Saul via John Smallman, 31 mars, 2016

56

Saul

via John Smallman

31 mars, 2016

Ni är alla andliga varelser som går igenom en tillfällig mänsklig upplevelse

Mänskligheten håller på att vakna upp. Tecken och bevis för detta finns överallt, ingenstans på planeten kan Kärlekstsunamin undgå att kännas av. Bekymra er inte över nedslående och olyckliga nyheter, som massmedia nästan uteslutande fokuserar på. Trots att detta får er att uppmärksamma det storskaliga mänskliga lidandet, så kan de goda nyheterna om mänsklighetens andliga uppvaknande, som har en mycket större världsomspännande inverkan än vad ni möjligen kan föreställa er, endast hittas på oberoende nyhetssidor. Det faktum som inte utbrett blir rapporterat innebär inte att det inte har ägt rum, och detta vet ni. Var och en av er som befinner er i era egna personliga liv, är på ett djupt intuitivt plan medvetna om att någonting massivt är i görningen. Avfärda inte detta intuitiva inre vetande som önsketänkande eller fantasifulla förhoppningar, för det som ni intuitivt anar, är mer verkligt än någonting annat ni kan se i den fysiska omgivningen, där er uppfattningsförmåga är mycket begränsad.

Ni är alla andliga varelser som genomgår en tillfällig mänsklig upplevelse av de lärdomar som enbart kan presenteras för er när ni lever mänskliga liv. Vissa är upplyftande, vissa är krävande, vissa kräver ett oerhört mod, och vissa är deprimerande. Men samtliga är lärdomar som var och en av er har valt att få lära sig. Och om ni inte lär er dem, så kommer de att upprepas tills ni gör det och andligt kan fortsätta framåt, eller, på en mycket djup nivå, välja att inte lära er dem. Endast några få gör detta senare val och när de gör så, gör de valet att flytta till en annan omgivning av illusionen, där de kan fortsätta spela illusionens spel. Slutligen kommer även de att välja att vakna upp, men tills de gör det valet är de fria att fortsätta på sina rätt så oupplysta stigar i en omgivning, där alla som närvarar har valt att spela dessa spel.

Ingen som har valt att vakna upp kommer att hållas tillbaka, på grund av andras motstånd mot att vakna. Mänskligheten har haft eoner i ögonblicket alltsedan separationen verkade äga rum, för att man skulle kunna röra sig framåt mot att börja minnas vem man var, och den största majoriteten är nu inte bara redo, utan är alltmer otålig att göra det. Kollektivets vilja att vakna upp är helt i linje med den gudomliga Viljan och därför är mänsklighetens uppvaknande oundvikligt, som ni så ofta har fått höra. Bli inte nedslagna av massmedias rapporteringar om lidande och fattigdom, det är trots allt ingen nyhet, det är ett pågående tillstånd som gäller frågor vilka har plågat mänskligheten alltsedan separationens ögonblick! Var bara medvetna om att mänsklighetens avsikt att vakna är NYHETEN och det KOMMER ATT ske!

Det har aldrig funnits några tvivel om vilka ni är, ni har alltid vetat att ni är Ett med Gud och den sanningen kan aldrig ändras på. Men inom illusionen har den dolts för er av den slöja som ni valde att dra igen mellan er själva och Verkligheten som är Gud. Ni har nu kollektivt valt att ta bort stygnen och avslöja de knutar från vilka ni skapade den. Den är redan i sitt sista stadium av att sönderfalla, nästintill redo att ramla isär. Er uppgift är som alltid att förbli kärleksfulla i vartenda ögonblick, i varje situation och närhelst konflikter uppstår i era personliga liv.

Om ni inte vet att ni specifikt har kallats till att hjälpa till i helande eller att få slut på andra konflikter, i vilka ni inte direkt är involverade, håll er undan från dem. Att försöka hjälpa till i lösande av konflikter, i vilka ni inte direkt är involverade, kan lätt leda till förvirring. Meditera stilla och ha för avsikt att de som lider eller som är involverade i en konflikt, får ta emot ett överflöd av Kärlek för att kunna öppna sina hjärtan, så att de ska kunna omvärdera sina upplevelser och hitta vägen mot Ljuset som alltid finns inom dem, men som av deras eget val förblir osynlig.

Fokusera på Sanningen om att varje människa är en gudomlig och odödlig varelse, ett barn älskat av Gud, och att även om många inte uppför sig på ett sätt som stöttar denna Sanning, så kan inget ändra på Verkligheten, inget kan separera någon från Källan. När ni ser människor som befinner sig i obalans, konflikt, lidande eller fattigdom, bara ha som avsikt att de ska bli medvetna om och öppna upp sig till att acceptera och ta emot den Kärlek som i varje ögonblick omger dem.

Ni alla, som odödliga Guds barn, varelser av Ljus, är inneslutna i ett otroligt kraftfullt fält av gudomlig energi – KÄRLEK – den livskraft som flödar genom var och en av er, utan undantag eller avbrott, och som ni kan rikta till dem som är i behov av den. Eller, om ni föredrar det, så kan ni bara be Gud att använda er som en kanal genom vilken Hans Kärlek fritt kan flöda, i överflöd och utan hinder, dit där den än behövs.

Tänk inte för ett ögonblick, på grund av att ni inte får någon återkoppling när ni utför era kärleksfulla avsikter, att de skulle vara verkningslösa, för era kärleksfulla avsikter som är i linje och fullständig harmoni med Guds Vilja, är alltid synnerligen kraftfulla och effektiva. Ni har nu inkarnerat för att utvidga och dela med er av era energifält för att mänskligheten ska vakna upp, så se till att ni dagligen, speciellt så snart ni vaknar på morgonen och precis innan ni somnar på kvällen, förnyar er avsikt att mänskligheten ska vakna. Ni inkarnerade för att göra detta, så även om ni känner att er avsikt är ringa och obetydlig i den övergripande planen gällande saker och ting, var medvetna om att dessa känslor är felaktiga och att era avsikter är kraftfulla, effektiva och oersättliga. Mänsklighetens uppvaknande är gudomligt garanterad och er medverkan i denna händelse är fullkomligt nödvändig.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

You are all spiritual beings having a temporary human experience.

03/31/2016 by John Smallman

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...