Ärkeängeln Michael via GoldenLight, 4 mars

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael

Via Goldenlight, 4 mars 2016

 

Hälsningar, vi är Änglarnas Råd tillsammans med Ärkeängeln Michael, och idag skulle vi vilja tala med er om snabbheten hos de energier som nu omger er planet. De högfrekventa energetiska vågorna från den galaktiska centralsolen och den del av Universum där er planet passerar, överträffar med råge alla andra energifrekvenser som har upplevts på er planet sedan många eoner tillbaka.

Inte sedan Atlantis och Lemurien tid har er planet badat i så starka energier från Skaparens Källa. Denna högfrekventa energi kan kännas och höras av vissa empatiskt inställda individer, faktiskt har kanalen, Goden Light, hört dessa energifrekvenser i många år nu.

Den här energin växer sig i själva verket bara starkare. Den håller på att skifta molekylstrukturen i era mänskliga kroppar till en högre frekvens; alla era celler håller på att anpassa och tona in sig till dessa högre vibrationer. De Stjärnnationer och Galaktiska Råd som övervakar er planet, är även de i en process där de uppgraderar sina frekvenser, liksom alla planeter och varelser i ert Universum och i Multiversum. Uppgradering och utvidgning är naturligt i Kosmos, så det här är en del av den naturliga utvecklingen av Allt Som Är.

När er art fortsätter att ”migrera” in i de högre dimensionerna via denna energetiska uppgraderingsfrekvens av era mänskliga kroppar, kommer ni att fortsätta att utveckla som art, samhälle och som planet. Det Stora Uppvaknandet sveper över er planet i stora portioner nu, där en stor andel av populationen ”vaknar upp” plötsligt och ofta spontant. Detta uppvaknande är en del av arbetet med att flytta in i de högre dimensionerna.

Vetskapen om att ni är en andlig varelse som har en mänsklig upplevelse (ja, en klyscha, vi vet, men likväl sant) är en av de viktigaste komponenterna som ger upphov till detta uppvaknande. Denna medvetenhet lämpar sig för många saker, bland annat kunskap om att vi alla är en del av Skaparen och att vi alla i grund och botten är fria. Människligheten som art har varit förslavad, på ett eller annat sätt, så länge att den har glömt hur det känns att verkligen vara fri.

Omfördelningen av rikedomar som sker i realtid på er planet är en del av den massuppvakning som pågår för alla människor på Jorden nu; all medvetenhet om behovet av att avlägsna mänskligt lidande, att stoppa alla massutrotningsprogram inklusive bakteriologisk krigföring, kemisk sprejning av luften (chemtrails), GMO:s förgiftning av maten, spridning av virus genom vaccination, avfolkningsagendan, de avsiktliga utsläppen av strålning från kärnkraftverk, såväl som förgiftningen av era hav genom oljeutsläpp etc. etc.

De flesta människor håller nu med om att betydande förändringar omedelbart behövs för att skapa radikala, varaktiga och permanenta förändringar, som kommer att skjutsa er planet in i den Nya Gyllene Eran av fred, välstånd och välbefinnande för alla.

Er planet var skapad som ett självförsörjande ekosystem med en stor variation av växter, djur, mineraler och allt det som utgör er värld – en experimentell planet som har genomgått många förändringar genom eoner, och som nu genomgår en massiv rening för att förvandlas till en ny värld.

Ett mycket stort antal människor kommer nu att befrias från ekonomiskt slaveri genom frisläppandet av historiska tillgångar, inklusive historiska skuldförbindelser, valutainlösning och de global säkerhetskonton och truster som övervakats och hållits hemliga under årtusenden av de gamla asiatiska familjerna, tills de var säkra på att de kunde släppa dem och skapa en varaktig förändring på er planet.

Er planet, människorna på er planet, och djuren och växterna är nu i ett tillstånd av kris, och dessa medel anländer inte en dag för tidigt för att ställa allt tillrätta på er planet igen.

För att lyckas övervinna denna kris, krävs det att alla inblandade i den här processen hjälper till för att underlätta läkningen av er planet och dess invånare, och att ta till sig begreppet att ”tjäna alla” istället för att bara tjäna sig själv. Att bara se till sig själv är den mentalitet som har försatt planeten i det tillstånd den är i nu, och det är den mentaliteten som nu måste förändras av befolkningen om er värld ska överleva.

