Saul via John Smallman, 27 april

56

 

Alla har saker och ting begravda eller förnekade som kommer fram

 

Känslan av mänsklighetens Enhet förhöjs inom miljoner av människor över hela planeten, och när den så gör kan den kännas av ytterligare miljoner. Den kollektiva intentionen att vakna upp rör mänskligheten och det finns ingen väg tillbaka! Ert uppvaknande är oundvikligt och nära förestående. Nyheter om globalt lidande och försakelse, oberoende av orsaken eller anledningar för dessa olyckliga situationer, inspirerar medlidande på en skala aldrig tidigare skådat på Jorden. Tsunamin av kärlek fortsätter att växa och intensifieras då så många ämnar vara kärleksfulla i varje ögonblick av deras liv. Kraften av era intentioner är häpnadsväckande, och snart blir ni medvetna om denna kraft i vart av era individuella liv då ni fortsätter att öppna upp era hjärtan till det gudomliga Kärleksfältet som konstant omger er.

Ljuset som ni Ljusbärare, Ljushållare och Ljusarbetare visar upp genom era levande exempel av Kärlek i handling genom ert medlidande, förlåtelse acceptans, och frånvaro av dömande växer ljusare för varje dag. Ja, de flesta av er gör misstag, faller tillbaka in i rädsla eller egoistiskt uppförande, men er intention att vara kärleksfull består och blir snabbt återställd då ni ser vad som skedde och ni förlåter er själva. Själv-förlåtelse är väsentligt då det rensar ut de negativa känsloenergierna som dömande och själv-dömande åstadkommer.

Så som de i de spirituella rikena fortsätter att påminna er om – Kärlek är allomfattande, det finns inget dömande, bara ovillkorlig acceptans. Det mänskliga förhållandet är krävande, men Gud är inte krävande! Ni går alla på vägar av lärande som ni planerade innan ni inkarnerade, så ni kan inte undgå att begå misstag, det är så som ni lär er. Det viktiga här är att erkänna era misstag, och då det är möjligt så korrigera dem och gottgör de som ni vet att ni avsiktligt har förolämpat, och gå sedan vidare. Ofta så förefaller det som att folk väljer att såra eller förolämpa varandra, men i själva verket är de ofta ovetandes om att deras uppförande är förolämpande. Politisk korrekthet är ett rädslobaserat koncept som ofta används för att såra och skada någon annan då en person vägrar att erkänna sina egna problem med själv-värde, ett mycket intensivt och smärtsamt tillstånd.

Att vara förolämpad är ett val en person gör. Ni är alla Guds perfekta barn; så om ni tycker att någon har förolämpat er så väljer ni att se er själva som mindre än perfekta och accepterar den andres dömande av er. Varför skulle ni göra så? Bara ni känner till era motiv och intentioner och någon annans åsikt om er är bara det, en åsikt, en åsikt baserad på felinformation och brist på kunskap. Bli inte förolämpade inse istället att den som försöker förolämpa er i själva verket ropar på kärlek och acceptans. Svara mjukt, utan ilska, och låt den negativa energin för ögonblicket lösas upp.

På grund av den intensiva smärtan så många upplevde under sina uppväxtår som människor så blev det för dem nödvändigt att mycket snabbt förneka eller begrava denna smärta för att kunna överleva. Men saker och ting som är begravda eller förnekade infekterar och växer såsom en fysisk infektion, och om de inte tillåts komma till ytan, åter erkännas, och sedan få lättnad så kommer det att leda till allvarliga fysiska eller psykologiska skador.

Alla har saker och ting begravda eller förnekade som kommer fram, ofta synbarligen objudet, vid denna tid i mänsklighetens uppvakningsprocess för att erkännas och frigöras. Så erkänn vad som ber att komma fram, gör plats för det att göra så, och låt det flöda genom er, som en sorg. Det kan inte påskyndas eller jäktas, istället så får försök att förstå eller återkalla dess ursprung stopp på flödet och fångar er i en synbarligen oändlig spiral av att återuppleva det.

Smärtan som uppstår kan vara mycket intensiv, nästan som smärtan från ett brännsår, och kan få er att skrika och gasta och vrida er i vånda. Att tillåta detta flöde av känslor är processen för frisläppande. Så tillåt. Att stoppa flödet då det är smärtsamt eller förnedrande kommer inte att fungera.

Det är som om ni inom er har en behållare fylld med gammal smärta och gammalt lidande – och denna behållare är ert hjärta! Ni måste låta det dränera ut genom att ni upplever det, och när ni så har gjort så kommer ni absolut att känna er utkörda och urlakade. Men nu finns det rum för Kärlek att fylla och hela detta tomma utrymme inom er. Tills att det är frisläppt, tillåtet att flöda igenom, så har ni i princip byggt och vidmakthållit ett försvarssystem som behåller smärtan och stänger ute Kärlek.

När ni väljer att gå in i en process för att frisläppa all denna smörja – och även om det förefaller att komma fram av sig självt, så betyder det att ni på en djupare nivå har valt att tillåta detta frisläppande att ske – så kan det vara extremt behjälpligt att ni har med er en kärleksfull och intim vän som ni underförstått litar på, att hålla er nära och ge er den tröst som ni inte fick när smärtan ursprungligen inträffade. Det blir också renande för vännen för denna typ av frisläppande kommer också att vara frisläppande för henne och för mänskligheten. Kom ihåg, ni är aldrig ensamma, det finns ingen separation, och att dela detta frisläppande som ni genomgår är ett kärleksfullt utbyte som helar er båda, och resten av mänskligheten.

Som ni väl vet, så är ni på Jorden vid denna tid för att assistera i mänsklighetens uppvaknandeprocess, och att frisläppa den begravda smärtan och lidandet – mänsklighetens stora sjö av trauma – är en väsentlig del av denna process. Över hela världen ropar låsta hjärtan fyllda med smärta på Kärlek, men kan inte acceptera den. Det finns få bland er som inte känner någon som är så nedlåst i rädsla, skuld, ilska, och smärta att de inte låter någon närma sig dem, ingen att trösta dem, och som sätter upp en ogenomtränglig barriär mot världen runt omkring dem.

Denna barriär är vad ni hjälper att lösa upp då ni dagligen ger er intention att vara kärleksfull i varje situation. Bara ni kan göra det. Kärleken som var och en av er har brinnande inom er, och som ni så generöst har valt att dela, är mäktigare än vad ni kan tänka er. Om ni får kontakt med någon som förefaller offensiv, arg, eller ej omöjlig att nå, så har genast för avsikt att skicka Kärlek till dem och vet att helande har startat för dem i det ögonblicket.

Ni är absolut gudomliga varelser av oantastlig Kärlek och Medlidande, som frivilligt har valt ett liv på Jorden vid denna tid för att assistera i uppvaknande processen, och detta fantastiska altruistiska val som ni har gjort, med vetskap om hur svår och smärtsam er väg skulle bli, är högst ärat här i de spirituella världarna, vilket ni kommer upptäcka då ni återkommer Hem till en hjältes välkomnande.

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

https://johnsmallman.wordpress.com

 

 

Du gillar kanske också...