Frigöra Sinnet av Jamye Price, 4 mars

images

Frigöra Sinnet, 4 mars 2016
av Jamye Price

Välsignade Varelse, ert sinne är ett kraftfullt verktyg för att skapa. Det kategoriserar, analyserar, definierar och förädlar, baserat på information som är känd. Sinnet i sig får inte tillgång till ny information; det är riket av passion, kärlek, hjärtat, vidderna, det okända. Det är hjärtat som kommer att nå ut till potentialen.

Det är sinnet som mäter vad hjärtat vågar skapa.
Klandra inte sinnet för dess upplevda begränsning, för det tjänar en stor funktion. I stället för att uppfatta en begränsning, se till sinnets samband med helheten. När ni uppfattar skönheten i funktionaliteten hos sinnet, befriar ni det från sina begränsningar och öppnar det till en ökad kapacitet.

Sinnet erbjuder en väg för hjärtat att skapa dess önskan på Jorden.
Om ni skulle gå i en cirkel flera gånger, skulle ni så småningom nöta en väl definierad stig på marken. Ni skulle följa hur årstiderna växlar, växterna växer – hur livet pågår omkring er. Om ni gick tillräckligt länge, skulle stigen bli så djup att det skulle vara svårt att gå bort från stigen, för dess djup skulle göra det svårt att klättra upp. Det är samma sak med ert sinne. När ni tänker liknande tankar, uppfattar det förflutna som en väg, definierar en annan varelse, definierar Tid, gör jämförelser baserade på känd information – tillåter ni endast sinnet att gå på samma väg. Hjärtats skapelse är då begränsad.
När ni Befriar Sinnet att bli öppet för nya möjligheter, utökar ni dess potential att korsa en ny väg. För att göra detta, börja enkelt, eftersom er biomekanism är inbyggd med stor kapacitet. Era tankar och känslor är er subtila natur. De blandas oundvikligen, men i allmänhet ni har utvecklat anlag baserat på er miljö.
Var ni stöttad i er uppväxt, till att uttrycka era tankar och känslor på friska sätt? Om inte, stötta er nu. Vet ni hur ni hedrar er ilska och låter den tjäna livets expansion? Motstår ni att känna er dålig, eller vet ni att alla upplevelser kan omvandlas till en fördel för livet? Detta är hur ni blir en tillåtande Kärleksfull individ. Undvikande skapar en illusion som lätt går sönder. Det är som att vandra samma väg tills ni är så djupt nere att ni inte längre se årstiderna.
För att Befria Sinnet, öppna det för hjärtats önskningar. Öppna det till den glädje som ni vill skapa. Öppna er fantasi, för den värld som har det, som återstår att skapas i er upplevelse, och rör den med ert hjärta (känn den), rör vid den med ert sinne (föreställ er den). Känn den. Föreställ er den. Känn den.
Det som ofta stänger sinnet för ny information är “hur”. Underbara sinne, det är dess funktion. Men när “hur” är okänd, och varelsen inte är hjärt-stark, är det okända smärtsamt – sinnet känner bara brist. Avstängningen börjar. Varför vilja, bara för att bli besviken? Varför föreställa sig, bara för att komma tillbaka till en verklighet av brist?
Kära Ni, den vägen kan vara så sliten och djup att inte ens årstiderna längre berör er verklighet. Det finns ingen färgrik vår eller höst. Det finns ingen tillväxt eller vila. Endast väggar av smuts, allt djupare, allt mer verkliga, blir den enda kända verkligheten. Vem kan övertyga den varelsen att det finns mer?

Tidens gåva är att den ger er potential i varje ögonblick.
Ta repet av hopp som hjärtat ger, klättra på det, låta det inte försvinna. Repet av önskan är Tidens gåva, Livets gåva. Det går aldrig bort, för Livet självt är bundet av Kärlek – aldrig rädd för att fortsätta erbjuda möjligheter för er.
Hjärtat vill. Låt ert sinne röra vid dessa känslor av glädje, önskan, uppfyllelse, delning, anslutning och nya möjligheter. När ni Befriar Sinnet från rädslan för “hur”, öppnar ni er väg till en ny riktning. När era tankar och känslor flätas samman, vecklar ni in ert jag i nya möjligheter. Ni blir hel i er subtila form.

För att öppna sinnet, börja med “Jag vet inte – ännu“.
Detta enkla uttalande öppnar er för livets resa. Upptäckt. Upplevelse. Ni upptäcker den större Sanningen om er, den bredare Sanningen om livet. Det okända blir känt inom er. Bara för att ge vika för ett annat okänt. Resan fortsätter.
När vi sitter för att Spräng-Befria Sinnet, passerar vi broar till nya möjligheter som alltid har funnits i Tidens potential. Vi inser vår oändliga förmåga att Älska Livet, medan dess skapelse blir känt för våra öppna hjärtan och sinnen. Vi är inte längre rädda för att känna, eftersom eventuella positiva eller negativa känslor omvandlas till en ny form inom vår subatomära natur som informerar Livet. Vi är starka och vi blir direktanslutna. För klivet in på en ny väg av kärlek, börjar med det inre valet. Den linjen har just passerats. Spräng på!

https://jamyeprice.com/freeing-the-mind-2/?mc_cid=f8d0d2a6ed&mc_eid=8ff658a4ef

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...