En som tjänar via James McConnell, 20:e augusti 2017

a

En som tjänar via James McConnell, 20:e augusti 2017

 

 

EN SOM TJÄNAR
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om, Om. Hälsningar till er!

En som tjänar här, för att hjälpa till och följa upp och göra allt vi gör, och eftersom vi gör allt vi gör, förväntas ni göra allt det ni gör.

Och vilka saker förväntas ni göra? [Gå framåt!] Ja, gå framåt. Går ni alla framåt? Går ni alla framåt mot dessa energier, arbetar med dem och låter dem röra sig genom er och inom er, skifta och förändra er när ni fortsätter under era dagliga liv? Letar ni alla efter glädjestunder hela tiden, eller letar ni efter glädjen i varje stund?

Vi vet att vi har talat om detta tidigare, men det är så viktigt när vi fortsätter denna process, den här uppstigningsprocessen som ni är på. Var i stunden i varje stund nu, och hitta glädjen i varje stund, för det är det som kommer att skjuta iväg er in i de nya högre energierna. Detta är det som ska ta er till de högre vibrationerna, och hålla er där.

Då ni misströstar och känner er nere och deprimerade, hur skulle ni då, i den stämningen, kunna vara i högre vibrationer? Men när ni känner er glada och ser skönheten runt er, när ni känner enighet med växterna och djuren, känner samband med Jorden under era fötter när ni går på den eller när ni känner på vattnet och känner vattnets medvetande. Det är då ni upplever dessa nya förändringar som nu finns här. Det är då ni börjar att mer och mer flytta in i de högre vibrationerna, och ni kommer att stanna kvar längre och längre. Verkar det vettigt för alla?

Och om ni inte redan har märkt det, så ja, Jag Är en annan En Som Tjänar. Ni kanske redan har märkt skillnaden i energi, som kanske beror på att Lady Nada kommer, med all denna feminina energi. Kanske det beror på det. Jag är försiktigare, som ni kanske skulle uttrycka det, eftersom jag jag inte varit här tidigare, genom den här personen, förutom en gång. Och det här är en möjlighet för mig själv att komma hit, och vara med er och att uppleva tillsammans med er.

Det kommer att bli många många gånger som vi, Den Som Tjänar som ett kollektiv av Den Som Tjänar, kommer att vara med er mer och mer, precis som vi tidigare varit. Men de tider som kommer framöver, innebär att många många förändringar kommer att ske inom er. Inte bara förändringar utanför er själva, utan förändringar kommer att ske inom er. Många av er har redan insett detta, har känt det under en tid och det blir nu tydligare. Nu börjar ni känna att det kommer över er mer och mer. Och när det händer, och det gör det, är det viktigt för er att veta, att det är allt som kommer att ske. Det är bara ett skifte som kommer. Det är bara nya energier som kommer in till planeten, som förbereder er för uppstigningsprocessen. Som Sananda sagt många gånger, acklimatisera er till dessa energier, så att ni är redo för allt som kommer. Jag försäkrar er att så mycket kommer, och alltid då vi säger att så mycket kommer, så måste vi upprepa för er, att ni också måste finnas i nuet, hela tiden.

 

X http://www.ancientawakenings.org/index.php/channelings/

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...