Och överleva kommer den att göra. Det finns tillräckligt många människor och tillräckligt mycket resurser för varje man, kvinna och barn för att få alla sina grundbehov tillgodosedda. Varje person på Jorden är född med en inneboende födslorätt att få sina grundbehov tillfredställda, och ändå finns det miljarder människor som inte har rinnande vatten eller avlopp. Hur har det blivit så kanske ni undrar? Det är en enkel ekvation av de mörka som har trängt undan ljuset. De har haft makten så länge att ingen på er planet kommer ihåg något annat längre.

Det håller på att förändras nu med det stora uppvaknandet som sker. Ni inser alla att det är upp till var och en av er att hjälpa varandra – helheten – så att er planets ekosystem återigen kan komma i balans. Om människorna på er planet inte är i harmoni, kommer inte planeten att vara i harmoni.

Vi vill ta upp en sak som kanalen precis drog sig till minnes, vilket handlar om det senaste uttalandet om ett ”hemligt rymdprogram” av insidern Corey Goode, som rapporterade, efter sina resor till inre Jorden, att många som tar emot meddelanden från ärkeänglar och uppstigna mästare inte egentligen kanaliserar deras energier, utan i stället kanaliserar energier från varelser i inre Jorden.

Den här kanalen, Goldenlight, som nu överför detta meddelande från oss, Änglarnas Råd och Ärkeängeln Michael, är från en autentisk källa och inte från varelser i inre Jorden. Det är faktiskt sant att vissa tar emot meddelanden från den inre Jorden som ger sig ut för att vara Ärkeänglar. Dock är Goldenlight ursprungligen från änglavärlden och har också tillbringat många livstider på Plejaderna och ingick ett kontrakt innan födelsen om att ta emot meddelanden från de högre dimensionella världarna. Det är ”inbyggt” i hennes liv att föra fram dessa meddelanden. Vi vill skapa klarhet både för henne och för hennes läsare, att hennes meddelanden verkligen är från Ärkeänglarnas och Plejadernas världar.

Med detta sagt vill vi avsluta detta budskap för idag och vi kommer att återkomma oftare med meddelanden nu när kanalen kan överföra dem mer regelbundet.

Fortsätt med det fantastiska arbete så många av er gör för er otroliga planet och mänskligheten och alla de varelser som är i behov av kärleksfull omsorg. Kom ihåg att ge er själva all den kärleksfulla omsorg som ni behöver.

Kom ihåg att ni är en integrerad del i healingen av er planet och healingen av alla som bor på planeten. Utan er skulle denna förändring aldrig vara möjlig. Kom ihåg att ni alla är Ett och att ni kommer från samma Källa. Det skulle aldrig finnas några motsättningar inom er om ni alltid kom ihåg det här, och kom ihåg att älska varandra såsom ni älskar er själva.

Vi, från Ärkeänglarnas Riken, är här för att hjälpa er genom den här övergången. Kalla på mig, Michael, så att jag kan skydda och stärka er när det blir för stormigt, och kalla på Ärkeängeln Raphael för hans gyllengröna healingenergi, den kärleksfulla Chamuel för att känna den energetiska essensen av villkorslös Kärlek, Ärkeängeln Gabriel för att förbättra kommunikationen mellan människor och Ärkeängeln Zadkiel för att bistå i denna stora omvandling som ni går igenom. Även St. Germain kan hjälpa till och hjälper er planet med sin kraftfulla Violetta Flamma.

Vi kommer att höra av oss mycket snart. Vi ville framförallt ge er en uppdatering om den nuvarande situationen på er planet på en energetisk nivå.

Vi är Änglarnas Råd inklusive Ärkeängeln Michael och vi älskar er övermåttan på alla sätt och Alltid.

Namaste

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

© 2016 The Golden Light Channel. Message brought forth by Goldenlight, www.thegoldenlightchannel.com. Please include this copyright and credit, original title, full message, and a link to the source message when re-posting this message.

 

Du gillar kanske också...