp och ned och skakas om, tills varelser av Ljuset kommer i maktposition, för det är då de kommer att vakna med ett förändrat hjärta, eller att avancerade walk-in-själar kommer på plats. Be att de valda som inte är av Ljuset, aldrig kommer att passera lagstiftningen i programmet. Efterfråga förändringar att manifestera, genom ingripande av den Stora Blå Örnen från Sirius och Legionerna från Merkurius av El Morya. Kräv avlägsnanden, genom aktioner av den Kosmiska Kristus, liksom Ärkeängeln Michaels Legioner av Första Strålen och av Elohim Astrea, av alla individern i regeringarna, i alla nationer, som inte tjänar Ljuset. Den Heliga Elden och den Violetta Transmuterande Flamman kan också åberopas. Kräv manifestation av planen för det rikliga utbudet. Ritningen för det Gudomlig Ödet kommer att manifesteras genom nedstigningen av Ljuskroppen, när ni blivit hjärta, huvud och hand till era Högre Själv. Dessa multidimensionella stöd kan tredubblas i varje ögonblick, hela tiden, tills alla är uppstigna och fria att ta kvantsprång till en 5-dimensionell verklighet.

Jag ber nu att ni alla ska omslutas av en gigantisk pelare av bländande rent Vitt Ljus så att ni kan magnetisera det öde Amerika tillönskas av Saint Germain, liksom den globala freden som önskas av Jesus Kristus, ärkeängeln Michael, Universums Moder, hela himlen och Ljusarbetarna.

De stora förutsägelserna för Jorden, som är en manifestation av den Gudomliga Viljan, kommer att uppfyllas nu! Förseglad i den oklanderliga utformningen av tidslinjer som leder till Uppstigning. Väck kunskapen nu, om all kärlek som aldrig misslyckas med att ge jorden sin frihet! Låt sanningen avslöjas i denna tid av AVSLÖJANDE

Det finns en auktoritet hos Moder Maria och frisläppandet av kosmiska krafter från den Stora Centrala Sonen. Moder Maria förkroppsligar närvaron av Moder Universum och den Kosmiska Jungfrun, som tillkallar full kraft av Solen bakom solen. Den Kosmiska Jungfrun räddar det Universella Människobarnet (Manchild) så han verkar i hjärtat hos söner och döttrar till Gud. Ni kan åberopa er kraft, för att förstöra kraften i de ockulta tyranniska falska hierarkierna. Arméerna av mörkret kommer att falla sönder! De kommer att darra i koppen av den fysiska oktaven, på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Modern kommer att gå igenom slöjan och in i kropparna hos sina barn. Bekräfta därför: JAG ÄR Moder Maria, i hjärtat, huvudet och handen. Jag ber om helgande av Maria i hjärtat hos varje nation. Våra bördor kan lyftas bort av hennes förböner. Det är därför vi säger ”Hell Maria, full av nåd!” Och be att hon ber för oss, Ljusarbetarna. Låt alla få känna uppvaknandets närvaro av det Gudomliga Människobarnets högre medvetande. Låt de Två Strålarna från Tvillingflamman manifesteras i Solens Ring, som är plattform för Kanalen av Ljus, vårt verktyg och väg till manifestationen av Nya Gaia, liksom till Uppstigningen.

Flamman av Levande Sanningen kommer förvandla alla felaktiga begrepp och känslor. De kommer att befrias. Den kommer att manifestera den vetenskapliga innebörden med att få perfekt hälsa, lycka och den gudomliga planen, i era familjer och samhällen. Detta kan manifesteras som en del av Visionen som Saint Germain, El Morya och Rådet från Darjeeling har för världen, med avsikt att återskapa en civilisation med överflöd, vid tiden för förvandling.

Med kärlek och välsignelser till er alla, jag representerar Ärkeängeln Michael som säger: ”Jag är med er”.

Kanaliserat genom Christine Preston

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...