Ärkeängel Michael via Ailia Mira, 5 oktober

ÄrkängelM

Kära vänner,

Djupt inom er, går ni igen, mot födelse. Nya sätt att vara öppnas upp, och ni går in i dem, i ert medvetande med en skicklighet som ni uppnått. Det finns mer klarhet och mer förmåga att ta emot nu. Det finns mer bekvämlighet i att se visionen av ert liv, på sätt som ger er glädje och välbefinnande, utan kritikens negativa röst, eller rädsla.

När ni låter er själva lyfta till en ny känsla av ert själv, skapar ni medvetandet om er identitet på ett sätt som låter mer och mer komma till er. Ni kommer att upptäcka detta i ert fysiska tillstånd, i era känslomässiga responser och mest av allt i idéerna som kommer till er.

Världen öppnar upp sig för er som tror på era drömmar, som omfamnar ert inre vetande och är villiga att leva dem. Världen öppnar sig för er, och uppfyllelsen av överflöd som ni visste var möjligt när ni kom till Jorden blir mer levande och verklig.

Ni går bortom polaritet. Bortom idéer om var ni borde göra och utmattningen av att göra vad ni känner att ni måste göra och samtidigt försöka ge vatten och föda till de kämpande energierna inom er av er sanna form. Ert riktiga liv; det som är ett fordon för er Själ; kommer fram i er inre version.

När ni litar på er själva, lugnar ni ner er. Ni kan leva med mindre stress till och med när ni känner medkänsla för de enorma förändringarna och hur dessa energier spelar ut i världen. Ni känner er centrerade oftare än ni inte gör det, och ni är redo för mer.

Det stämmer – att ni är redo för mer. Ni har byggt en energistruktur som kan ta er till nya riken av Skapelsen som existerar här på Jorden.

Spirits rena linje, vägen till uppstigning, uppfyllelsen av mänsklighetens öde kallar er och er resonans med denna ljuslinje ökar. Andra paralleller kollapsar när ni går i linje med vilka ni verkligen är.

Koncentrationen av er varelse förstärks när ni inte längre stöttar alla alternativen ni borde, skulle, inte kan, inte vill, inte får och det som inte fungerar. När ni inte längre känner behovet att leva i rädsla och ge energi till säkerheten av att göra vad ni blivit tillsagda var ert liv, har ni mer energi och är mer hela. Idéerna om vilka ni är, som höll er i begränsning, släpper nu sitt ankare inom er. Världen reflekterar den transformationen tillbaka till er, genom ökade möjligheter, skönhet, vänskap och den manifesta känslan av hopp inom er.

Hoppet växer. Hoppet och känslan av välbefinnande expanderas inom er. Den mest djupgående indikationen på uppstigning är en växande, mycket verklig känsla att allt är väl och att ni är kapabla. Det är fantastiskat att ni nu vet detta inom er. Ni vet att ni är kapabla även om ni inte är säkra på hur ni ska öppna upp era förmågor. Det är annorlunda nu, oavsett. Ni vet att ni är kapabla till mästerskap och ett liv i glädjefyllt överflöd. Ni vet det.

Det är denna visshet inom er som förändrar spelet för er. Den för er åter i linje med kärleken ni är och öppnar upp fältet av ljus som är ert förkroppsligande och perceptionen inom det, till nya energifält. Denna absoluta vetskap om er inneboende kapacitet är i effekt en nyckel, den öppnar upp korridorer av ljus från er väldighet och genomsyrar er mänsklighet med befriande medvetande och sammanhang.

Integrationen av detta påverkar många av er på ett signifikant sätt nu. Ni kanske känner er  drömmande, yra, förändrade, expansiva, svårt att fokusera, eller på andra sätt, var uppmärksamma på den förändringen, den djupa förändringen som sker och ni är lite i limbo tills ni kommer in i ett nytt tillstånd av homeostas.

Det är det som kommer, kära vänner, en NY nivå av varande, ett ekvilibrium som vibrerar på ett annorlunda sätt och med ett vidare spektrum av er helhet, närvarande här.

Vi ser fram emot samskapandet som kommer att försäkra när ni växer fram. Vi ser er som de gudomliga varelser ni är och förstärker er helhet genom den vissheten.

JAG ÄR Ärkeängel Michael med Rådet av Strålande Ljus och Elohim av Nåd.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...